Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.67 MB
2019-08-26 15:52:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
877
1468
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1943 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

htott:.
01a:
Eondfolroiat : Tábori folli;
83.
*vl., B5. u. Nagykanizsa, 1048. február 1. hétfő
Arm 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI HAPILA!
MMMt <• ktadóilmtali «ut í. »eAm. •urktjHtfctal &> M«4í Ubatali Maion 7a n. Mcsjelontk mtmlMi hAkOmap délutím.
Felelős szerkesztő : Barbarlts Lajos ^"".\'.SSiÁSÍ IHlW," "1"Sr-
„ _K«yoi>*4ra: Iiílközoiip 12 UII.,Bioniba(on «Olili.
li az Igazság
Katonai részről tájékoztatást leltek közzé a magyar csapotok voronyezsi csatáinak részleteiről. Mint ismeretes, a magyar csapatok az elmúlt év őszén, győzelmek sorozata után, aj Dón mentén széles kiterjedésben vé-dőállásba helyezkedtek \'el. k Ez év január\'12-én ennek a/, arcvonalnak egyik keskeny szakaszát a szoyjetorosz arcvonalon egyik legerősebb támadás érte. Erre a támadásraJellemző^h\'ogy a szovjet hadvezetőség tudatában volt annak, hogy az e frontszakaszon védekező állásba helyezkedett magyar haderővel szemben nem lesz könnyű feladata, éppen, ezért az elképzelhető legnagyobb erőkkel támadott. A támadás kimenetele n kiadott hivatalos jelentések alapján immár az egész magyar közvélemény előtt ismeretes. Arról a leható, legrövidebb, időn belül tájékoztatást nyújtott az ország miniszterelnöke is. Erro az illetékes és felelős helyrői elhangzott nyilatkozatra annál inkább nagy szükség volt, mert az ellenséges-propaganda a legfantasztikusabb híreket terjesztette a magyar csapatok vesz. teségeiről. A magyar közvélemény tudatában van annak, hogy a háború — legyen az akár támadó, vagy védekező jellegű — áldozatokat követel. Az összeütközések megkövetelik a maguk vesztcséglistáját, do a mai modern világban, amikor a propaganda a tisztánlátást nem egyszer el tudja homályosítani, u belső front közvéleményének helyes irányú informáltsága, szempontjából igen fontos, hogy tendenciózusan híresztelt, kifejezetten propagaudacélt szolgáló állítások no\'menjenek át a "köztudatba olyan hiedelemként, a melyek a meg nem történt dolgokat valóságokként tüntetik fel. Ismételjük, hogy a szovjet részéről megindított január 12-i támadás ereiét korántsem aka^f juk kicsiny iteni, de ugyanakkor a magyar közvélemény helyes tájékoztatása szempontjából haugsulyoz-núnk\' kell, hogy az ellenség; részéről terjesztett magyar veszteségek, hála Istennek, korántsem következtékbe olyan mértékben, ahogyan azt a propaganda beállítani törekszik, Egyébként egy ilyen nagyarányú ellenséges támadás után, amikor széles területek csapat-testei mozdulnak meg teljes aktivitással, ~ néhány nap leforgása alatt egyik fél sem ludja — sem a támadó, som\' a védekező — áttekinteni vesztedét és zsákmányát Tehát
Tuniszban támadásba mentek át a tengely-csapatok
A kifulladás jelei mutatkoznak a szovjet tömegtámadása.ban
Romm«l csapatai •radményaaan állják az angoloknak Trlpolltanlában maglndult nagy támadását
A német birodalom méltóképpen ünnepelte aioff a hatalom átrótolé-
tizedik évfordulóit.
Az ünnepség kimagasló eseménye roll a Führernek a német néphez intézőit kiáltványa, amelyet dr.Cioh-bola birodalmi miniaxtor oWnnott fel. A kiáltványban Hitler le.iziipoz-to, hogy tóbbisbon nyújtott béke-jobbot másik világnak, do oüt a békeajánlatot mindig rlMzauttsitol-ták. A túloldalnak oz a magatartása bizonyítja, hogy minden áron n hű borút akarták és nem kívánták békét. -Nagy totszéasel találkozott » Kflhrornöfc ármegállapítása "is", hogy
ebben a háborúban nem lehet gy&tb Sh legyőzött, hanem csak
fittben mamát és mt.iHt.mmi-
HÜtt.
A kiáltvány még inkább fokozta azt a gyesei mi hitet és akaratot, hogy a háborúi a Führer vezoléso mellett győzelemmel fogják bo...