Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.85 MB
2019-08-26 15:53:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
839
1954
Rövid leírás | Teljes leírás (1.24 MB)

Zalai Közlöny 1943 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MM*
Ara 12 MIUr.
tttiftkttM*—....._____ 88á évi, 48. «i. Nttykanlzia, 194». márolus 1. h«H6 Ar«. 12 WWér.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik uihillen h6(b»»o.
-----teMua 76 m.
MUi&bqrP délután.
\'»MTII»l NAPILAP
Felelős szerkesztő : B*rb«rlt» L.J(» """"^?R VBfc"*1"
_ Rffyöi aiara: h6tköín*p lt ntl.,wombaten 8© m.
Köszöntjük a Kormányzó urat
1920 március elsejét a legsiebb és legfontosabb emléknapjai kőié iktatta a nemzet, töt ma már alt is tudjuk, hogy történelmünk naptárában is a legnagyobb dátumok közé sorakoiik a huszonhárom esztendővel es-elŐlt ránkkösiöntött koratavosei nap. amelyeit a magyar nemzetgyűlés - fajunk éj népünk egyetemes akaratának képviseletében
- ai orsráíj kormánytójává valósította nagybányai Horthy Mik-lóit, a nemiét! hadsereg főveié-rét. Amikor erre a választásra sor került, szomorú elesettségéből éppen ébrederni keedett a némtet, s ai egyhantíu akaratban már olt élt a biztos megértés és a jobb jövőnek a tudata, aminek alapján Legfelsőbb Hadurunk mögé felsorakoztunk. Huszonhárom esztendő telt el asóte, s ennek — a o nemzeti törtéttelem szempontjából is jelentős időmennyiségnek
— mindenévé, napja és órája igűfolta a nemsetl közakarat helyességét. Eíerkilencszázhuir március elsején — kislétszámu, de nagy hivatást magában hordozó — nemzeti hadseregünk már szerves erőtényerőkent élt és működött a Legfőbb Hadúr Vezéri akaratából. Megvolt tehát az ujjáalkotó és államfenntartó mag. amely önmagának fejlődésében honvédségünk nagy és erős tüstületévé nőtt ki, s amely fokozatosan biztosította polgári vonalon Is ait a termelő munkát, amely ae ország és nemiét fejlődésébe* síükségés. A bölcsen lerakott, erős alapon épült tovább minden: a belső re.id, a társadalom, a közigazgatás, a mezőgazdaság, a kereskedelem, ai ipar és a munka minden ágazata, önerőnk kiépítésének eredményeképpen hozta meg a céltudatos, erős és előrelátó államvezetés a legszebb eredményeket: a felvidéki, a kárpátaljai, erdélyi és délvidéki orsiágrészek hazatérését. Ezen a napop; huszonhárom eaí-tendő eredményei alapján a legmélyebb hódolat köszönti minden magyar részérő! Magyarország Fő-méltóságu Kormányzóját, 8 ebből <" értelemből folyó, törhetetlen herei vággyal, hűséggel, késeség-acl köveljük Őt a norrtietl győzelem további utjain-
Zala magyarsága köszönti a Kormányzó Urat.
Megélénkül a harci tevékenység a különböző világrészek frontjain
Moszkvában is, Londonban is előkészítik a közvéleményt a következő sulyot harcokra
Némot páncélosok éo gépesített kötelékek a koloti arcvonal déli részén
hatalmas sikert aratlak ti-masM vállalkez.snlkkal.
A támadna még egyre tart és így a bolsevisták vessleséfíót még nom lépet teljesen fölbecsülni, Az azonban máris megállapítható, hogy a BzoVJot egy válogatott CBapatokból álló, jól fölszerelt hadseregot veszített ol. Pobruáf 28-ír egyedül a páncélos csapatok 3500 foglyot szá-moltnk inpji őfl töhb, mint 15.000 holttestet hiintoltak ol. Ugyaneddig az időpontig 50« poncéikor Bit, 2-18 légvédelmi áirvut, 802 páncéltöfö ágyút, 228 gránátvetőt, 000 nehéz-pusk&t, 880 járművöt, 5 ropülógépot és 6 Sztálin-orgonát zsákmányolta*. Szombaton !1 támadó német cso-ppvt újból tért nyort és sok ollón-iániadánt visszavert.
Több fontos helyaigat vltz-izafoftlaitak. A jelenté* mo^állanitja,\'hogy Pdjwt tábornok páncélos nadsorogénok meg nemin isitését elsősorban az ollönfól lurvorésn okozta, mert különböző holyaégok emlegetésével állandóan leloplozte a szovjet torvokot.
A német csapatok a Don, Donec, Dnyojwr három szög ben több óbhbo-függóstolon szovjet ollontámadáat vertek vissza, míg ft Miusz-...