Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.1 MB
2019-08-26 15:56:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
650
1477
Rövid leírás | Teljes leírás (1.1 MB)

Zalai Közlöny 1943 123-144. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
83. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

filatói-
Boodfokosal : \'ííiborl posta:
h évi., 123, »i. Nagykanizsa, 1843. június 1. kedd
Ära 12 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
fc.il lirtfUÍH.U.MU,.l^l w. k. m WlHilart t«M HlHi.np «Mb
Példa* cwkesrtő : Barbarita Lajos
BlGHzet&l Ara : egy böoapra 3 iwn«ö 20 miér
negyedévre S peniíö 20 ttllór. Bgyf* szám: hétkftzDap 12 tltl., stoni batoü 20 tili
1 fekete piac és a fopit,
i.
Feketepiac akkor kolotkozik, ha kövesebb áru ?11 rendelkezésre, mint amennyit a szegedietekén felül s spokulució fol tud -szívni és ha a fogyasztók nom elég fogyolmozottok ahhoz, hogy a hatósági\' ármogálla-pit ásókat megtartsák. A feketepiachoz keító kell. MindonokolŐtt koll a lelket Ion spekuláns, aki a nehéz riszonyok kihasználásával minél nagyobb haszonra igyekszik szórt tenni. -.Ebben & törekvósóbon különösön két tényezőre számíthat. Az egyik a pina tömegének szaporodása, a másik az áruhiány, A pensnök-Tiwn ko]l i\'omlnnia.\' A pénz megmaradhat teljos áranyÓrtékÜnek, miként ív/A Amerikában tapasztaljuk, <;sak a körülmények következtében töhh van forgalomban a szokásos mennyiségnél. Ha például egy államban ezomiüliő aranyértékü \'pónz^rység-gel — nálunk Atagyarországon\'ixni-gŐvel — bonyolitliAtó le a forgalom, do ehelyett az állam \'kótozemiillio aranyértékü pénzegyaégot bocsát forgalomba, akkor önnek az a következménye, hogy aü árak emelkednek! Ez a legegyszerűbb formája a pénz áralakító hatásának, amöly azonban ily tisztaságban gyakorlat i-lag nem fordul oló, mort az árak alakulására hatással van a forgalom sobosségo is — nagyobb, forgalom tóbb pénzt igényel, kisebb forgalomnál kövesebb mennyiségű pénztömeg is áremelő hatást gyakorolhat — ós még sok egyéb körülmény, amelyeket részlotozni fölösleges, kz szinte automatikusan idézi oló az árak omolkodését, ami a fokotopiaci spekulációnak egyik kolléko.
A másik az áruhiány. Áruhiány nemcsak akkor áll elé,\'mikor valóban nincs elegendő áru minden igénv kielégítésére, hanom akkor is, ha az árui\' rendeltetésétől elvonva —- fölhalmozzák. A felhalmozást végezheti a megriadt fogyasztó, aki
- éhhaláltól fél, ha éléstára nincs telő konzorvekkol, ruhatára pedig hfiöíC, monnviségü hideg és molog öltönyök-1 kel, télikabátokkal, folöltókkcl, bundákkal, cipókkel és csizmákkal, — pincéje szónnol és fával, Do végezheti a spolculácíó is, amolv az áru-folhalmozás révén nyerészkedni akar A spekuláció ánihalmozása nemcsak háborús jolenség. Tudjuk, hogy az úgynevezett\' ringok és egyéb hasonló alakulások a legbékésebb időkben is fölvásárolták az árut, eközben mindig többet adtak érto s mikor igy hatalmukba kerítették a szükséges árunak, például zabnak, tengerinek túlnyomó\' nagy mennyiségét, akkor diktálták az árakat. A háborús áruhalmozással járó árfolhajtás
¦ azért voszedolmosobb és a spekulációra kevesbbé kockázatos, mort ogy-részt, a háborús hadikiadások következtében a forgó pénz momiyiségo tetemesen növekedik ós ez önmagában is növeli, hajtja fölfelé az árakat. Előmozditja ozt a több-kovósbbá valóban fennforgó áruhiány, továbbá a hadsereg számára eszközölt fokozott mérvű bevásárlás, koreslet. úgyszintén a termelő* osotloges kapzsisága, amoly különösön vérszemet
A lémet légierő került fölénybe a második tabáni szovjet-offenzíva összeomlása ntán
Sztálin elveszítette bizalmát Litvlnovban és az Egyesült Államok moszkvai nagykövetében
A német véderő
főjiarancsnokBága jolonti:
Az ollonség vasárnap nem folytatta támadásait a kubáni hídfő ollón.
A koloti arcvonal többi részéről Volis környékén végrehajtott si-kéres támadó\'vállalkozásunk kívéto-lévol — csupán földerítő- és rohamcsapat tovékonységot jelentőnek.
Egy szovjet bombázókötoléknok a Fok...