Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.67 MB
2009-08-27 16:51:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
714
10169
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1944 025-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


l\'nlado :
Gia:
¦Mifokmt : Tafcorl posta:______
84» evf., 25. sz. Nagykanizsa, 1944. február t. kedd Ár* 1 6 fillér.
-mm mm
ZALAI KÖZLÖNY
SzeriteazlAség é* kUdóhívutiil : FÓ-ot 5. nzám. BawifcmiTttoért iá kiadóalratali telefon 7a ax Me«joleatk ralndea hétköznap detataa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
KJÖflzetésI sva: egy hónapra 4 pwu^íi 30 fíHée, negyedévro 12 pengó 40 fülét. ,„> K^es szara: h^tki>?,iitin 16 till . s/ttmtwiion 30 Üli.
teiraiföldöri és levtgöben egyre élénkülő iramot vesznek a háborús események\'.
A diplomácia frontján a spanyol-angol viszony további kiéleződése* és Róma|sorsa áll ez érdeklődés homlokterében t
A keleti harctéren a szorjnt to-rnhbmvin széles •revonaJon fejtoH ki élénfc harci teréketi^Bóget « Vi-tcfcaatkWl északi éa nyugati irányban támadott. A déli pi re kW win
a krimi «rcvotutloit enyhüli a fioriti teoéhfmyuég.
[\'nvopropotrovsaktól délnyugati irányban mogtopoUW,ei ii támadán-na! igjoko»ott a szovjet orodmónyt elértig do német tartalékok foltartóz láttál; a támadókat. Kirovogrédtól és»***tnyu calili ismét olkosorodoít )»n*>V folytak. A németek ogy helye**
b«ni/o/Hulimk « lámadók állásai-hu h súlyos veszteségei oUoe-
h\'.k ms ellenségnek. ,
lijolaja Cerkomál a azovjot nagy
IÖt&k hadosztályokból ée páneéloook-ból á]I6 bokentó orókknl támadásokat kozdotft. Az olhárifcó harcokban a támadókat visszavorték. Progro-bicosénól a három nap olÓtt bokoritett szovjet harcceoportokat majdnem toljoson- mogsommisitotték.
A kozépsS arc.vonmlszahasxöH a» oroszok tegnap roggol ismét megkezdték átkaroló támadásaikat észak-nyugati irányban. A támadás nagyságáról és a harcok lefolyásáról eddig npm érkezett jelentés. Neveitől Afinakra újból fölélénkültek a harcok. Ah arcronal északi asakaazán a szovjet ismét mogki sorolté, hogy a némot állások hátába kor üljön. Otavssktól nyugatra aikorült a?, ol-lonscgnck tejrt nyerni, do átkaroló kisérlotoi mcsrliiiimilUk.
Varazsd, Belovár, Daruvár, Le,ngg vidékén folynak / a tisztogató harcok
A jugoszláviai tisztogató némot I ban rannakVaraesd, Belorar, I)ani-
hadűiürclotok során némot csapatok i vár én Kongg Tarosok kornyékén. A
bortmultiak Otamar, tarosába, ami partizánok halottainak szám*, tokin-
/iárríbién Bolovár kösott ;foksr.ik. Klyes és sok eeott közülük hadi-
A tifimtogsló liarcok még folyamat- \' fogságba.
Tegnap este) újból bombázták Berlint
A* atigalszást linieri fegnfcp este ismét istallasi Intézel! Berlin ellen. Bambák hullottak Beili» iiifaáay kerületére.
Svid |«ltalés szerint a távira- ét telífaa-fn\'ni)k>tíi It-üii\'if-f Kslf ní)iíny érára meg-8íak.iü( Himtitruxigéi S»í*jriiig klialt.
Zégráb, február I Tegnap deleiéit 11\'25 arakor légiriad* volt
\' Zágrábba*, aataly egy ira hómat larlntt. Ttaaliaen r<»«figépck repültek M a »varoi felett
Róma sorsáról tanácskoznak a Vatikánban Bembázták Bolognát, Veronát, Udlnét
MetfAa nehéz hombánók táma^lták líoioffaát és Veronát, torébbti lidi-ttot, tfj»mint töbh olasKOrsr.agi holy-sój ellnn intéiítok légi támadást, Tóbfc lakóhás olhamvadt és a hom-bAíjéap*] sújtott lakón ogyodokben nagy túrok kolotkoí^k.- A laltosaág álaomtiinak u»ájna jolentélcony.
HómikiU jelesük ;. A habom eseménye következtéken Ráma aelyxelében aekövet-kc/.heW v.\\\\u»A* élénkéit f*Llalkajtatja a
Vatikánt Is. Illetékei helyről számai* ér tcstilét nzerint az elmúlt na)K)kan a Vatikán államtitkára tttibizaen (anácskoivtt a diplomáciai teslutet laf-jairal, elsAsorhan a badjriielö államok kéaviselaivel. Feltí--(eltzheló, h...