Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.93 MB
2009-08-27 16:53:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1039
11286
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1944 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Feladó:.
Cla:
BendtokoaHl:
Tibori vo$ia;.__________________,
84 ¦ évf., 49. ». Nagykanizsa, 1944. március 1. szerda *r» 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
i ea kiailrthlvfit.nl ; F6-m HzAm tertoKElrttiÓBl te kiadrthivr.uH telefon 7b. m. MbgjoieB.lk minden hétköznap délután
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarita Lajos
EIMizeteef ára: ogy hónapra * pengo" 30 fillér.
negyedévre 12 nencó 40 filter. iíf?yf>8 8zam: hotkiiznnnistllt. wombaton somi.
irgentlnibai elkerilbetetiei a fegyveres összeütközés
Keleten az utolsó téli támadáshoz tartanak még az átcsoportosítások, harotaren klszöbttn a nagy német támadás
heroin, március 1 i délre van a tárnadások súlypontja.
Keresnél hoBBBahb szünet után hétfőn nehéz afcovjot támadásra; került
az olasz
A* eroszok hétfőn megkoüdték vári nagy támadásukat :i noroli szakaszon a mólyen tagolt német vonalak ellon. Hátion a kora reggeli órákban Bobrusnktól délre hovoB Karcok indultak mog. Vitobssktól délre véree veerioséget okoztak a némátok a támadóknak.. A koloti srcTortal déli résíén Kriroj Rogtól
Olaszországban a ncttttnoi hídfőnél hétfőn élénk harci tevékenység volt. Caötollfortó 6« Terno irányában a német olóörsök vÍBszavotorték tu* angolok ©lőretöréseit.
Általános sztrájk MM ki Paraguayba!! A kormány U«»Bdi*il UntaUk, kfd.k.t rateratauk
az1 orsnág legnagyobb vasúti hídját Assoncionnál. Etito 7 órától reggo) 7-ig rendőri ós katonai őrjáratok biztosítjáka rííndot. A Tárosban teljeaon megszűnt a gépkocsi forgalom es csak néhány közúti kocsit IHiH látni. A lapok még mindig nem jolonnok meg. Eqyre zlrzavarosabb az argentimi helyzet
s/^sküvést szfitt, hogy az argentin kormányból eltávolítja Farról tábornokot. Az még" nem ismeretes, hogy vájjon vissza; akarják-e hívni Ramare* tábornokot és kormányát.. A helyzet mindenesetre meglehetősen zavaros. A tábornokok csoportja hétfőn éjjel értekezletei tartott és ugylátszik nincsenek megelégedve n helyzettel.
Zütit.h., litáfúinn 1
Monteridooi hirek alapján közlik, hogy Pereguayban kitört az általános sztrájk és a munkás szakszerro-zot Morigoni köztársasági elnök lo-mondáflát követeli. »00 munkásve-rórl letartóztattak, amiro- a sztráj-kolók rombolással válaszoltak. Eddig négy hidat robbantottak fel, kőztük
Huános, Aírcsbóí jelentek :
Montevirleóban ugy tudják, hogy Hnmirez tábornok elmenekült ottartózkodási helyéről és felhívást szándékozik közzétenni az argentin néphez, Az argentínai titkos rendőrség ellenőrzi a külföldi nagykövetségeket és meg akarja akadályozni, hogy HíWiirez tábornok ezekben menedéket tnláljon. A hadsereg tábornokainak egy csoportja ösz-
Az argentin hafóhad fellázadt a kormány ellen
Stockholm, március 1 A brit hírszolgálat Karakánból azt a rmenos-airosi hirt közli, hogy ltoverson tábornok az Argonlinúban \' kitört-forradalom alatt maga köré gyűjtötte a jolonlogi helyűméi olé-godotlon tiszteket. A mozgalom irányában - a ¦ tengerészet magoHrangü tisztjei RoTorsonnal éreznek. A brit .^hírszolgálat mog nom erősített birok alapján közli, hogy Rororson tábornokot Buenos Alrosbon letartóztatták.
Lisszabon, március 1 A brit hírszolgálat hitolt érdomló
MegkeiatáSlk Keleten a téli offenzíva titetsé szakatsa
montevidooi hirok alánján közli, hogy Argontinában a hajóhad fellázadt a kormány ellon és azt kövo-leli,\'hogy Farról alolnök adja át helyét Hóborté Raportónak, A rendőrség és a katonaság megszállta a. főváros 6a környékének liadúszatilng fontosabb pontjait. A\'rondó>ség tovább kutat Itamiroz olnflk tartózkodási fiölyo után, A helyzet igen zavaros és mog nom oróailoti hirok\' szorint olk...