Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.18 MB
2019-02-19 10:39:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1188
3943
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1944 025-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Feladó :------------
i 1 . ! i\'-\' (\'I - •> \' \' .1
Cin : \'\'\',": ■—---:—
Beadíokozut:
íi.,-1 i\'U
Tábori posta:.
84.
évf., 25. sz.
Nagykanizsa, 1944. február 1. kedd
Ái*a 16 filBér.
Viim
POLITIKAI NAPILAP
Kzerkc*«tő«ég <« kiadóhivatal : F6-m 5. Rxáa. SsBitwttem kiadóhivatal! tolefon 7a u. BegJoleaii minden hétköznap délutáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlőfÍ7.et08l ár» : i;gy hónapra 4 pengő SO flll&e,
nefyedévre 12 pengő 40 fillér. I\'^rypH szám: hétköznap 16 Till x/ftiub>ilon 30 liÎL
V
:l!fr
7
Sriraiffölclöw éi ItvH^ben egyre élénkülő iramot vesznek a háborús események
A diplomácia frontján a spanyol-angol viszony további kiéleződése* és Róma|sorsa
áll az érdeklődés homlokterében
A keleti harctéren a szorjnt tovább»» in széles arevonaJon fcjtmtt ki éléfii harci tevékenységet én Vi-tobnsfrtól északi éa nyugati irányban támadott. A déli sr.akafiiion
a krimi arcvonalon enyhüli a tiUW* 1ccéf»r/nyvfg.
Dnvepropotrovaisktól délnyugati irányban moglopotóssz>oi ü támadás-xat ij^yekozow a szoriot orodmónyt olérni, do népiét tartalékok foltartóz tattá* n támadókat. Kirovográdtól északnyugatra ismét olkonorodott ImrrJÓV\'folytak. A némotok egy holy««
ht.ufioiHuliak a lámadók állásaiba ín súlyos veszteségei okoztak mz rlUnshtfnck. ,
Bjolaja Corkovnál a szovjet nagy
lőrés/hadosztályokból ée páneéloeok-ból álló bokoritó orókkel támadásokat kozdett. Az olháritó harcokban a támadókat yisszavorték. Progro-bícc&éné] a három naj> olótt bokoritett szovjet harccsoportokat majd-nom toljoson megaommiaitotték.
A kozépsS arcvonal szakaszolt az orozok tegnap reggel ismét megkezdték átkaroló támadásaikat észak-nvugati irányban. A támadás nagy-sagnról és a harcok lefolyáséról od • dig 1)0m érkozott iolontés. Noveltól északra újból folólónkültek a harcok. Av. arcvonal éazaki szakaszán a szovjet ismét mogkiBÓrolto, hogy a némot állások hátába korüljöh. Olavszktól nyugatra aikorült az el-lonségnolt t/Vrt nyerni, d» átkaroló kisérletei moghniBiilUk.
Varazsd, Belovár, Daruvár, Zengg vidékén folynak / a tisztogató harcok
A jugoszláviai tisztogató némot liadtnüvolotok során némot csapatok bevonultak OtamaK városába, ami ZáffrAb : én Belovár kösött ; fokszik. A íw^iogató harcok móg folyamat-
ban tannak. Varazsd, Jlolovár, Daruvár és //ongg rárosok környékén. A partizánok .halottainak száma tokin-télycs ós sok oaott közülük hadifogságba.
Tegnap este újból bombázták Berlini
A* angolszász lézeré tégná^ este Ismét ámatíáat iatézett Berlin ellen. Bombák hullottak Berlin néhány kerületére.
Svéd jelenlés szerint n tAvirt- é» teUUn-fnrpakMa ttfnoj» este néhá«y 4rAra meg-Híak.uU Né«iet®rszÍR és Svéilorssig kNzfttt.
Zágráb, február I Teftiap déleléit 11 26 érakor légiriad* volt
•• Zágrábban, amely egy éra hosszat tartolt. TttbWlzben reflí^épek repüllek 4t n féváros felett
Róma sorsáról tanácskoznak a Vatikánban Bombázták Bolognát, Veroiiôt, Udtnét
Ilétíáq nehéz bombázók lámiulták IWiIoa^át óa Voronát, torábbá Udi-nót, valamint több olaszországi holy-w\'* «Ilon intóztok légi támadást. ToW» lakóház olhamyadt (* a Ijom-háiji«pa| sújtott lakónogytxlokbon nagy túzok kolotkoztok. A lakono/jg álaowatainak h zárna jolontókony.
Rómából jtltiitik:. A iiáb«r« eseménye kftvctkeztéWen ííéma kplyzelében bekövetkezhet« vÂHézAft élénkéit f®Rlalk*/.tatja a
Vatikánt Is. Illetékei helyről származó ér tcsttlé* szerint az elmúlt napokan a Vatikán államtitkára tttbblzbcn tauácekexvtt a diplomáciai teslfllet tagjaival, elsésorban a hadviselő államo...