Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
51.99 MB
2019-02-19 10:44:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1324
3781
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zalai Közlöny 1944 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Feladó:-
Cím:

Hendtokozat:.
\' Tábori pos\'a ;.
óvf., 49. sz. Nagykanizsa» 1944. mároius 1. szerda
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
ftoriNMZtfeég 4a kiadóhivatal; P<Vm sxAm J *» kiadóhivatalt telefon 7b. m. mlndec hétkftznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Blöfizetéd ára: o^y hónapra * pengd 30 fillér.
negyedévro 12 pengő 40 flilór. Kffyeaszám: hétköznapié fin., RZomtiftton 30 ftlL
Argentínába! elkerilhetetlea a fegyveres összeütközés
Keleten az utolsó téli támadáshoz tartanak még az átcsoportosítások,
harotúren klszöbin a nagy német támadás
Birtin, mdreiiw 1 | dólro van a támadtok súlypontja.
Koramél hosszabb szünot után hétr főn nohóz stovjot támadásra korült
az olasz
A» eroszok hétfőn mop;kozdték várt nagy támadásukat a nevoli »zakaazon a mólven tafpolt német vonalak el Ion. Hétfőn a kora neggoli. órákban Bobrusaktól dólro hovoe harcok indultak mog. Vibobssktól (161 re véroe vosetosóget okoztak a nemetek a támadóknak.. A koloti arcvonal dóli résüén Krivoj Romtól
sor.
Olaszoraüágban a nottunoi hídfőnél hétfőn élénk harci tovékonysíf: volt. Caatellfortö 6« Torro irányaiban a nómot olőörsök visszavetették nx angolok olőretöréseít.
Általános sztrájk «Irt kl Paraguayban
A kormány lemo«disit klv»t*ilk, kld»k«t rokbaaUsak
Zürich, mároiim 1 azr ország lognagyobb vasúti hídját
Assoncionnál. Este 7 órától reggol 7-ig rendőri ós katonai órjáratok
Wonterideói hirok alapján közlik, hogy Paragnayban kitört az általános sztrájk és a munkás szakszorvo-zot Morigoni köztársasági elnök lo-mondását kőrotoli. 500 munkásve-zórt letartóztattak, amire a sztrái-kolók romholással válaszoltak. Kddig négy hidat robbantottak fel, kőztük
biztosítják a rondot. A városban
teljesen mogszünt a gépkocsi forgalom és csak néhány közúti kocsit lolwt látni. A lapok még mindig nom jolonnok mog.
Eqyr® zlrzavarosabb a* argentínai helyaet
IHi«nos. Airesból jelentek : .. szoesJcüvést szőtt, hogy az ar-
Montevicícóbon ugy tudják, hogy Hamirez tábornok eltnenc-kült ottartózkodási helyéről és felhívást szándékozik közzéten-ni az argentin néphez. Az argentínai titkos rendőrség ellenőrzi a külföldi nagykövetségeket
gontin kormányból eltávolítja Farról tábornokot. Az még nem ismeretes, hogy vájjon vissza; akarják-e hívni Ramiroz tábornokot és kormányát. A helyzet mindenesetre meglehetősen zo-
V u Rl"Ioun I varos. A tábornokok csoj>ortja
és meg akarja akadályozni, hogy • . . . . \'
Kamúrez tábornok ezekben menedéket találjon. A hadsereg tábornokainak egy csoportja ősz-
hétfőn éjjel értekezletet tartott ^.s ugy látszik nincsenek mogelév gedve a helyzettel.
Az argentin hajóhíd fellázadt a kormány ellen
Stockholm, március t
A brit hírszolgálat Karaknsból azt a buenos-airosi hirt közli, hogy Itorerson tábornok az Argontinában kitört forradalom alatt maga kóró gyűjtötte a jolonlogi l>olyzottol olé-godotlon tiszteket. A mozgalom irányában a tongoréeeot magasrangu t ¡Hztjoi Rovorsonnal éreznek. A brit y hírszolgálat mog nom erősített hímk _ alapján közli, hopy Rovorson tábor- J nokot Buonos Airoebon letartóztat- • ták.
Lisszabon, március 1 A brit hírszolgálat hitolt órdomló
A németek Lendont, az anfelok Braunschwelgot bombázták
A Német Távirati Iroda je-lenti, hogy északam<\'rikai l>om-bázök tegnap a déli órákban támadást intéztek német biro-
dalmi terűletek ellen. Az ellenséges repülőgépek vaktában <k>bták le bombáikat, főképpen nyilt vidéki községek*}. Fő led firaunschwríg környékére hullott bomba, ahol károk keletkeztek....