Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.45 MB
2019-08-26 16:06:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
900
2535
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1944 074-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

mm :
Oim:
Reaáfokosal : Tábori póala:.
evf., 74. sz. Nagykanizsa, 1944. április 1. szombat Ár* 30 tillér.
mm mm
1 ICC^ZLC^NJAT
POLITIKAI NAPILAI
.\'S^rkcKíííiiígÉii kmdottlvatai ; Fö-űt ü. ku& Um-Iu utfoaésrl ía kiadóhivatalt taiftfoa 7K ml l-íí,-jcÍRittk retod*» héütfaamp dAlatáa.
Felelős szerkeszt^-. Barbarita Lajos
KiötUetéel Ira : «io/ hónapra 4 peoc^ 30 tlíW*.
neiffcdóvr* 12 j»ajr4 40 ííIIér. KpypsnzAm: hétköznap T6 tHL mombaton 30 fili
Holnap kotr*mány-»nyiifttko2at, húsvét után Bssxelll a törvényhozás mindkét háxa
\'Budapest, április 1 (MTI) A kormány Ingj ai Szlójay Döme miniszterelnök elnökletévé] tegnap kélelőlt II) órakor miniszter tanácsot tartattok. A minisztertanács inegálla-pitotta a kormány Által kiadandó kortriiSny-nyilíítkozatot, melyet vasánláp közölnek a uyilvá-rioságcfal.
Az országgyűlésnek húsvét után leendő összehívása iránt is intézkedett n kormány ez alkalommal, hogy tájékoztassa az országgyűlés mindkét házát részletes programjáról.
Á minisztertanács a továbbiakban időszerű kormányzati kérdéseket tárgyalt és két óraitól\' ért véget.
Nyilatkozat a zsidókérdésben hozott uj rendeletekről
Beavatott politikai körökén n Iegiiap. kiadott uj kormányintézkedéseket a következőkben vi-Iögitptták meg : t, <.
— A Sztójay-kormány most kiadott rendeletei egy csapásra
követelményeket, amelyek már az elsii és második zsidótörvény meghozatalánál felmerültek. Ilyen szigorú és a zsidóságot egész létéhen és helyzetében mélységesen érintő kormáovin-
megvalósitották mindazokat a ! lézkedésmég nem történt, mint
aminőt most rendkívüli gyorsasággal a Sztójay-kórmány kiadott és végrehajt. Széknek a rendeleteknek minden térenigen messzemenő következményei lesznek s félreérthetetlenül mutatják Szlójay Döme miniszter-, elnöknek és kormányának c kérdésekben intranzigena és haj-Üthatatlan álláspontját.
Kormánybiztosi kinevezés (MTI) Rlesal Uhyarik Béla mini\' %t«rl oailátvfÖnökUt kínevezték a Tiszántúlon működő német hf>derö parancetiosápíhoz kormánybiztosként a po\'gári hatóságok és i Tiszántúlon mflkndö német had sereg parancsnokság kö ott az ösz-szeköttetés fennlaittsára.
H keleti harctéren tovább tartanak a védelmi harcok, ai olasz harctéren megjavították a német
hadállásokat \\
(NTH A Dnyeper és Csauszi kö-/olt a bolsevisták tegnap ia ogásis nnp nagy erővel folytatták áttörési kiaérlotoikot. K célból ujabb fölfrissített lörészhndosstályokat vonultat-
tak fel n Nfogíloy Toló vozotő itt inon tón. Több órás olkoBorodott köz-dolomiton, molybon a bolseviatSknak átmenetileg sikerült benyomulni a német rónaiakba,
n német védelem végül ii telje* terjedelmében meg tudta ior-tnni arcvonalát.
A szovjot csapátok vórrosztoségo rondkivül nagy rolt. Kgyotlen had-osztalv arcronalán pontokon több mint "IHOO elesett bolsevistát számoltak öhr/o.
A közó|>HÓ arcYonalazakaazoii noiii voltak nagyobb harci cselekmények. Vítobflsktol délkeletre nyugalom volt pántokon. Osztrovnál t*"»i-»l* bolyon indultak támadásra ;i szovjet osapa-lók.\'do
minden támadásuk a német va-. tialak dőlt önazeomloti. A narvai arcvonalon befejeződött annak az oros hídfőnek a megsoinmi-utéso, melyet a holBoviuták régohlion N\'arvátót nyugatra ópitettok ki. Bzok Iwn a harcokban
nt bolsevista fiadosrttfli/t vertek azét.
A keleti Hírvonal dili szakaszának csúcson sehol sem koritlt sor harci •iuolekményro, ugy hogy a német hadosztályok tŐtnörítH éh kedveié állatba való elhelyez kétfőse zavartalanu> befefezft* dőlt.
Az ukrajnai Bug ó« a Dnyeper alsó rolvása Között orosz részről megindul...