Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.39 MB
2019-08-26 16:08:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1055
2544
Rövid leírás | Teljes leírás (1.2 MB)

Zalai Közlöny 1944 097-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

84. évt., 97, »i,_Nagykanizsa, 1944, május 1. hétfő Ára 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
lm UadókiYuu: Kó-« í oxam. *¦ klxMUraull aua 78. a.
* O L I T I « » | MAPI I. «
Felette tzerketztfi : Barbarita.. Lajos
KUltxaiM ár»: egj bóo»pf* * penpfl 30 til)4a
negyedévre 12 peaird 40 fillór. K«yea mám: wik"......11« nil., .«imbaton 30 ni*.
Amerikában lg tisztában fainak a németek bataimas nyugati •rajéval és az elftziilés kilátástalanságát!
Nincs szó megegyezésről a SUttinfus londoni tárgyalásairól kiadóit hivatalos Jelentésében
4 keleti arcvonalon moat folyó harci torökonyHóg lónyeséljon
fur nrr(«iíwii ktegt/eneiUfii1, a irf)Hmuló>i utak biztouitátn is ut utánpótlás mrgtserrtzéss az új, nagy harcokra való etőké-\\- snittetekéi sjolqálja.
¦lindamollott kétitégtolen, hogy a m\'-mote-knek fa atóTOtséíjwoikiaik u Dnyeszter alsó folyás* mentén a Kárpátok olótorejién, méjj n KotoI-¦ i\'I i!in.;iiniiU)tt lámádátiai ié a S«OT-li;nl»n.\'i>to:..-;;i\'! Ui t.i I. \'I......Bk ídá
alatti harcliavetésérw. kényaiientotte.
A ÜHú^fÜt fin «*¦\'« in ifi ti n>-íiie/ CJífl/xrtoA és szóiH\'.íségearik támaddxoil megtörni ch .. ír.....I caapatok a l>n|»i>rÍHták
Washingtonban sem bíznak az invázió sikerében
Amszterdami értesülés szerint Uarrimonn washingtoni nagy-kővet az egyik koruskcdüliiri kamarában beszédei mondott- A németeknek hosszú iilö állt rcn-dulkezésftkre. hogy Kurópa pnr.l-
mindon törekvétfpivol s sem ben szilárdan kezükben tartják a kwsdo-mónyoznst. Ami\'a\'harctorok egyes szakaszait illoti, Sscobasstopol vidékén a bolsovistak qsupán liolvi jel-légii támadással próbálkoztak.- tiur-kos a támadásokat a német csapatok minden nehéKséfí nélkül visszam-totték. A Dnyeszter alsó folyásánál a szovjet kötelékek néhány pVóbúból régrehajtott sikortnkm kÍHi\'rrlot után csak gyengébb nrőkknl támadtak.
A Kárpátok i» ti Onyitzter feltS füimisa kSaátt a német . . táma\'oá* tmáhh haladt, hár a szovjet szívós ellenállást tanúsított. A magyar kötclélíok heves ellenséges taaindiW\'kal vertek vissza
jain hatalmas erődöt emeljtyiejt és azokban jól kiképzett nád-osztályaikat helyezzék el. Bizonyos, hogy súlyos és kemény harrok fintn sem fogják megengedni n partraszállást, illetve csapataiknak az. előnyomulás!.
A ^Wllhelmstrasse a londoni kompromisszumról
(MTI) Az SJxohnngo londoni je- i semmitmondónak minősítették. A
kmtóflo szerint Stotlinius mogkia. rolte a közvetítést a longyol emigrant! kormány éa a Hzovjot-Unió kö;:ott, Ar. államférfiak tanáeskozá-^ával nem Hikerüll longjpl-sitovjet köajlodíWt elérni -.joloiiti az NTl.
Ant a koihprOm"iü"n>íumot, molyi\'t Londonban Ktoltiniiis az animi *ál-JiiStiférfiakkiiI megkötött, a Williolin-slraaBO sajtóértokezlotón ogyazorüen
inoi{álla|XHlá}iról kiadott hivatalos nyilatkozat még azt a axökásoa kijt^-lontostsom taríalaiaiiza, hogy a tár-iryaló felek nm^Hyezéwro- jutottuk ae^niaasal. A hivatnloa közlésnek az a i nepáli a p^üiöA,\' hojiv\' az, Angliát érdokló összes kérdéseket lottir^yal-ták, a WilholniatraBHo aisorint csak a szándékot hangsúlyozna é« noni az elért owlményt.
Stett/nius mir Washingtonban tanácskozik
Slockhplmból jelentik : Stetti-niiis az, iCgyesúlt Államok külügyi államtitkára londoni lon-gyol-szövjot tái"gyalásáínák sikertelen lefejezése utan haza utazott és Washingtonban ta-
nácskozott IhiiTÍman angol nagi\'kövcttel. A megbeszélések lűrg\\áról semmit sem közöltek, igy azt sem lehet Imlni, hogy Stettinius találkozott de íiaullal vagy sem.
kötelékeket hazafelé vagy leszállás közben érték, melyek bizonyára nagy százalékul tesznek .ki-
...