Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.51 MB
2019-08-26 16:09:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1066
2562
Rövid leírás | Teljes leírás (1.18 MB)

Zalai Közlöny 1944 122-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

flu:
11 nudln Ilonul: labbri posta :.-
84. övt., 122. sz. Nagykanizsa, 1944. június 1. csütörtök Áré 16 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
BuiktmtíHég éu kiadóhivatal: Fő-nt 8, s/ám. ti/síi***lo-^ui kiadóhivatiUl tolefoa 7». m. Mo?oJ«iik minden h6tktiznap dótutan.
POI I T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
BlÖtitetóul ára: egy hónapra 4 pengő 30 Ullér,
nogycdevro 12 pengő 40 fillér. Kgycsszám: hötkfiznnp 16 (Hl., szombaton 30 UH.
Hagybanlzsa város képviselőtestülete elfogadta az átdolgozott négymillió pengős Idei költségvetést
A tegnap és a ma időszerű kérdései napirend előtt és a költségvetés bírálatéban A ti. polgármester nyilatkozott a zsidóvagyonokról, zsidó lakások és üzlethelyiségek sorsáról
vartobb költeégrotéat Végen
tolta niüjí sohasom tárgyalt, Nagy-\\»\\mm táros ItórrfüKilőtratütoto, Mini tegnap délután. A körülötte ktT*rfoti. sok, vihar uonb&n nagy-jiiii.\'l visszahúzódott » hivatalos <-\\ jiráüok borkőibe s most már csak a visszhangjai csertok-bongtok Ixslo itt-ott a tárgyalttá _ moiiotábo a inkább * romeltakarítás egylwhangzó akaratává, de kemény akaratára bjw-lulüllsk a korábbi képTÍaoli5k?fltüluti és bizottsági ÜlÓBOk szenvodélyas
hangjai, Szomorú tolt látni, hogy a négymillió pengős költségvetés ónak 22 latrot óniokolt a város képviselőtestületéből, azok\' közül m jó néhány volt a városi tisztviselő. A kevés jelenvolt azonban ma, a hangot, »z orőt, a- munkát, az Öntudatot é-s fdlolÓsséget képviseli a torony alatt. A dolgok inai állása szór int a Városi Gazdasági Blokk megmozdulása irányító hatalom iná fejlődött: nincs, ollonzéko a rároei képviselőtestületben.
Mi l*sx a zaldó érióhehhel?
Negyed ötkor nyitotta inog dr, flocyi Lajas h. iwlgármrste-r a köz-(rjrulcíl a Magyar Hiszekegy en-raivnt.
Vitéz Tóth lióla napirend előtt BÖrsotta * nomzotj vagyont képező miau órtókokiiok h városi tanácsteremből biztos helyre való szállítását,
l)r. Hegyi Lajos válaszában kö-lölte, hogy inig tnáa Tarosokban 10—16 nap állt a rendelkezések végrehajtására, Nagykanizsán mog-Icpolésszorüen 8 nap alatt kotlott 710 KüidólakáH lezárását én lakóiknak mzc0uitését elvégezni. Így még a romlandó élelmiszerek nagy része mi, fi hót után is a lakásokban van. Néhány rakás felnyitása mulatja, hogy molyok, forgok, nedveset^, szollozotlonség komolr károkat •kornak a lozárt lakásokban. A
gyom leltározásra megtörténtek az elfiVéwületék, akkor azonban más rendelkezés jött s ezt a munkát a pénzügyi hatóságok voltok át, de azoknw sincs olog emborÜk erro a munkára. (Szórt ma ujból elótorjosK-
1uH bah* h&zi elveszett" fa tf» egyebek talanság törtónt, jöváteszik. Most
fest tolt a város a főispánhoz ós a pénzügyigazgatósátílioz a.tottárosás gyors megéjtÖHS végett, mert komoly értékek mennek veszendőbe. A tanácsteremben lévő zsidó értékeket a rendőrség őrizteti, biztonságba lio-lyozésükol illetőleg kormányintézkedést várnák. ¦
Balogh Árpad iparostakolai igazgató kérdést intézett a |wlgármoator> hez, hogy a volt zsidó lakók keresztény házigazdái hol 6a mi módon jutnak lakbéreikhez. Dr. Hegyi Lajos válasza Hüorint orro vonatkozólag intézkedésnek kell jönnie, a fedezetet a lakásban maradt zsidó ingóságok jelentik n házigazda kövotolí-aóro.
A v«Rti4f ut rendezése
Vitéz Tóth lléla a Ilurthy Miklós-uti sorom|s\')t/)l a vasútig vezeló útszakasz járhatatlan állapota ollón emelt szót. Dr. Hegyi Lajos vála-ssában joloniclto, hogy annak karbantartása szorzódé* szerint a vaaut dolga. Sok tárgyalás után most újra megsfngotik a rondlwtötolt.
A városi trágya Mtíy,
Kiw Tóth Imre esőteket mondott cl, amikor városi iwlgáro...