Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.93 MB
2019-08-26 16:10:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
428
1581
Rövid leírás | Teljes leírás (1.35 MB)

Zalai Közlöny 1944 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Foladi:
Cím:
Houdliilio/al : Ittorljóitau
84» *wt., !46. si. Nagykanizsa, 1844. Július 1. szombat Ara 30 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
--¦--%Béí
BíorkesztŐBég és kiadóhivatal: l-\'fi-ut 5. nzáai ixerkcsatssógl é« kiadóhivatalI telston 78. sz. Megjelenik minden hétköznap délután.
1 O L\'I T I KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lílölízotéil ára: egy hónapra * penKÖ 30 ttilat,
negyedévre 12 pcogő *o fillér. Bgvea szara: hétköznap 10tUI.. n7.ombfiton30.flJI,
280 haloltja és 440 sebesültje volt az ekitl magyarországi legltamadásokaab, légvédelmi tüzérségünk 61 bombázót lelőtt
A honvédség arcvonalán visszaverték a bolsevisták egész hóten át tartó felderítő támadásait
A keleti arcvonal középső ré-, szén tovább tartanak az elkeseredett harcok. A Luek és Bob-ruiszknál támadó ellenséges ékekeL a német elhárítás egyes helyeken felfogta. Mpgilevnél eríísen támadott a szovjet. Po-loektól keletre a bolsevisták ösz-siies támadásai ismét teljesei] ö ss /.romlottak.
arcvonalon a Ligurí-torigorparton 6a Sienától nyugatra eső szakaszon ot-koaorcdott\'hareok dúlnak. Az angolszászok egész napún át támadtak, do caak kia tor ülőt nyeroségro tottek szert A Trasimeno-tónál harcoló angol izász csaltok súlyos vcaztosé-
gOÍ -i.<: ollonségos hadvozotŐségot 1
kötelékek átcsoportoaitására kóny-azoritoílok, igy caak -esto kezdték mog támadásaikat a nómot állások ollón. A harcok még tartanak.
Berlinbe] jelentik: A« obw.orszagi
A 19. számú magyar hadijeí^ntés
A Magyar Távirati Iroda hözli o magyar honvédvezérkar jelenti\' Rét: F. hétén a felderítő tevékenység különösen a KnTomeá/ól délre hu-xódó magyar arcvonalon volt igen étink. Helyenként egy »ap alatt nyolcszor is megismételt támadások mindegyikét, az ellenségnek xulyox veszteségeket okozva, vertük vissza, \'
Az északom erikái UgihadcrŐ tőbbizbm hajtőit végre- támadást egyen heJifséiffk és főleg Budapest eÜm. Légvé\\lUmÍ lüzérsáijünk Cs vadászkot\'clékeink önfeláldozóan és hatásosan szálltak szembe, a magyar viszonylatban szinte megsemmisítő túlerőt képviselő ellenséges kötelékekkel, fiiztos megállapítás szerint 61 ellenséges repiilógépet. csaknem kizárólag 4 motoros bombázót sem mitltették meg. A polgári lakosság 280 halottat és 4-íO sebesültet ve. sziléit.
Föld alól lövik ki a német robbanó rakétákat
(Interinf) A V. 1. robbanó testeket földalatti berendezések lövik ki és ezzel biztosítva vannak minden ellenséges tüzérségi h légi támadás ellen. Ezek a fegyverek repülőgépek, melyeknek rakéta berendezése éránként körülbelül 5-600 kilómé ter űyorsaságn. A pilótanélküli repülőgépek orrában , körülbe-
lül 1000 kg. sulyu robbanó töltés van.TEzeknck a hatása felülmúlja az eddig alkalmazott robbanó anyagokét. Az uj fegyver halósugarát a kilövés elcítt lehet szabályozni és függ a rakéta sebességétől. Az uj fegyvert más harci eszközzel is lehet tölteni, például foszforral.
Főleg a Balaton felett vltak nagy légi harcok tegnap delelőt*
VJ/TVJ Német-magyar légelhárító erők már a berepülés után állandóan támadtak azt ae erői angol száz bombázó köteléket, meJy tegnan délelőtt, délolaszországi területről II orvát- és Sfagyaronzágun keresztül berepültek a birodalom délkeleti ter ülvtérc. A kedvezőtlen időjárás miatt nem került nor összefogott támadás ra. mindössze elszórtan dobtak te bombákat német, magyar és horvát célpontokra. Kzek azonban nem okoztak -nagy veszteségeket. Főleg a fiatalon fölött vívtak hevén légi harcokat sok nagytávolságú vadászgéppel, melyek a bombázókat kisérték. A kedvezőtlen időjárás ellenére is eddig ellen nem őrzött jelentén xzei-jnt 13 ellenségen gépet lőttek le, melyekből ...