Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.49 MB
2019-08-26 16:13:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1273
2383
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1944 198-222. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Fetató:
(Ho: :
Henífokoíat:--- 84vtvt,, 198. st. Nagykanizsa, 1944. szeptember I. péntek ára 20 fillér.
Tibori posla:_. «as»»»aas»^s«as«s»»Bsa«s»sss»»ssss»sss»Ba«aBaaa«»^^
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Bzorkesztfleég éa kiadóhivatal: Fő-ut 6. bhAeq. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^w^^—
Kzvrkc-Hy.töfióRl &> khidehlvuíall telefon 78. sx. lolclns ^/ciiíe^yírt • Rsrharllt I nliu ElöHzetéa! ára: egy hónapra B pengő 20 tlller,
"^Megjelenik minden hétktoap délután. reieiOS SZertóSZtö. Barharlta LaJCW negyedévre IS pengj.
Nagy átcsoportosításokat halt végre a sioviet hadvezetőség a délkeleti térségben
A Kárpátok hágóinál nyugalom volt. osak az ojtozi-szorosnál és a Székelyföld keleti csúcsán vertek vissza magyar és német ősapátok erős támadásokat A franciaországi harctéren tervszerűen folytatják a németek, hadműveleteiket
Gőbhols dr, birodalmi minisztor a Ha? Iteich című hotilapban cikkot irt »A Birodalom Bzilárdsága« cim-niol. A oikkbou a miniszter megállapítja, hogy az ellenség mindent elkövet, hogy még ebben az évbon ki-hóni/azerilsc (t háborn cldönté->> tét. Minthogy a?, ellenfélnek technikai fólónyo nem olyan gyorsan halad előre, a nómot nópnok egész erejét boto kell votnio a habomba, hogy iijból folnyomuljon, ami nomsokára kedvozőbb hadiholyzotet oredmónvoz. Ivhboz hozzásogitotto a nőmot népot
a hnrebavotott uj fogyvorok óh a nép háborús orkölcsc. Bo koll látni, hja cikkél>on a miniszter, hogy obl>:-n aháboruban népünk Borsáért küzdünk. Nom vonható kétségbo, hogy
a győzelem nem tcrülchiycresé-Sj/eri folyik és •nem terÜfcHcken múlik. A mi végső győzelmünk nem a:on múlik, hogy hol harcolunk, hanem azon, hogy hogyan én miképpen harcolunk.
Végül íb győzni fogunk, inort népünk mindenre o! van szánva, — irja cíkko bofojozá részében Oöb-bels minisztor.
Gyors iramban bolsevizálják Remánlát Plo(.\'jtlbun a nómotök mikfto* ellenállást fejtenek kl
(Interinf) Románia ml\'gszál-lása és bofsevizálása gyorsan halad előre. Rnms Mjstrieáig jutottuk a szovjet csapatok, melyeket nyomon követ a szovjet közigazgatás. A romín katonákat leszerelik és Oroszországba szállítják, BuzüU térségében heves harcokra került sor. A bolsevistáknak sikerült Plöesli előterébe jutni és a város külsíí kerületeibe behatolni. A német csapatok makacsul ellenállnak. Súlyos harcokra kenir sor Dob-
rudzsában, ahol a szovjet ujabb és ujabb erőket vet harcba Bii-zau térségében. Sikereket nem értek cl. A harcok az éjszakai órákban á tmenetilcg lanyhultak, hogy tegnap újra fellángoljanak. A rohamkötclékck élére főleg román csapatokat oszlottak be. Az Ojtozi-szorosnál és a Székelyföld keleti Ksu-esán súlyos harcokra került sor, a támadásokat a mlagynr és német cspatok credmj ínyesen, visz-szaverték. A Kárpátok többi szorosainál nyugalom volt.
A déli Kárpátok megkerülésével tervezik a bolsevisták
nagy támadásukat Varsótól északkeletre tovább tart a németek szívós ellenállása
Berlinből az Interinf jelenti : a-, olcsó sikerek, amelyek Romániát a keleti hadszíntér legdélibb szakaszán a bolsevisták Kezére juttatták, a szovjet hadvezetőséget arra indították, hogy íW egész arcvonalát átcsoportosítsa. Szovjet részről mozgékony, nagy crejü harci csoportokat vonnak össze, hogy azokat Romániában, összcsitsék Kétségtelenül arra kell számítani, hogy f Romániában gyülekező szovjet erők a déli Kárpátok megkerülésével, Szerbia és a magyar
A németek 24 órán belül rendet teremtenek Szlovákiában
A szlovák hadard egyes részel Is obadakoztak a felkelőkhöz
ket figyel eirórfte\' kisérik, — jelenti az Interinf — azonban
déli térség felől tervezik meg...