Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.94 MB
2013-07-02 15:03:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
978
3306
Rövid leírás | Teljes leírás (293.51 KB)

Nagykanizsa 1907. február

Hiányzik: február 7.

2. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA
Péntek
Hirdetését
megállapodás szerint
Nyüttér peiít soronkmt 40 fillér.

1907. február 1.
GYKANIZSA
A szerkesztőség hivatalos órája d. u. 6—7 ig.
Kéziratokat nem ad vissza a szerkesztőség.
Telefon-szám: 148.
Laptulajdonos és kiadó: Ofenbeck és Balózsy.
Felelős szerkesztő: GÁBOR ERNÓ4
ég és kiadóhivatal: Csengery-ut I. sz.
A SZEZONBÓL. A csillár alul.
Miért nem sikerülnek a bálok?
Ismét egy válasz.
A tegnapi postává! az alábbi érdekes levelet kaptuk:
Kedves Szerkesztő ur !
Engedje meg, hogy körkérdésére, amelyre már több választ olvastam e lap hasábjain „Miért nem sikerülnek a bálok ?" én is közöljem nézetemet.
Nézetem szerint azért, mert a mai legtöbb szülő nem érti a helyes irányú gyermeknevelést.
Igen. Figyeljük csak meg, ha két 16—17 éves fiu egy-másközt beszél. Hunyjuk be szemeinket és hallgassunk, azt fogjuk hinni, hogy két „férfi" beszél, kik a szerelem összes gyönyöreit .... végigélvezve, ma már csak „bizonyos hölgyek" társáságában forognak és ama „dámák" megfertőzött levegőjükből meritik tapasztalataikat és azt hiszik, hogy már eléggé jogosultak arra, hogy a „nő"-ről vagy a „női erény"-ről pálcáttörjenek. Nyissuk ki a szemünket, előttünk látunk két tacskót, kik a „fülük mögött" még nem elég szárazak s kiknek még néhány tucat zsebkendőre lenne szükség. — Ezt az életet, ilyen beszédeket a „papa" végig nézi, illetve végig hallgatja — mosolyog — és büszke az ö „életrevaló" fiára.
Nem egy mama dicsekszik a barátnője előtt, hegy a szép asszonyok milyen szerelmesek az ő Pistikájába — nap-nap után jönnek a szerelmes levelek és fiókjában már el sem férnek a sok selyembatiszt zsebkendők, mit Pistika a leányoktól és asszonyoktól kap a szeretet jeléül . . .
a leányoknál épp igy van.
Egy 14—15 éves leány az élet „egyes pontjairól" . . . jobban föl van világosítva, mint mi, meglett asszonyok.
De miért ? Mert mig az a leány még kis leány, mamája flirtel — néha, sőt még legtöbbször abból az ártatlan fürtből egy komoly szerelmi ■^viszony fejlődik — melynek
hevében a mama nem veszi észre, hogy a kisleánya minden mozdulatára, minden szavára figyel. Ilyen kisleányok összejönnek kis játszó barátnőikkel, igy egymás közt elmondják a látottakat ... és igy fejlődik már a zsenge gyermekben is az első rossz csira.
Ha 12 éves, bálba, természetesen gyermekbálba viszik, de akkor már selyembe öltöztetik, fölmáslizzák és táncoltatják a fiukkal. Ilyenkor sugárzik a mama szeme a boldogságtól, hogy az ő Mancikája milyen „eroberungot" csinált.
Ha aztán 14 éves, elviszik egyik zsurról a másikra, hol napi hang a „te" Béla, „te" Dundus, „te" Lajcsi . . .
Amikor pedig abba a korba jön, hol igazán aranykorát kellene élni — akkor már ő is blazirt — mindent látott, mindent tud ... és hiányzik belőle az, amit a férfiak, oly nagyon keresnek ... a hamisítatlan ideálizmus.
Azért csak bálba mennek, jobban mondva a vásárra viszik a szülők az ártatlaji — fehér ruhát — és kivetik az „aranyhálót."
Ha aztán ilyen bálba férfi jön — történetesen férfi komoly jellemmel, józan észszel, az ilyen férfi kitér az „arany hálónak", az több mint természetes. Tisztelettel
Egy vidéki asszony.
1 liter háztartási rum
90 krajcár.
Egy csomag törmelék-tea 30 kr. Kapható: Drogéria a yörös kére íiez.
HÍREK.
Lapunk holnapi száma, nyomdánk helyiségváltoztatása miatt elmarad, amiért is olvasóink szives elnézését kérjük.
Névmagyarosítás.
Oszeszly Lászió nagykanizsai illetőségű csongrádi lakós, családi nevét belügyminiszteri...