Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
176.12 MB
2013-07-22 14:25:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1424
6401
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1905. 001-031. szám január

Hiányzik: 1. szám 1-4. lap

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


ViisArnap, január 1.•


Egy evvel idősebbek vagyunk!
Az idő fáradhatatlan orsója szünet nélkül forog. Morzsolja a napokat, heteket, hónapokat, éveket. Nem mi haladunk, az idő halad!
Az ember, mikor este nyugovóm tér, elgondolkozik azon, váljon becsülettel tett-e eleget kötelességének. És ha lelkiismeretét nyugodtnak találja, gond nélkül hajtja fejét álomra cs sokkal vidámabban készül ü másnapi munkára.
így újév idején a „Nagykanizsai Friss Újság" is visszagondol az elmúlt esztendőre.
Elmélkedünk azon, hogy inegtettük-e kötelességünket ?
Haladtunk-e rendületlenül és kitartóan a kitűzött czel felé? Nem hagytuk-e cserben a zászlót, melyre ezelőtt öt esztendővel ráírtuk a jeligét: „Min , dent a közügyért!" Szolgáltuk e a nagyközönség érdekeit ugy, amint azl — hatalinalmas pártfogása ellenében — tőlünk joggal megkövetelheti ? Figyelmünket ráforditoltuk-e e város ügyeire és beleszóltunk-e az ügyekbe pártatlanul, radikálisan ugy, amint azt a közjó megkívánja? Melyet adtunk-e a jogos sérelmeknek és távol tartottuk e magunkat a csúnya * személyeskedéstől ?
Mindez és sok minden más fordul meg agyunkban. Mérlegeljük egy éves munkánkat i minden oldalról, de nem találunk egyetlenegy pontot sem, amelyért bennünket megrovás, avagy szemrehányás illetne. Jóleső nyugalommal mondunk az elmúlt eszendőnek „Isten hoz-*ádu-ot.
Ezelőtt 5 évvel indítottuk útjára a „Nagykanizsai Friss LJjság"-ot. Telve reménynyel <<s ambíczióval adtuk át a csecsemőt, hogy karöltve a nagyközönséggel, felneveljük és nagygyá, hatalmassá tegyük.
A kezdet roppant nehéz volt. Bizony, nem egyszer veszítettük el a kedvünket. De lelket öntött belénk a közönség fokozódó érdeklődése és kiadóink páratlan áldozatkészsége, mely-lyel kimondották, hogy e lapnak élni kell!
Sok gáncs ért bennünket, de szerencsésen átláboltunk rajtuk. Piszkoltak, gyaláztak, gyanúsí-
tottak, de mindez lepattogott rólunk. És igazságunk, életrevalóságunk, létjogosultságunk tudtában aranytisztasággal álltunk az ezer-fejü Cézár, a nagyközönség előtt.
Élünk! Erősebbek vagyunk, mint valaha. Keresztül gázoltunk a Szyréuek tengerén; megszűnt a habozás, utunk már nyílt és tiszta. * /
Nem keserüségképen említettük ezt fel. Sőt épen Nagykanizsa város felvilágosodott-ságát akartuk jellemezni. Mert bizony, erőlködhettünk volna mi akárhogyan, a közönség pártfogása nélkül nem mentünk volna semmire. De a közönség belátta;hogy városunkban szükség van egy napilapra, mely ha nem is nagy terjedelmű — éppen elég ahoz, hogy a napi eseményekről kimerítő, gyors és megbízható tudóáitát hozzon 1 )
Nos, mi meglettük ezt! Nem érhcl bennünket a hanyagság, az eltussolás, a személyes érdek, a revolvereskedés, vagy | más effélék vádja. Figyelmünket mi sem kerülte ki. Hozzászóltunk objektíve mindenhez, ami közügy volt.
Kötelességünket tudni fogjuk a jövőben is. Haladunk a kitűzött ulon bátran* előre és fennen lobogtatjuk zászlónkat, melyen a régi jelszó ragyog: „Mindent a közügyért!"
Ezzel köszöntjük olvasóinkat újév reggelén. Ehez kérjük szeretett közönségünk pártfogását továbbra is. Egy eljövendő jobb kor reményében kívánunk
BOLDOQ ÚJÉVET!
I 11 re lc.
Személyi blr.
Hcrtelendy Ferencz yármegyénk főispánja tegnap városunkba tartózkodott.
Városunk kormánypárti jelöltje.
Mint megbízható forrásból értesülünk városunkban, yáro-\' sunk szülötte SurányU Leó, ezen kiváló tehetségű pnncso-vai gyinnáziumi lanár fog kormánypárti programmal- fel-lépni. \' \'
Eljegyzés.
lengyel (Lővy) Pál kiskanizsai kereskedő eljegyezte Blnu Mór y.nla-lövői kereskedő kedves leányát Kmma kisasszonyt.
Az adózók figyelmébe
Január 1—3...