Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
122.86 MB
2013-08-26 15:11:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1727
8055
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1904. 184-212. szám július

Hiányzik: 186. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


IV. évfrlyam 184«
.....
^ " IflO^Péntek, lulíus
pf
Ara 2 fillér;

NAGYKANIZSAI FRISS ÚJSÁG
•i } \' • *••♦•«>\'•■. \\ * \\\\\'f

Előfizetési ára: Kiadó tulajdonosok: y Falelós ll»(k<Mt<l
fiisboi hordva egy hóra 60 Mér. .*. .% éa Farka.. »W*
VWfcrt pó*1*1 küldfesel egy hóra 1 korona 20 lUlér. Sz«rk««sVS*ép; ét kiadóhivatalt Kraoss is Fúrta« p»pitkex«tikodfe«.

Mígjolenlk naponta korán raooit •
Nyomatott a .Nagykanizsai Friss Újság* wnKiw • : nyomdájában. ... ,. i
\' 1 -r"-----r i —II ■>!!■■
. ** l *
t V •< • »
A
Port-Artnr ostroma megkezdődött. WallHirg Ernő báró cltiint.
Szegény betegek kertje.
\' A nappalnak, nyáron, legüdítőbb rész« a hajnal. A nagy többség, a horkolók, tudjAk-o vaj ion, hogy ft nap ébredésének mennyi ft tanuia 12 uteíán? VilAavárosi életet, nyári hajnalban él Budapest, mikor mulatók, kávéházak, vendéglők alkalmazol!®!, nyomdamüholyok személyzete, helyiérdekű ónokesnók, pinczé-rek, ctiffánvok, lámpaoltók vonulnak át uiCJtAkon színes sokadalom-han. Jobbadán gyalog; sokan egy Í02alun, néhányan gummitádlison, egy-kettő tandemen. A rendőr Alma tagon baktat, lohadt orélylyel és rekedett lapinlatlal. Mert hogy «ava ilyenkor már ft kurjon-oámára.
?almas zsivajba, nem Is szór M, harum megbhotős s-.apo íéVöhög n betegség, vaiiy ol t egy nyös?és«ÍA szegények ek, a városerdőnek napos von-aek, a kik-ott marienbAdor tpy karlsbAdoznak é< az ás tek sokfajtái helyeit szilrcsö. artézit reménykedő áhítattal íeg ezltroniot csőppenthet n budapesti „sprudl"-be, az ugy érzi, hogy araszszal már meghosszabbodott az élete.
, Miosoda nagy sokadalom, miro odaér, a hol a forrás virot mérik. Kis kolreczlben, a fővároshoz éppen n«m illó bódécskAban. Az a hozzávaló néhány pnd olyan szurlos, maszatos és csúnya, hogy ft jo!»bízlésü íebtihon iparkodik onnnn. Vau hova mennie, igaz. A városerdő parkos réize szóp. Szebb, mint sok világváros kertje; hajnalhnsadásakor az éjszakának foszladozó fátyolán át pedi^\' káprázatos és mesés.
De ime! Zuhog az eső. A gyógyulást koreső hol keressen előle menedéket/- Hova térjen, mikor se •ársHskoesi nem jAr, se villamos, hogy hat krajczArért védelmet váltson. És ha közlekednék is inínden-kila alkalmatosság: nem Inrtané-o tűszerűnek, czélszerünok, tulsürgős-n°k a tokiutetes városi tanács, hogy födött sétálót építtessen n Vurosligetbon logalAbb olyat, n mí-"öt József főherczcg csínáítatolt a M«r<íít$zigolon.
Zivatar esetén jó volna az olya-\' Dóknak is, a kik jó egészsé gel •bálnak a Városligetben nappal, a mely hajnalon a szegény botegek kertje.
A viczlnális áldozatai.
— őaaxciUKOtén a vietiná ísta*. —
A lajosmiisei viczinális vágányain halálos kimenetein szerencsétlenség történt tegnap délután 2 órakor, a Szeifert-féle téglayyár me lett.
A pöfögő kis viczinális níját számos nt kereszleai, de a 8/eifert-íéle téglagyár melleit nincsen sorompó Ennek a vél-kbs mulasztásnak a következmény« a tegnapi szerencsétlenség. Erdekeltek é* a körnjék lakói, akik életűket látták a vonat által veszélyezlelve, többizör kérték a védfl sorompó felállítását, de hiába-ilyenformán a tegnapi szerencsétlenség elkerülhetetlen volt.
Tóth István kocsis társával József Samuval kaszálni ment tegnap déiután szekéren-A kél ember a szekér első ülésén UU s a laiosinizsoi viczinális vágányán akartak át-ha tani. A siekér nyomában nsgy por ke laikezelt s iay nem láthatták, hogy a von«1* robogva közeledik.
Tóth István, a kocsis *«ak az utolsó percz\'ien vetto észre a mozdonyt és £irlo~ len közévAjjott a lovaknak. Azok ág»skod I tak és egy pillanatra viss\'.slőkték a koi e il, Hz épi ...