Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
89.8 MB
2013-08-26 15:13:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1142
5035
Rövid leírás | Teljes leírás (956.71 KB)

Nagykanizsai Friss Újság 1904. 286-301. szám október

Hiányzik: 213-285. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


V-\'i
^ folyam. 286, szám. ^¿^L^^J^ /............Nagykanizsa, 1904. (vasárnap) október 16.
NAGYKANIZSAI FRISSÜJSÁG


folyam. 286, izém.
3/1
Nagykanizsa, 1904. (vasárnap) október 16.
fc4j\'.
v . ♦ t-*.\' "ÍV
Előflutéil Irt:
HrfytMO UtlK* W»*»« tJ «>*»*> VUUkf pM 10 Un I
I«jd.a»..ki A M.ií, „„».„«¿,1 Msgjfíiiük MpoBti korái rtflgiL
és «XX* I nfM09 . J^to^ Vjéif. tt Knwi ft Fart» . |_Toa^ájifrm

a szász király.
■ x "í * T
Apponyi az olasz proi ¡zói\'iuiiiróL
A tanulság.
Az osztrák had(lgyminif»zter és az ói környező parancsoló és yzót-fogídó .sereg már levonta a tnnul-s:igot az orosz-japán háboiu cse-menyeiből é* a magyar honvédelmi imuicKier legközelebb elfogja mou-Jani az osztrák katona ur tapasz-tnUiait. minden mondatnak elejébe odaléve: Ml . . .
Mert nálunk az egéHZ haditudomány, a nagy stratégia ebben a kis szócskában merül ki, de a pénzzel való összetételben.
A tanulság az: rossz az orosz tiizéiség. Nem az ember. mert az-ral a •\'»«/«•» stratégia nem szá-iuol, hanem .nz anyag. Hosszak az agyuk, rossz a lövedék. Az európai hndu«zati-eszközök kevétj eltéréssel ownos alapeszme után készülnek, lia az orosz rotn«, rossz az osztrák if. Kbbou a formában és igy nyíltan ezt bevallani nem lehet ugyan, azt be szabad vallani, hogy a r*gi áginkat ki kell eserélni ujakkal, ehez pedig pénz kell,
A port-arthuri eródöket védelmező orosz agyuk ellenben kitűnőknek bizonyultuk ég mert a „mi* eródi-léseink még mindig régi öntvényU » H\'gi rendszerű ágyukkal vannak lillszerelve, «eeket a régieket el M dobni és helyükbe ujakat tenni, amihez ismét pénz kell.
Ks kell pénz, az nroszéknál jobb
»•IHiueaés, vonatszállitás, tengeré-vot\' fölszerelés előkészítésére kel -\'«•nek majd víz alatt járó hajók,...
»tb. Stlj.
Hí" ez u tanulság . , . 7 • ,vgig hát van egyéb is. Hsú sorban az, hogy u katona * a vezénylet és lelövetés kény-wn, ne a szellemi, vagy igazi ^uesuku suhogásu elől menjen az ■"«»«égnek, hanem a hazaszerete-,M %«\' tűzbe. Az a hazaszeretet "Hv elszánttá, vakmerővé, önfel-\'Wozó hőssé teszi ¡tz embert. Az a Szeretet, melynek nem kell ^»arázni, mit jelent az királyért * hazáért.
hozzá még egyéb is. • , a tudat,. hogy a vereség, me-« ezred, a hadtest, a hadse-~ ttenved, nemcsak- ennek a ve-hunoni a hazáé és szégyene, minden katonának. . ...
Kell tehát, hogy ez a hadsereg ka hasúé legyen, a hazát szolgálja, a haza céljainak, törekvéseinek kifejezője legyen.
Kell hozzá, hogy egy etlen tartalékos se gondolhassa: „Kh mit, mi közöm, hogy mit akar a diplomácia, miért áldozzam fel az életemet, mikor ebből semmi hasznom nincsen azért, mert a cár összeveszett a mikádóval."
Kell hozzá ím?, hogy az orosz katona oro?z hazait, a japán katona japán bazati legyen, a magyar pedig magyar és az osztrák, osztrák. Hazafias szellemben kell nevelni, kiképezni a katonaságot.
Akkor aztán a rosszabb ágyú is jobb a másiknál. Ha pedig a másik jobb, akkor elveszt az ellenségtől és azzal tüzel.
Szóval: a háborúhoz nemcsak pénz kell. Kz a helyes tanulság.
VILÁGKRÓNIKA.
__\' ■ jL\'
nyújt annyi erkölcsi támogatást minden körülmény kösütt, amennyi elég arra, liogy a Koviodkhű* luuxjnló emberek »ki érexhessék magukat elszigetelten.
A szerb király látogatása.
Az utoWi pillanatban mégis elhatározták, hogy a király látogatást fog tenui Szófiában. Kr n határozat azért voH. «ziikségts, inert a látogató* eloutra-dáta megzavarhatta volna a Morb-UiljCHr
\\i«zon.y( t\'t» iiuitfa után voidiuttu vobni a diplotnácÍMi vituwuy in»>gi>*ukiti-»át. lYter király vul\'Winiiliy...