Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
163.77 MB
2013-08-26 15:15:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1619
5853
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1904. 302-330. szám november

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


vi évfolyam. 302. szám.
Nagykanizsa, 1904. (kedd) november í.
NAGYKANIZSAI FRISS ÚJSÁG
Blffflsttfel Ira:
fcxfra qty lón 60 flD#a
Kmn éa Pntu.
X
lót
«.OST 4
Win* *ty í»ár« I torottt 30 fillér. B SurtrraiKg H U.dtftúrat*. Kmo 4« Ptrtw f»ptrtamfc«d|M.
Meijtbnfk naponta kőris rvggti
Htwww • Jifjktatti** Pám U>u««
TV\' \' \'VTTT

iTiMM
A Wallburg-ügif szenzációja.
! r jf*

*
Fegyverek.
azokról a fegyverekről lesz itt szó. melyet a modern hadviseltben használnak és a keletázsiai harctéren olyan alaposan kipróbállak. hanem azokról a társadalmi fegyverek ró I. amelyeket a munkai munkaadója és » munkaadó h kor* máoy, ar, állam és a fogvnsKtó kii-rönjég ellen harcol és amely tagwnre, ha tovább is igy t\'ej-lMnek, Jóval veszedelmesebbek az faare? torpedóknál, ágyuknál, robbanó lövegeknél és egyéb gyilkos trerszamoknál.
Caak nemrégiben kezdették meg a munkát az építőmesterek a hosz-ui8 munkakizárás után, a melyről maguk is beismerik, hogy nem a ttunk ások, shuiiem a kormány ellen alkalmazták. A kormány Iteavaikoráiét akarták kierőszakolni, kormánygaranciát szerezni arra. hogy « munkások nem fognak többel okvetetlenkedni és beletörődnek torsukba munkálni, beibe koplalásba. I-atfczólug a vállalkozók nem érték •»1 céljukat, mégis lyiulCrv meg varnak elégedve, mert szerintilk a kereskrdelemügy inini-zler ^sztrájk-rendelete az ó mozgalmuk eredménye és ennek a mozgalomnak eredménye az is, hogy ji szakegye- \' sületekkel H/után a kormány sokkal ítigprubbaflfog elbánni, bizonyítéka «nnek a szándéknak az asztalosok «««•»gyes ületének feloszlatása, a melyet hz épifési vállalkozoók azt remélik, hamarosan követni fog az építkezési munkások t-zakegyle-tének feloszlatása.
Sőt az építőmesterek mást is akarnak. Azt akarják, hogy a ml mazter a népyyülések ellenörzeséra holmi kormánybiztosi jelleggel felruházott ellenőrző közegeket küldjön I®, hogy nemcsak a munkaadókkal, da a munkasokkal szemUen is meglegyen az ellenőrzés.
Ha ez meg nem történik, akkor a mwterek tavaszkor újra megkezdik » munkáskizárást, sbt biztosra veszik, hogy csatlakozni fognak hozzájuk más, nagy munkástömegeket foglalkoztató szakmak is.
Ilyen módon rá akarják kényszeríteni a belügyi- és kereskedelemügyi kormányokat, hogy a munkálok folytonos mozgolódását lehetet-tegyék.
Kzzel szemben az asxtalosmuu-kások a bezárt szakegylet miatt megmozdultak és vasárnap délután ülést tartottak, nmelyen a jövőben vnló innguktartását határozták el. IVleéder Ágost beszéde után kijelentőit»; n gyűlés, hogy ha a szak-(•gycslilet működésére a belüli minisztérium nem adja meg újra az engedelmet, akkor olyanná Imik u munkások >i: afUvloaijmr hclyicti\'ls h\'jijij unojuk a tncsUuvk mennek mojd kvmjoi\'ütjni o kormtnijhoíyhoQij vonja iii<:<t rvHtMfr¡csH;
Amint ezekből látható, a jövő elég mozgalmasnak és elég veszedelmesnek Ígérkezik és tavaszra megérhetjük. hogy holmi egyesült erővel megcsinált inunkáskizárásokkHl általános sztrájkkal felelnek.
Mindezek pedig olyan fegyverek, amelyek élét még idejekorán meg k«llcne tompítani és békés megegyezéssel, kölcsönös engedékenységgel a tisztességes vállalkozást és tisztességes munkát lehetővé tenni.
Kue azonban nincsen semmi kilátás. Ajtó előtt a képviselőház fíiloszlatasa és a téli választás. Ta-\\ászig tehát aligha fog valaki ráérni, hogy a munkás — és munkaügyekkel foglalkozzék. Talán még tavaszkor sem. Addig pedig löl-robbanhat az az akna. amelynek végén a kanóc már meg van gyújtva. Meggyújtotta a kölcsönös türelmetlenség, az általános gyűlölködés. (l. 11.)
VILÁGKRÓNIKA.
A Icvelhordo leanya.
A meglopott Kapaties Mihály levélhordó ügyébe 11 ujabb fordulat Iiem á...