Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
194.73 MB
2014-01-30 15:43:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1358
7073
Rövid leírás | Teljes leírás (1.8 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1903. 060-090. szám március

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

EIKfnmsl ára:\'
litlyfcra hiihoi ^ro^ «gy húr» 10 Altér. .% VidéUre postai küldés*«! *gy hór* 1 koroua 20 fUUr
Ki»«» t*laj4*n*S*k: ■ <S> Fllllii ai Krtui éa Fark««. n.«»TA
SxukeixtÍJÍf ii ki*4*liivati]: Kraua* «a farkai p»|
Megjelelik KifiDtx korái reggel.
My*auU»kS a .Hacykaakiai Fríaa Ujad«* aaarxőddsaa a/wa^xjihaa.
Sk képdsselőház Ausztrin ellen. Ü ©siksztmártoni választás botrányai
Böhmiselíí Spüoasss katari? trólaja,
Csehország legelső pénzintézetét, a Böhtmsche Sparcasae^ a régromláa veszedelme fenjegeli. A csehek borzasztó iiajs/^t ind ¡tótunk a nevezett pénzintézet ellen. .Uionutféten agitátorok húdouk, miuden cseh. \'»P naponta arról ir, hogy a betevők)pénze ninca . biztonságban a Böhmische 8parcasse-nál, mert a pénzintézetnél óriáai sikkasztások történlek, melyeket eltitkolnak a melyek a tönk
szélére jutt^Ak.
Tegnap ezerkétszáz beteró jelentkezett a pénzéért «két é a íél uiillló koronát ílaettfkkl. Nemcsak magánosok jönnek már, banem városok *s községek követelik úsata a pénzüket. Kű\'döttségek jönnek a polgármesterek retetíse alatl a \' vidékről, követelvén, hogy nyomban fizessék vis*za,.a betétet, mert bizalmuk megingott a pénzintézetben. ,
Már bizonyos, hogy izertoaz orsóban kitQnöen szervezett agitáció folyik a Dohmiacha Sparcaase ellen. A cseh származású papok a falvakban a szó* azékröl hirdetik .helyes«» teázik a bivek. ba biztonság kedvéért kiveszik a pénzüket a német#k kdéből."
Az izgatásban a Narodny Lisly vezei mely valóságos terrorizmust fejt ki • pénzintézet elUo. A csen lapok folyton az óriéai vsikJiautéaokról regeinek, mo-yek állítólag a Bóhmische Sparcassaval úrténtok. Vaiósá^c* cseh nemzeti politikát csinálnak a hajszából. A Narodny Listy tegnap sioket irta \'vezércikken: .Kezd már lehullani a fátyol a cseh nép szemeiről, kezdi már közgazdasági állapotát a apósa* rendezni a az ide* gen szennyet kisepemi. A nérnot tőko eleget hizott már a csehek vagyonából — nem türjüfc tovább. Szent kötelességének tesz eleget mindenki, a ki pénzét a Bőhmisch* Sparcnsseböl líi* vet2i."
A prágai nénitek felszólították az ügyészt, hogy % közlemény miatt indítsa meg az eljárást a .Narodny Lwty" ellen-As ütfyész aaonbaa nem csinált semmit* A takarékpénztár épülete előtt állandóan nagy a tolongás, a pénztári helyi* ség folyton zsúfolva van betevőkkel, akik pénzükért jöttek. A cseh betevők tiazia ellenszenvből megteszek ozt, hogy nem veszik ki egyezerre ki a pénzt, hanem három-négy íáazlotben, hogy többszór ; öbesaenek a a pánikot növeljék.
Tjgnap két ember? tartóztattak le, a kik a takarékpénztár épülete előtt izgat- j iák r. tömegei a penzintézet ellen.
Van több fcsebto cseh pénzintézet, melyeknek tőkéi a Böbmiscbo Sparcass©- ; nkl vannak «Ihelyasvo. Most már ezek is mozogoak. Tegnap egy cseh takarék- • pénztár tgyszcire 200.000 koronát mon- j dolt Í«L 1
il, évfolyam 61J, sz.
<i
Nagy-Kanlaa, 1903. fasírnap március l
Ems száma 2 fll\'ír
NAGYKANIZSAI FRISS DJSAG
\\ Ti. . d . - , ><)-.\' \'
A gázj&ttpák tolvaja.
Tegnap reggel a budapesti Brzsébet-sétatéren letten ért egy rendőr egy iíju embert, a ki azt a mindeneseire jövedelmező foglalkozást Űzte, hogy a gázlámpákról lecsavarta az Auei-égőket.
Az újszerű tolvaj Glatz Géza 20 évez foglalkozásnélkűli csavargó, kinél egy egész caomó Auer-égőt találtak.
« rnsgyar hajózás.
Lobot, hogy vnn ilyen, de mi azt hisszutc, hogy csak névleg van, mert a mennyiben vnn, vagy lenne, még igy sincs, csuk n címben, képzeletben 69 a látszat kedvoórt, a hogyan nálunk a mi ipari 4a kereskedőimet illet, aeinmi s«m igazan magyar.
Most a. kormány a magyar tenger" hajózást óhajtja lör.vénynyel szabályozni és a...