Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
189.91 MB
2014-01-31 13:35:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1412
5844
Rövid leírás | Teljes leírás (1.74 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1903. 091-120. szám április

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

n mm 8i. sz.
Nagy-Kanizsa. 1903, szerda, áprt Is 1.


Ejyes száma 2 fillér
*
—a—
NAGYKANIZSAI FRISS DJSAG
Kllflzvttst árt:
ItJ; káü»i *tf ®0 lUlér.
VUá&r* jótUi kuldí*»»l u bór» 1 korona 20 flllér.

X
K l« d • taUjrfoaesek:
Krauas ca t\'Árkus. Ssorkejitősíg él kiadotuvaUl: Kfauii ta Fiuk*» p¿pUk«Mfc*4é*«
K«l«l¿* siirktlitit iLom HU«Í
MnJilulk upiata ktrfi nuil. •
Xy• FriM ÜH\' uiuWím
jj «y^^itWaa.
..........
Az ifjúság1 tüntetésre készül.
Gyilkos házasságszédelgfő._

■c
A néppárt és a szocialisták.
Nem ópen a Grossmann Miksákat Airom rédelembe ronni, sőt semmiféle nemzetközi zsidókat mellette. Amelyik^ arídó paktál akár Kómára], akár Ausztriára!, amelyik zsidó megmaradt mindenféleképen ós nem lett elsóbb magyar 6a csak azután kóvel megszokásból, hagyományból vagy butaságból valamely feleke-«rtet, az megérdemli, hogy a néppárt urairal egy gyékényen kereskedjék, s épen olyan hazátlan nemzetközi bitang, miül az aki felekezeti alapra helyezkedik, a felekezetért feláldozni képes hazáját, magyarságát és az szerin tor pálcát még saját hilsorsosai felelt is, a mint azok jobban ragaszkodnak a fe* ickezetukbúz. vagy jobban a hazájukhoz.
Tehát ón nem azt neheztelem, hogy a Grrossmann Miksák ellen tur tajtékot 3. néppártiak lapja, hanem az ellen lil »okozom, hogy a magyarokkal fenyegesse meg öke!, mert aki magyar, eisó sorb«>n uiaeyar, az n néppárti kiizdeleinben abaha resz részt
íme, igy fenyeget a néppárt bivata toea:
A Szabadság-téróQ Grossmann Miksa
dühöngött egy darabig Ugrón Gábor, Bartba Miklus, Knas Ivor és Rakovszky latrán ellen. Hogy miket mondott, a* most mellékes; u fő nz : hogyan meré-«el egy ilyen alak, egy rálátni Groaa-manu Miksa nevezetű zsidó olyan be-csölelben, hazaszeretetben, áldozatban, hitben, erkölcsben megőszült magyar férfiakat Magyarország fővárosában nyilvánosan bántalmazni s rájuk undok nyelvét öltözetni \'/ l
Hiszen ha ennek a zsidónak csak anny jóian eszo és tisztességérzele volna mint akármelyik tyúknak, a 18 millió magyar keresztény «mber tiszlele énekt beeiüléséneic tárgyait, ügront, Barthá Kaast, Rakovszkyt nem rágalmazta voLna Gondolja meg az a zsidó meg a csőcselék«, hogyha olfogy a becsületes magyar nép türelme s akármelyikünk elkiáltja magit, hogy: No most! ... — hát olyan Miksa-Jakab futást még- nem lá tolt a világ! Azért ne játszszék az a zsidó a tűzzel. Keresztények ragyiuik, bírjuk a csaláncsipést és ebmarást, de a rosszból nekünk is megárt, ami sok
Azután Bokányi. Kz a derék logény gyáváknak nevezto a néppárt vezéreit «miért, noha mogbivták őket, nem mer t«k elmenni a nép közé. Miféle nép CaőcMiék, zsebtolvajok, ablakbeverők kirakaiíosztogatók, — mióta nép ez
fenyegetőzött, hogy már nincs más bátra, mint a szekularizáció ós ők nem fognak nyugodni, arnig ez meg nem lesz Ak l A potyaíráterek ideálja ... Tessék Citálják meg.
Ott rolt természetesen a rendőrség Üpviaelöje is, de n*m szólt közbe. Po-¿egriny rendőrkapitány csak akkor akart közbelépni, mikor Qoldner Adolf a végén iodilványozta, hogy a gyülovéez . . .
* .gyűlés" fejezze ki határozatilag m«gTetéaét a néppárt rozetői k^t. No, ez a közbelépés fölösleges vult, Mert ugyan mit árt az a holdnak, k nwfUgatja néhány — háaőrxő/
Bernarda nővér.
A rendóreógaél Dóri Róza valósággal őrjöngeni kezdett s ilyeneket mondott: — Dóri Judit ii én anyám, de nem akar rólam tudni. Gazember az a király, aki aa ilyent megengedi.
De mondott még ennél cifrábbakat i ő felsége mmélyérAl.
Király «érté* ét kbzcMndháboritá« miatt állt ma a büntetötörrényssék elölt Dóri Róia. Nem ia igwt védekezett csak azt Hajtogatta folyton, ho...