Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
175.32 MB
2014-01-31 13:40:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1600
5901
Rövid leírás | Teljes leírás (1.95 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1903. 121-151. szám május

Hiányzik: 137, 147. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. évfolyam . 121. S2.
Nagykanizsa, 1903. péntek , május I. Egyes szám 2 fillér

H n-TSaé

• .UV y.
Előflzeté-s l ára : jj Kiad ó tulajdonosok : t K.l.lí i ssorkasst* «

Megjelenik: naponta korán reggel.

\\H*ly\'oen hárhox hordva egy hóm CO fUlór. *. j i Krausx .8 Farkas. O.OBTA xnrOO.

Nyomatott a .Ha^ykaaUsal Friss Újság* sx«rzódés«fl

Vidékre jóstal küldéssel .j y hóra 1 korona 20 fillér, fl SxerkcjiUkcg ét kiadóhivatal: Kraus* és Farkas papIrk««skM4*e.

ayoradájábaii.

Eötvös El^ároly beszédei


tisztult száz ember.


Május I,

Légy üdvözölve tavasz ragyogó
szép koronája, Május! A költök rólad
zengik az égbe szárnyaló dalt,
enyhe fuvallatod megihleti az ifjú
sziveket, melyeknek húrjait a szerelem
édes danájára hangolja. Dal,
virág és édes költészet fakad nyomodban
mindenütt l

A munkásnép ünneppé avatta fel
első napodat, molynok fényes sugara
egy szebb jövő édos reményével biztatja
azokat, kik az életből csak a
szenvedésnek részesei.

Pihen a pöröly, nom zakatolnak a
gyárak e napon. Ünnepi csend van
a műhelyekben, hol szünetel a
munk i és hangos vigasság váltja fel
a természet néma csendjót, melyben
madárdal és az emberek örömrivalgása
egyesül.

E napon összetömörülnek a munkások,
hogy megbeszéljék a jövendő
korszak nagy eseményeit, melyek
előre bontogatják szárnyaikat, hogy
teljesen átváltoztassák a mai társadalmi
rendet. Tavasz van a természetben,
tavasz a szivekben, melyekben
uj remény tavas/.i hajnala hasad.

Ami most csak jámbor óhaj, majdan
valóvá válik. A szép remények
megvalósulnak és lesz idő, mikor a

májusi napsugár éltető napsugara
megtermékenyíti az eszmo elhintett
magvait, melyekből nagy, hatalmas,
terebélyes fa fog fejlődni.

Lesz idö, midőn milliók fogják
áldva köszönteni a májusi szép hajnalt,
mint amelyen a jogegyenlőség
látott először napvilágot. Lesz idő,
mikor a tisztességes, becsületes munkának
meg lesz a tisztelete és becsülete.


Lesz idő amikor tudatára ébred


nek az emberek, hogjy egyenlőknek

születtek mindnyájan s egyenlő jog

és kötelesség illet meg mindenkit!

Jöjj oh szép, dicsú nagy nap! Ne

A házmeste r ur l


fyüssél sokáig:! Várva-várnak az em


kén nlnpuló közlései mia t. Wolzel \'js

beöO* "»iiJliói; kik benned jövemló

nyilatkozatn igy szól:

Messiását fogják üdvözölni, Jöjj és

-- Fül aUrum világosítani a közön


hintsd el termékenyítő sugaraidat,

ő(>oi, hogy nom ipaz nz a hiroszielés,

termékenyítsed meg az eszme el


liogy a muriuonoknál még mindig diva

* hinteti magvait és licit.sed uj életre a
a roknejftsóg és n vagyonközösség. Utah
szunnyadó világot, a lethargiábautes-Államban és más mormon közsógokben
pedő emberiséget. már tizenhárom ec?.tendő ó:a nem ísme


• i
Budapest-, ápr. 30.

Oh, ez nagyhatalom. Nem tudom,
hogy hányadik, de mindenesetre
nagyhatalom, különösen igy május
elseje körül.

A Sólyom-utca lÜ-ik számú ház <...