Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
151.72 MB
2014-02-07 13:33:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
657
5621
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 001-031. szám január

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

•»-rr-r-MT
Előfizetési ára;
Ktlvbtn háthoz hordva o«y hóra 00 ílUÉr. Vidékr« pósUi kuidcssol ogjr bóra 1 koron* 20 llllér.
.......aagssa»g3ac3gaaT— ——n- - .t-T-------------
Kiadó tulajdonosok: A 8zotkasztó:
Krauat és Vturluut, UUOSVAl HUGÓ.
síorkmetótóg 6* kiadóhivatal: Kraust &s Fartas paplrkcroakcfésc,
Megjetanik naponta korán regcel.
Nyomatott n «Ni>£ykr\\ntx«»I Friss Újság- werzódfcft
nyomdájában,
7?"I~i—rsr \' m.........ittt BW BfcTI\'* 1 a—a
anatkia esztendőjének^ kell<?pe nevezni.
Uc vége van, elmtdt, kezdődik az uj és a mi hibánk, hu nem lesz jobb. az «tímdlnáh
Logyen békesség! ez logíőbb óhajunk. Sr.eres\'mk cgyfaást. segítsünk egymáson. No a harftfi, az irigység, ?. gyűlölet lc-.gyen tanácsadónk, kergossuk pokolba a ki ezl hirdeti, hallgassunk u szeretet lanűcsáiu. :
| Valamivel több önmérséklet, egy cse-
kély lyelkevcscbbosztálygög, jóval kerewebb kapzsiság megváltana bennünket minden szenvedéstől és boldoggá tennó ezt az országot, önnek az országnak minden
népét.
Vájjon míórí ne lehetne n. jgví Miért ne, mikor csak rajtunk múlik, hogy igazán boldog uj os/.lcndőnk legyen ?
És iogyen. Mí tisíla szivböl kívánjuk.
Iloavai Hugó.
Uj Ó¥.
Már Ismét elmük ogy ow,t6ndő, ügy esztendő, mig nékünk, rövid életű, véges látkorü-ombwknck is gyorsan múlik, pedig nékünk bosszn idö, míg az emboriség történetében w számottevő, do a végtelen mindttnKópben, a nagy örökkévalóságban csak egy porszem, egy pillanat, még annál is sokkal kövesebb, v/y Itjhnlci-
KmLorok jöttök ós omherok monlnk. Akik jöttek, lehetetlen uproíéyok. a/ emberiség reménysége, ezekből fognak kikerülni a nagy szollemok, ü nagy <YŐk, a nagy hazafiak, akik lendítenek hazájuk és ay, ómbeiwég fajlodéséii, de ezekből lógnak kikerülni a gazok, a .«ötéi szellemitek, nkjk akadályát képezik a gvoríj fejlődésnek (talán ennek igy V«U lenni ?) és akik megcáfoljak .f?* tant, melylvel a? . yjfuMv ■ Cliuiunagál, mint kivált**goe lényt dicsért©. Nom ig/w, fenevad, veszedehnevibb minden tffite néjfylábu fonevadnál, ¿uwtk a tudo-mány, a műveltség, do föképeu a tiszta, az igaz, «x egyedül idveaitó hit képes szonvodélyét korlátozni, indulatát megfékezni. A kik jöttek, erre jöttak. üsak a mi hibánk, a mi bűnünk, ha hitotle-uok, tudatlanok, mihrelotlenok lesznek.
A kik mentők, , . . ? Ók befejezték működésük«!. ttnlyes, dicsérete» volt-e-ne kerengik. Küldjünk fel éretttik egy. imát a« egek urához.
«— — «—• -»»■ Hw W 4* 1« «
Mire az ohrasó kézhez kapja^ezeo-sorokai, 1901 meghalt, 1902 n&gszfi-letetL
Bizony, nem wtjofttjuk n régit ó« nem\' túlságos bizalommal tíidntünk az uj elé.
így megy ez mér ówről évre, beteljesedik rajtunk a költő szava: „mnhodbaa olncs öröm, jöví nincs remény.*
Hej, pedig ránk férne már egy kisfalét! De honnan, mikor mag^xeMzni, képtelenek vagyunk?
Folyik a vad hajtűM* « kenyérért wflfr ádáz küzdelem é$, ebben a hajseában, ebben a küzdelemben nem vagyunk te-\' kintottol senkire, semmire«
A felekozetek szenvedélyes haraggal állanak egymással szemben, uz osztály-gyűlölet ökölbo szorított kézzel várja a pillanatot, mikor rárohanhat képzelt, vagy tényleg«« ellenségére, § reakció-visszakívánja 9 régi időket, mikor a furfang, a raelszövény korlátlanul uralkodott a butaságon. És látva a fejlődés, a felvilágosodottság fattyuhajtáaait, az ember ssinte gondolkodóba esik, talán jobb is lenne, ha a reakció jutna győzelemhez?
— _ M «m «■» .rm +m -m +0
Nem, nem lenne jobb. Ez az 1901 gyűlölete» eaztendő voH, as 14 saáxad nagyon roastul kezdődött e ha,M autendőket, mint a századokat osztályozni lehetne, ezt u esztondöt íg
méltók igyoksRűnk lenni. Hisszük, hogy igyekez...