Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
135.13 MB
2014-02-07 13:38:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1479
6028
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 032-059. szám február

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8, évfolyam. 32. szám
V
Nagy-Kanizsa, 1902. szombat február f.
Eny szám 2 fiiIfcr
m .
YKANIZSAI

Előfizetés! ára: Kiadó tulajdonosoks y Felelős Iiirkauttft
Helyben háshoi hordva egy hóra 60 fillér. .\'. f Krausz és Farkú. ttOavAX i^UOO.
Vioúbro postai küldéssel egy hóra 1 korona 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Krauts és Farkas papírkereskedés«
*v 1 ■ 11 • -- - - \' rT i— i ~ ÍT
Megjelenik naponta korán reggel.
Nyomatott a ,Nagykanizsai Friss Újság* szorzódét«* nyomdájában.Gyilkosság a főváBI közelében.
Katonaság a választáson.-Kifosztott olasz munkás.
Egy nap esemenyeibül.
Bécsben -egy részeg munkás folpofo-tott egy főhadnagyot, aki őt sértő szavakkal rondre utasította; bői nemcsak felpopfozta, hanoin ráadásul alaposan ol is döngölte ós a kardjai is elvetto.
Eddig a dolog egészen rendén van, mórt elvégro is akármelyikünknek neki-támadhat az ulcán ogy részeg vasgyúró és megverhet, mort a részeg ember olyan mint a fenevad, ha közel körül az om-borhoz, hiába a kard, sőt még a puska Is, a fonovad lesz a győztes.
Do ami ezután követkozik, az lesz a furcsa. A főhadnagyot minden valószínűség szerint le fogják köszöntetni rangjáról azért, mert ogy részeg munkás mogvorte. Azaz nom is azért, hogy mogverte, hanem azért, mert le nem vágta, össze nom Qprította azt a munkást, mert ha az a rószog Dck6 ma a kórházban haldokolnék, akkor * főhadnagy jól és becsületesen végozto munkáját.
Hogy az így tan, bizonyosan senki sem fogja tagadni. De ha igy van, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy a kard minduntalan szercpol és egymásután kaszabolják öszo katonáék a békés polgárokat
A százas számú rendőr Dudapost speciálitása. Hn tüntetések vannak és ha Hermandad lovasitott védoncei nekitámadnak a tömegnek, vagy egyáltalán nincsen Bzámuk, vagy a szám nem az üvéké.
A 100-as számú rendőrre ráfogják, hogy a zsidókai szidta, még ha képviselők is és a 100-as számú rendőr nom is mont el a tüntetési viszketeget kipo rolni a dőrék honpolgárok kabátjából, mert . . betog szegénynok a lova.
Mi nem is kételkedünk abban, hogy ez tényleg igy volt és hogy azok a tanú urak akik mort facérok rá érnek tanúskodni, nem tudnak semmiről, mindezt elhisszük, do (mert <je is van) láttunk mi már valamikor rendőröket szám nélkül is a tömeg közé nyargalni éá nem tartjuk toheletlennek, hogy volt rá eset (persze csak a Taisz óra alatt t) mikor a beteg lovak ós betog vagy szolgálaton kívüli rendőrik számai kerültek tün telé ■éknél forgalomba. 4*
Ez persze csak vélollon és nőm előre megfontolt szándék.
A magyar ipnrpártolásról \'/agy nempártolásról már tnnyi mindonfélét irtak beszé.tek, hogy a téma hova-tovább unalmas lesz. Mert haszna alig van i dolognak, ami| »\' osztrák sógor korlá tozás nélkül * mi gyár ipar nyakába Ölhet.
álusi padig éppen az osztrák sógor
mutatja meg, hogyan koll a hazai ipart pártolni.
A Gráchan mogjelonő Ostdeulsche Rundschau megijedve cikkezik arról, hogy utolsó időben az ottan „német szorgalommal, némot munkásoktól" készülő gyújtókon kívül cseh, sőt magyar gyújtók is láthatók. Fölszóllitja a lakosságot, hogy utisitsanak vissza minden gyújtót, moly nom stájor gyártmány, nehogy a pénz az országból kivándoroljon.
A különbség a stájorok között é* közöttünk csak az, hogy azok megfogadják az újság tanácsát, nálunk pedig a följajdulásoknak nincsen semmi foga* natja. (II. I.)
h ország közbiztonsága.
Az alábbi kimutatást tanulmánvozra (moly kimutatást évi tevékenységünkről az ország terü!olén, a törvényhatósági városok területeinek kivételével, az elmúlt évben előfordult közbiztonsági állapotokról az egyes csondőrkerületi parancsnokságok terjeszt...