Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
106.9 MB
2014-02-07 13:41:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
590
4325
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 060-090. szám március

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


■ÍM. II ÍJ*.
Előfizetési ára:
Helyben háxho* hordva ««y hóra »10 / <
ViJókro póstni küldéssel egy hóra 1 koron» 20 ftűér.
—tat -1------—---------r M------------------
Magjelenik naponta korén regije): \'
NyonutoU • .Kagyaaiuuai Friss Újság1 mciiűucím
nyomdájában.
Kiadó tulajdonotok: y Palai6« uiikliltii
Krauaa *a Fark«9, ttOavai HVCW>
Sxcrkasstőtég és kiadóhivatal: Krauss és Farka» papírkereskedés«.
csal ugy vágta fojbo, hogv szörnyet robil bűnösnek bizonyult, börtönbe ve-
balt. Ezután foltörto az aszialfiókot s tették, ö azonban kimenekült az igazság-
elrabolta az abban lovö 800 frtot. A szolgáltatás karmai közül,
gyilkosság gyanúja a már említett Ei- Klöadja ezekután az olvetemedett em-
ohingort órte, miért ezt ártatlanul elitéi- ber, hogy lelkiismerete nem engedte,
lék. hogy tovább is ártatlanok szenvedjenek
Még ogy ujabb, szintén Bécsben el- miaita. — Neki — úgymond — már
kövotott gyilkosságot és beismert a hir- mindegy a börtön vagy akasztófa,
hedt gazombor. Két hónappal ezelőtt Ronuőrségűnk o moglopő vaHomások-
Oócshen, u VII. ker. Pr(Ucr-uicában egy ról táviratilag értesítette a bécai r«ad-
FZCíény asszonyt gyilkolt mog Vorobil őrségoL
Knul csoh napszámos segitségével. Vo- «Si ^ÍT^-v
Ilonát és kérdőre vonta. A leány persz« mindent tagadott. A rágalmak azonban egyro terjedtek ugv, hogv a két nővér az utcára sem mohelelt ki.
Az elhagyóit Morik Gizella ptdlg addig áskálódott, mig végrö elér** célját. A vőlegény levelet irt Venn Ilonának, hogy nem veszi nőül, mert már ö in tuaia, ho*y bukott nö nővérével egvfltt.
A két leány a helyett, hosry a bírósághoz fordultak volna, mull Két vasárnapján eltűnt a fővárosból. Gazdáik jelentést tettek a rendőrségen azzal: hogy a leányok valószínűleg öngyilkossá lesznek.\' \' i 4
Lévay rendőrfogalmazó el ia rendelt« köróztetésűkét, de annak neM Utt rom-mi eredményo.
Ma délelőtt táviratot kaptunk Titelról, hogy ottan két leánv az esto a vízbe ugrott. A« egyiket kifogták és megmentették, ha ugyan az erós mejrhűlésbe, amit a hideg vizbo szerzett, 0«m hal még bele. A másik azonban meghalt.
A leányok anyjuk nővérénél • jártak, de nem szóltak semmit tettükrtjl. Egy levolet hagylak hátra, nagynénijüknek és .Kolompár Dávid szobafeV;ón«li Budapesten", a melvukbtn m.rgirják,ho{ly ön* gyilkosságuknak az a^ oka, hogy rosse emberek elvették tíéxta becsűlevűkeL Rágalmakat terjesztetek rólak, a mikből egy szó sem volt igaz.
Rossz emberek rágalmától bamocakol-tan nem akarnak élni, m*rt azt nom lőhet tisztára mosni.
Akit megmentettek, ax Vénn Zsófl volt, a nővére holttestét azonban még nem találták meg.
, Szomorú kilátások.
mi gazdasági viszonyaink amúgy is h lehotőlog legrosszöb!)ak, ki vagyunk használva, mog vagyunk terholvo annyira hogy n terhek súlya alatt már roskadozunk, nem kell ogyéb, csak egy rosz termés, hogy a mi népftnkvéghg a koldus >*)lra jusson, sőt egy kis éhinség is bo-következzék.
t* mogdöbbenéssel értesülünk arról,
hogy szomorú kilátásaink vannak, nagyon szomorúak.
A földmivolésügyi minisztériumhoz érkezeit jelentések mind azt panaszoljá k hogy az ösal votó»n«k végv, a legtöbb helyen elpusztult, különösön a dél-vidékon, hol az őszi vetóanok semmi hasznát nem fogják lálni.
Nemcsak az időjárás pusztította a vetést mindenfelé, nomcsak az játszott közre, hogy az ösz beálltával nagy volt a szárazság, később bokövetkezott a fagy, mely ugyancsak rövid Ideig alig ogy-két napig tartott, de azért nagy kárt tett. Hó moly a vetéso-kot megvédolmozhetlo volna, alig volt ellenben csaknem mindenütt elszaporodtak a mezei egerek, s a mit a szárazság, fagy megkímélt, e...