Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
135.18 MB
2014-02-28 12:59:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1390
5362
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 091-120. szám április

Hiányzik: 110. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


MsoJelenlk naponta korán reggel.
Nyomatott * ,Nagykani»wd Frita Újság" ««rtWíní
uyonuiájíban.
Előfizetési ára:
Helyben házhoa hordva bór«. 60 Hűé». Vidékro póstal küldfes«! egy bóra 1 kora«* 20 ffifa.
Kiadó tulajdonosok: J. K«l«lői »»•rk»sitó:
Kraum C* Karkai. KLOBVAl HUGO.
S*rt«sxtdség én Uad&BYAUl: Krauu 6t Farka« paptrirerakedé««
r • *\'\' \'-"■ \'•\'".T-\'v.ij1\'—-----7\' " _ Wi
Mérés húsvét.
A Kossuth mauzóleum ügye. Szerb bolgár barátkozás
A magyarnak ki kell vetkőzni százados előítéleteiből. Hozzá kell nyúlni a kalapácshoz, a vésőhöz, mert csak igy valósulhat mog végre a/ a nemzeti aspiráció, mely lelkünket \'üralja, szivünket dobogtatja. >
Elmélkedjünk
A húsvéti ünnepek alatt ráérünk az elmélkedésre, a gondolkodásra. Magunkba sz&llhalunk, szánhatjuk bánhatjuk bűneinket és tanulságot meríthetünk, okulhatunk a multak hibáiból.
Fényos napsugárral, veröfénynvol köszöntült bo húsvét szent ünnepe, a nagy világegyotem ego mosolygó, derült, világos volt, de a haza cgóu sötét felhők takarják el az éltető napot, a ter-mékonyitő sugarakat.
Gyáva tétlenségben él nomzotünk. Neinbánoraság, semmivol nemtörődömség és a mindent fumigáló közöny betog társadalmunk ölő mérgei. A nagyhangú frázisok, az üres szóvirágokkal cikor-nyázott buzditó szónoklatok napirenden vannak, de a tett, az önzetlen munka embereit, kik szivükön viselnék a magyar haza boldogulásának előmozdítását, csuk Diogénes lámpájával kereshetjük.
Hibája a magyarnak, hogy élősködik az ősök érdemein és szégyennek tartja azokat a pályákat választani, melyek a kulturnomzelokot uagygyá, gazdaggá és hatalmassá totték.
Iparunk ós kereskedelmünk, — hiába hirdetjük az ellenkezőjót — még mindig csak alacsony nivóu áll. Mindig csak a kísérletezés, a szárnypróbálgatásnál tartunk és önállóságra szert tenni mind eiideig nem sikorült.
A nemzet életében ezek a kísérletezőiek nem egyebek vívisecti^nál, molyok néha éltető ereibon támadják mog gazdasági érdekeinket.
A uemzo\'.i szellem megnyilatkozása Volt a magyar ipar pártolás,
a mely azonban nem hozta meg azt az eredméuyt, melyet attól reméltünk, ha-nem csak olyan gyorsaü\' fellobbanó szal Maláng volt, moly valóbaó csak ogyéni Slréberség kielégítésére szolgált és a melyuek cégéro alatt nyíltan árulták magyar termék gyanánt a külföld kontár árucikkeit.
A\'nyugat nemzetei szinte, megvannak áldva egy hatodik órzékkol, a kereskedelmi szellemmel; ez tette iparukat, közlekedésüket hatalmassá ós nagygyá és ennek\' köszönhetik azt a^jólélet, auioiyet élveznek.
Ü2 hiányzik a magyarnál. A kereskedési, az ¡part lenézi, mert hát ez nem uiüögialkoíás és még csorbái ejthetne e nemesi kulyabórön, melyet már úgyis •léggé kirágott a demokrácia örló axuja.
megváltsa boldogtalan életét a földi-1
szenvedésektől.
v >
A csalódott «iv mindenre- kópea,-. boszutzomja olthatatlan és nem törődik^" azzal a lovagiassági .szubálylyal, melyetl a mai társadalom a nővel szembetM megkövetel, mert képes álnok ideáljáf: meggyalázni, pellengére állítani, tót mógí gyilkolástól sem riad vissza.
Rozina Fcreuo is tüzetesen udvarolt11 Mikuleov. Katalin 22 éves uapszámosnó«\'\' nek, ki egy darabig szívesen fogadta a* legény udvarlását, de kéíőbb más szeretőt is tartott magának, amit midőn a Rozina megtudott, felkereste a leánytv: I.osonci-uica 3-ik szái&u lakásán és ot*l» egy nádpálcával annyira fejbeverte a« csapongó szerelmQ loánvt, hogy at •«*♦*• mélutlenül 9*ott össze,
A mentők a Rókusba szállították. A^ veszedelmes udvarlót pedig a rendőrségül vetto pártfogása alá,
U| főispán. ;
Teljeseu megbízható forrásból arró.ó é...