Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
135.82 MB
2014-03-03 09:18:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
724
3690
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 182-212. szám július

Hiányzik: 185, 195. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


I, avroiyani. ¡[¿2, szám,
,, ¡ja*., ¡{¿iiii, jüiíyS I.
Egyes szám 2 ffflir.
ANIZSAI FRISS
Elfirizatts! ára:
• » 1
Htlybra hiaho« hordva egy hóra 60 Miét. Vidékre póstat küldéssel egy hóra 1 koron* 20 fUlér.
Kiadó tulajdonotok: Kraaas éa Farka*.
X " CLOSTAJt HVOO. Si«rk«ss(ó»ég és kiadóhivatal: Krauts tt farka* paptrtemksdés«
ftfttoJslanlk napoata korín raggsL
Nyomatott a „Nagykanizsai Fitos Újság* szeruJdáses
nyomdájában.
A német
< A
Rablótámadás
császár és
a fővárosban.
az angol király.
Krivány fia — betörő,
A pénzügyi Kaffka,
Ex az ismeretlen\' ur oltja a tisztesség szérumát a pénzügyi igazgatás testébe u vidéken. Ez a hivatalos ur derítette ki, hogy nem mindig az a jolentés igaz, amit a , vidéki ha-rámbasák terjosztenek a pénzügyminiszter ur eló. Ez a hfthtalos ur fog nekem igazat adni, ha azt mondom, hogy távol az ország központjától, a népsanyargatásnak, az igazságtalanságnak, a tűrhetetlen állapotoknak eUö rendű tényezői-a pénzügyigazgatás szervei.
Régi korrupció keievényót fakasztotta ki Lukács pénzügyminiszter azzal a szigorú vizsgálattal, amelyet a nagybecakereki, beregszászi, debre-cepi, zombor-szabadkai pénzügyigaz-gatóságoknál folytatott az ö Kaffkája által csöndben, de alaposan. A vizsgálatok elbocsátásokat, áthelyezéseket, pénzbüntetéseket vontak maguk utáu, még pedig nagy mértékbeli. A hazaflatlanságig gonosz manipulációt űztek egyik-másik felvidéki megyében az italmérési ós korcsmáltatási jogok bérbeadásával. Nem magyar állampolgároknak szolgáltatták ki a közönség italszük&ógletónek nyereséges kiszolgálását. Másutt vagyonos ember nek nagy mértékre fölgyült adóját leirták, azon a cimen, hogy az illető ismeretlen, holott csak a szomszédba költözködött át. Szabadkán adóügyi visszaélések miatt úgyszólván az egész vároii titsztikar bűnben találtatott.
Naiv ós körmönfont, súlyos és még súlyosabb visszaéléseket talált nagy ós különös változatokban a pénzügyi Kaffka vizsgálatai során.
Fölöttébb szükség volt a pénzügyi közigazgatás e fekélyes korrupciójának megtisztítására é* Lukács miniszter homlokát az elismerés babérkoszorúé fogja megilletni, ha azzal as állhatatossággal, amely őt jellemzi, okosan ós keményen végére jár * bűnöknek. ..
A batkhlvatalnok bűne.
Oioglcr ttrmi« JsnA bO»«l.
Budapest, jun. 80. A főváros L ankhivatalnoki köreit lá-landóan érdeklődésben, sőt izgatottság tartja a Ctiegler József Ármin c*a-ai, miután számos ismerősét és kol-ját, illetve * nevüket keverte bele a
odióius ügybe. Heteknek kell elmúlnia, mig a csúnya ügy hullámai el fognak simulni.
A rendőrség még mindig nagy buzgalommal nyomoz ebben az ügyben és a vizsgálat eredményeképpen konstatálhatjuk, hogy várható még le-tartóatatáa. Ozleglamek bűntársa 1« van, bármint tagadja is est a letartóztatott bUnös ombsr.
Ml okozta Oslegler romlását? A jó családból szármázó s magáról annyira megfeledkezett ember romlását olső sorban a házassága okozta. Abban a reményben, hogy gazdagon fog nősülni, nagy lábon élt s különösen mint völogény költekezett pazarul, azt hitte hogy a-feleségével húszezer forint hozományt fog kapni. Házassága előtt azt mondogatta barátainak, hogy a meny-Asszonya rokonsága ígérte neki ezt a nagy összeget hozományul — de hozo mányt nem kapott.
Ciegler felesége elvált asszony volt, az olső urát Schneidernak hiviák. A hozo mányban való csalódás azonban nem változtatott a költekező életmódon, nagy lakást tartott áz ifjú házaspár s igun úrias háztartást vezettek. Cziegler, aki a házasság előtt azt kijelentette, hogy kétszer annyi fizetése van, mint amennyi tényleg van, nyakra-töre csinálta az adósságoka...