Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
137.25 MB
2014-03-03 09:31:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1503
5870
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 274-304. szám október

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


R. évfolyam. 274- szám,
Nagy-Kanizsa, !S02, szerda, október i.
Egyes szín ára 1 kr.
.ȟirac

Ál FRISS ÚJSÁG
Előfizetési ára:
Hrtybw» háxliox hordva egy hóra CO fillér. Vidékre pósUl kuldissel egy h^ra 1 korona SO fillér.
Kiadó tulajdonolok: y
Kr»u»i éa Farka«. Srertesxtőség é<i kiadóhivatal: Kr.iuu és farka« piplitarokedáse
Falai6 r ilttkMitlI
ix.es va uvaà.
Megjelenik napaata korai rugnui.
Nyomatott • ^atyUniasal Friss Ujai«4 tUttiiHm
nyomdájában.
«P
J\\
I okozta ZdBa BialáSái ?
búrokat becsapták. •
Szegény ember bútora.
• .i
A legöregebb árverési hyénák sem emlékeznek* arra, hogy qz olárvere-zett bútor árából jutott volna valami a hitelezőknek.
Egy iitött-vert asztal, néhány rozzant lábu szók, rozoga szekrény, ki-caífadt diván, megrokkant nyoszolya: mit ér ez annak, aki venni akar. Két pengő először, három .pengő másodszor, senki többet: harmud-Mor.
\' Csak annak becses, akitől elveszik. Kincs, vagyon, gazdagság ; az egész, amit ebből a nagyvilágból a magáénak vallhat. Az élet viharából oda húzódik meg, kis cselédeinek ez a fészke.
Akinek, ha csak egy szoba bútora érzi a világhoz tartozaudóságát, mert otthona van, de akitől ezt is elveszik : hajléktalan, mint a kóbor kutya.
Minden müveit országban törvény biztosítja a szegény embert, hogy egy-két szoba bútorát elárverezni nem szabad. Érheti bármely csapás: de otthona neki megmarad. Mindenütt tudják, hogy a szegénység nom büntetendő cselekmény, mindenütt tudják, hogy négy lovon járni, hár.i urnák lenni, aranyban cifrálkodni nem muszáj annak, aki az adósságát nem fizeti: elveszik lovát, házát, aranyát. De laknia mindenkinek muszáj, aki nom vadember és a szobabútort ollicitálni: kegyetion, igazságtalan sintér-mesterség.
f\'s v mégis. A miniszter uj font uszitja végrehajtóit, hogy liferálják a hátralékosok bútorait könyörtelenül .
A hasznos madár fészkét nem szabad feldúlnia senkinek. Védi a tőrvény. A mező vadjának odúját paragrafusok, oltalmazzák u tilalmi időben. Madárnak, vadállatnak lenni boldogság^ csak szegény embornek lenni nom jó Magyarországon. Annak aj odújára nincs tilalmi idő, nertfvédi paragrafus. Licitálják té-on, licitálják nyáron, tavaszon ós őszön, először, másodszor, seuki többet • harmadszor,
Ax olasx franola barátkoiái,
Piri», szepl. 30, M^r elhatározott dolog — mint illetékes helyről vett értesülések jelentik hogy az olasz király még ez évben meglátogatja Franciaországot és eljön Párisba. a hol a köztársasági elnöknek lesz vondögc. Rovanchekópen aztán Louhet Rómában látogatja meg az olasz kiránt, de ez bizonyos okoknál fogva cbbÍv jövö óA tavaszán történik mog. A francia nomíet fényes ünnepségekkel fogndjn az olasz királyt. A két láloga-tást a két ország kormánya készítette elé, miután előbb azt a rengoteg sok akadályt küzdötték le, a m^fk a látogatások útjában állottak. Az olasz király átogalása október hó végéto van kitűzve. Loubet csak Páriában fogadja a királyt, a ki valószinülegyrAsuton teszi meg az utat.
Petiúiii vaiópöre.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, szept. 30.
A polgári törvényszék tanácsának termében ma szemtól-szembo álltak egymással Petró Gyuláné ós a férje, A boldogtalan férfi válni akor az asszonyiól akit ogy borzalmas kogyetlenséggo véghezvitt gyilkosság lett híressé.
Petró Gyula megindította a válópört felesége ellen. Ez ügyben már volt is tárgyalás, melyen Petróné kijoleniotie, hogy hajlandó elválni az urától.
Ha ellonkezik, az ugy sem használ volna, mert a törvény az egyik házaslé őt éven tul terjedhető börtönbüntetését válási oknak minősíti. Peuróuonak tehái nincs kifogása a válás ellen, a formáka mindazonáltal be...