Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
129.82 MB
2014-03-03 09:37:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1010
3477
Rövid leírás | Teljes leírás (1.36 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1902. 305-333. szám november

Hiányzik: 320. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Előfizetési ára:
hiihoji hordv« ogy hóra «0 Wlér. .•,
pésttl küldene! tjry hdr* 1 koron» 50 Altér.
Kiadó tulajdonotok; > y Felelés lillkíllU
Krauas és Farkas. \' . xz.o b vA uuao.
Si<rk«s«t6iíg ¿t kiadóbWaUJ: Kraots (t furkat pspMnmfcetle«
«Mjiiouim üspssu
Nyomatott a .NagykanJtwU Kd»s Ujai« ayomdájiban.
Miért jár Fejérváry Bécsben
Viszály a trónörökö s miatt. |
Imádkozzunkl
i \' ,
** u
Ora pro nobisl
Imádkozzál érettünk I
Te magasztalt szöz Anya, ki ott lenn vagy a magas Mennyekben fiad, a Megváltó oldala és az Isten ítélőszéke mellett, imádkozzál érettünk.
] . /;
No másért, csak azért, hogy megértsük a Tant, melyet ö hirdotet1 és c Tan értelmében megértsük ós szeressük egymást. Mert szükségünk van erre nagyon,
t
És Ti, kiknek sií-jaihoz ma elzarándokolunk, a kegyelet mécsesét gyújtva meg azokon az emlékezés koszorúját téve le azokra: Ti, kik m^r meggyőződésből tudjátok, hogy az Ur előtt mindenki egyforma, csak a jók és rosszak, a becsületesek és becstelenek között tesz különbséget, Ti, kik meghaltatok és éltetek e hazáért, de Ti is szeretteink, kik értünk éltetek; imádkozzatok érettünk, t
Imádkozzatok, hogy ne ismerjünk mi sem különbséget, csak a jók és rossza^, a becsületesek ós becstelenek között, ne a születés, a rang, az anyanyelv, a vallás szerint osztályozzuk egymást, hanem csak aszerint, molyikünk mennyi reszereti a magyar hazát.
Ne engedd te mindenek felett trónoló Isten, hogy közöttünk az egyenetlenség kórója magasra bur-jánozzék, mert nekünk magyaroknak, kik minden oldalon ellenséggel va-gyünk körülvéve, soha nagyobb szükségünk nem voK az összetartásra, mint most.
És
midőn letesszük a koszorúkat, meggyújtjuk a mécseseket, szivünkben sc-nit fogadalmat teszünk : utolsó \'leheletünkig, utolsó csepp vérünkig megvedjük ezt a RHdet minden ellenség ellenében, megvédjük a Ti számotokra, kik benne nyugosztok.
Te magasztalt szűz Anya, imádkozzál érettünk I És imádkozzatok Ti is, kiknek sirjaihoz ma elzarándokolunk. N© másért, csak azér hogy megértsük a Tant, melyet ö hirdetett, megértsük ós szeressük egymást.
Mert szükségünk Tan erre na-
I, évfolyam, 305. snm.
lány-Kanizsa, 1902. szombst. mm l
♦ *
filfK srtm ím 1Kfi

dalolta« napja<
Ez n nap a halottaké.
Megnyílnak a temetők kapui és az élők ellátogatnak halottjaikhoz, ritznek nékik virágot ói emlékükre moggyujtanak
egy-egy sítál gyertyát. Ez össaes ünnepek között ez a legszebb : a kegyelot, a megemlékezés ünnepe, részt resz benne mindenki, szegény és gazdag egyaránt.
A házasság reformja.
Ingryen válldpörök.
A reform a következő: A pápa rendeletet adott ki, hogy nevében bullát készitsenok, amely reformálja a katolikus házastág megsemmisítésének rendszerét. Ez a bulla érvényteleníteni fogja a korábbi rendelkezéseket, nevezetesen az 1888. február 20-ikí bires Ins(ruc:iól, Megfogja szüntetni az ügyvivők, prelátusok működését, akik eddig ebben a zavaros vízben halásztak. Egy szóval minden házasság annuálása akár a Szent Hivatal, akárs a Congre-gatio Boncilii, akár a Propaganda részéről, elejétől végig ingyenes lesz szegények, gazdagok és fejedelmek számára egyaránt. És ez nagv reform lesz, mert ezek a pörök eddig logalább is három millió lírát1 jövedelmeztek évente a pápai kincstárnak.
A pápn reformjának vájjon netn az-e n célja, hogy az embereket hozzászoktassa, hogy vallási érzésüket is mog-nyugtassák ? Mert a világon mindeuütt vágy\'forradalmak, vagy súlyos egyházpolitikai harcok árán megszüntették az egyházi törvényszékek bíráskodását a házassági jogban. Nálunk a kötelező polgári házasság inté...