Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
146.55 MB
2014-03-03 13:27:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1392
5347
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Nagykanizsai Friss Újság 1901. 184-213. szám december

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


f. ¿Ttolyaia (84. szte, ^
II ii t
--«-- —-------
Rljllf-KMlZSa, 1981. twtfnap. MriRr f.
Eft tm l íll.
IAGYKAN1ZSAI
«Jí
nm ■
• Előfizetési ííra:
Hslybott tÁxhoi horuva ^y hón» 00 fllléí. Vidéki« fxiitai küldess«] ogy bóra 1 koroo» 20 Alti.
dk.
Kiadó tulajdonotok: S Krwn ét Farkas. fS
m kiadóhivatal: Krstm és Kuku papUfcm^ami.
F»i* I <5 s a s « rkosa t<3 >
U.OBTAJ avoo.

MeejBlenik naponta körűn reggel.
Nyomatott a .Natjrkaatm. Friss UjU*4 ¡.«rtódísH oyoa«ÜJáb*o. \'
Ai első petíció a kúrián. Tisza Kálmán állapota aggasztó.
aa
Kém-. W
Korona és szerelem.
Ha at újságolvasó kiT&gná azokat a cikket es híreket, melvek őt leginkább érdeklik a hírlapokból és néhány hét múlva a ülragisz-t\'ott klTágásokat újra elo.vaxní», tk*t találón, hogy az újság minden regénynél, elbeszélésnél érdekesebb de rnitídea esette változatosabb históriákat mond el, 3 ha p. o. a s/.erb királyi házról eddig megjelent dolgokat sorozná egymás mellé, kapna olyan cronique scau-daleusét, mely mellett még a híres oeil de boeuf históriái is semmivé törpülhet
Meggyot#dhetik egyben arról i*. hogy u legmagasabb ** született aristokíac^a, u császárok, királyok, hercegek kezdenek — emberekké ívnni, leszálltok e maguk a fen-költsép, az elérhetetlenség piedes táljáról, vagy lehozta őket oryian D korszellem és az idő vas foga, amely mindent, de mindent meg rág — ki tudna azt m-gmondani ? De itt Tannak, itten élnek közönünk és — -házasodnak, válnak, akár o<ak jó magunk, tekintet nélkAl az ttikeltijK 3 világra, tehát szeretuek es gyüjoluek a saját legjobb belátásuk szerint, afiogy az emberek szoktak.

Ha igaz, amit a „kis" szerb királyról beszélnek az újságok, akkor a szerbek királyán egy tisztán emberi érzés vett most eröt: meg-, UQta . , fácánpecBenyét és egy kis puliszkára^ vágyódik.
a király ur, mint egészen fiatal gyerekember, a ki a konak világán kiviil mú9 világot nem ismert, de akinek ebből a belső világból is augha mutattak meg mindent, éhes lett, a sierelrai éhség bántotta és mikor legnagyobbak voltak a kínok, akkor egyszerre jól teritétt asztalra akadt. Mohón nekifogott az evéshez es mert nagyon kivolt éhezve, pompásnak talált minden egyes fogást, dn — miután még a jóból is megárt a sok, nemcsak hamarosan jóllakott, hanem meg is tömörült tőle
Természetes, hogy szolidabb koszt után néz es ki venné töle rossz Qéven, hu egy fiatal leányban véli és óhajtja igazi élete párját felismerni?
De lehet, hogy az egész dolog ciak rágalom, hiszen a kis királyunk nuuyi az ellensége !
A r/ivőru morál örülne a cáfo-. latnak, Amor isten pedig \' toporzékolna mérgében és < . . bebizonyi-t ná, itogy öt nem lehet se hivatalosan, se félhivatalosan lecá-luini

Válni készül egy másik magas pir is\': a román trónörökös par. . 5 ^HDóleg. megha\'onlottak, hiszen
Utt\'aspárok között <*i is n.eg sio-

kott történni e ha közönsége*
meghaaonJások csak a ható\'ágvk-nak adnak mnnkát a válópörrel, a romániai válás esetleg — igy hírlik, a román alkotmány meevál.oztatá-sát is maga után vonna.
A román, váiság bennünket köte-lebbról érdekel, mert nem a síir elhidegülés«. hanem az ész fensőbbség" adja meg a váló okot, állítólag a román trónörökös azért akar válói, mert a kis fiát nem akarj n orosz érzelemben felneveltetni. az anya pedig erősen orosz érzemü.
De a hirkrónika nem éri be ennyivel, előáll egy titokzatos do lojnal, azt mondja: a hesszeni nagyhercegi és a román trónörököspár válása között okozati össze-függés van.
Vájjon mi lehet?
Halálos ugrás.
— Saját tudósítónktól-
__Budapest, nov. 30.
A csü...