Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
95.05 MB
2014-03-21 15:16:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1220
3502
Rövid leírás | Teljes leírás (799.56 KB)

Zalai Hírlap 1913 021-047. szám október

Hiányzik: 45. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


r
1. évfolyam»
Nagykanizsa, 1913. október 1.
21. szám.
társadalmi éa közgazdasági napilap.
■IOfl»«té«l Arak i Helyben házhoz hordva 1 hóra 60 t Egyes azAm 2 fillér Vidékre, po«tán . . 1 hóra 1 K. Ny 1 Itt ér és hirdetések megállapított árak szerint
Lapvexér:
Dr.. HAJDÚ QYULA.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazlnczy-utcza 5. szám. Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 13«. Kiadóhivatal 4!.
Októbernek elsején
be kell rukkolni. Valljuk meg, a besorozott legények szomorú szivvel Indulnak szolgálni a hazát. Csak megszokásból, és alkoholtól tüzelve hangzik Tel az újoncok nótája a vasúti kocsikban, az intelligencia, az önkéntesek fázva gondolnak a jövöre.
Miért van az, hogy a katonaság valami félőset jelent az emberek számára? Miért jelenti ez a fogalom a mumust, amely elöl fogvacogva, anyagi áldozatok árán is kl akar,bújni az újonc? Miért táplálnak még az utolsó pillanatban is reményt, hogy hátha kidobnak?
Kétségtelenül azt kell válaszolnunk, hogy ennek a köztudatnak hitét alapos okok hintették el hosszú időn keresztül, hogy amikor bevonulásra kerül a sor, az egész országban szerte szomorú hangulatban indulnak el a legények. Kétségtelen, hogy a kaszárnyákról közkézen forgó tudatot csak radikális tabula rasa-val lehetne megmásítani. A jóság hihetetlen fokán kellene állania az intézmény szellemének, amellett, hogy a szükséges fegyelmet fen tartja.
Mert ne felejtsük el, hogy a katonaság Intézményének helyettesítenie kell a családot, amelynek melegéből az egyént kiszakítja. A félbeszakított életpályát a katonai pálya érdekességeivel kell rekom-penzálnl, hogy a legények a napiparan-csoh kivül megtudják azt is, hogy mi az a kirándulás; hogy legyakorlatozunk ugyan a Balatonhoz, de aztán három napig fürödhetünk is benne, stb,
A mundér, amelyik megfeszül a katona testén, embert takar, — aki alapjában véve mégis más, mint a XII. Division 37-ik tagja: ember, érző ember, aki most sokat, úgyszólván mindent nélkülöz, félbehagyja existenciáját, elhagyja családját s ezért a nagy áldozatért semmi rekompenzációt nem kap, sőt ellenkezőleg, félelmeles sejtelmeket.
Mert a katonai szolgálathoz fűzhető ethikai magyarázát nem él az egyesek lelkében, a „hazát szolgálni" semmiféle erkölcsi súllyal nem bír és semmiféle kárpótlást nem nyújt az újoncnak. Lehet, hogy ez azért van, mert a polgári béke és rend ma már maradandó birtokunk, megszoktuk stabilitásunkat is az európai egyensúlyban ugy, hogy azok az értékek, amelyek azelőtt a katonáék fogalmával asszociálódtak, elvesztették ázsiójukat.
A fokozódó materializmus és érdekhajsza egyáltalában nem kecsegtetnek a dolgoknak kellemesen kialakuló változásával. Ezen pedig csak maga a hadsereg változtathat.
Franciaországban, a nemzetköziszoclá-Uzmus hazájában dicsőség a katonáskodás, minden lehető alkalommal felhang-
zik a „Éljen a hadsereg!" Ennék legmélyebb oka az, hogy minden ember szeretetteljes emléket visz magával a katonaságtól, ahol a subordlnáció nem lekezelésre, lenézésre, hatalom éreztetésére jogcim, hanem egy okkal több az istá-polásra, gyámkodásra. Ahol a közkatona személye fontosabb, mint nálunk egy főherceg fogadtatása, ahol a legénységnek a legkisebb ügyes-bajos dolgát is végtelen gonddal és szeretettel intézik el, ugy, ffogy a francia nép között a katonaévek ma is a gyöngyéletet jelentik.
Ilyen körülmények között szívesen szolgál a katona. Hogy ezeket az állapotokat megközelítsük, annak az alfája;
Becsüld meg a katonát I
itt o kolera.
/.\'Si.C
poasony 7498 flö 8154
TÁVIRAT. . . 13/0113 kol. — polgármester oawalt jános najpszamos béltartalmának vizsgalata po-^ sitiv —dr. mergl
Ez a ...