Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
80.61 MB
2014-04-11 15:05:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1251
3566
Rövid leírás | Teljes leírás (696.72 KB)

Zalai Hírlap 1914 026-048. szám február

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. számA következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. évfolyam
Nagykanizsa, 1914. február 3,
26. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
S|6flx*tésl éraki Helyben háxhoz hordva 1 hóra 60 f. Cjjre« «Ám 2 fillér Vidékre, po»tán . . 1 hóra 1 K. Nyllttér éa hirdetések megállapított Arak azerlnt
___
Lap vezér:
Dr. HAJDÚ GYULA.
SzerkcaztAaég: Nagykanizsa, Kazlnczy-utcra 5. szára. Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda Caengery-ut 7. azám.
Telefon: Szerkesztőség 130. Kiadóhivatal 41.
Kettős ünnep.
mulatság és esemény halmozódása után kidörgöljük szemünkből az álmot és belenézünk a kanizsai hétköznapba. Milyen furcsák az emberek! Hát ezek azok ? Ezek a komoly arcok, melyeknek vonásaira rá van irva, hogy min* den szavuk, minden lépésük céltudatos, — derültek széles mosol} ra?
Az embrtek napi foglalkozásuk után sietnek, pénzt akarnak keresni, meg akarnak gazdagodni. Szomorúan konstatálom, hogy Sáfrány tanár ur hosszú okfejtése, amely a világirodalom nagyfokú kiaknázásával igyekezett lebeszélni bennünket a pénz és gazdagság hajszoléról -T- nem fogott az embereken.
Az utcasarkon néhány vasutas ösz-szedugja a fejét s izgalommal tárgyalja a minapi vasutrablást. Milyen mások voltak ezek az arcok, amelyeken a közös hivatás, közös sors érzéseiből alakult rémült kíváncsiság ült, mint a boros pohár mellett.
És maga az utca, jeges sikamlóival mennyire más volt, mint a minap keresett, hajhászott, ünnepéllyel betarkitott, kivilágított jég, amelyet derűs arccal hasítottak versengő párok. Ott pályadíjjal, kitüntetéssel várt a jég, itt orvul leselkedő láb és koponyatöréssel.
Ezek az összehasonlítások azt jelentik, hogy egyforma alanyok mellett nem egyformák a helyzetek és a villany másképen világit, mint a reggeli fény. A puszta anyag fölött más és más gondolatok foglalnak teret, ha alkoholos poharat tartunk a kezünkbe és ha boncoló tollal próbáljuk elemeire szedni. Tánc, művészet, jókedv és minden, ami megtudja zsibbasztani a reális célszerűség-gondolkozást, elhallgat és kutató szemmel jobban érezzük az élet súlyát, az élet miért?-jét.
Szóval a tanulság, amit az írások végén le szoktak vonni: hogy egy-egy mulatság már csak azért is kell, mert más-más relációban mutatja be az életet, s mindazoknak, akik élnek a „gondolkozás" cimü luxuscikkel, önkéntelenül fonalat találnak relációk megértéséhez, hogy nincsenek tulajdonság — pozitívumok, csak substanciák, és a „tulajdonság" fogalmat mindössze az a viszonylat kölcsönzi, amely a substanciá-kat egyéniségünkkel összeköti. Ez az egyetlen összeköttetés különben, amely-lyel még a protekció nélküliek Is rendelkeznek. Az elvont fogalmak e birodalmában különben nem kell kövezet-vámot fizetni, nem sikos a járda, mint Kanizsán, nincs belépti díj, mint farsangi mulatságainkon s igy minden tekintetben meg van okolva, hogy átlép-
tük kapuját. A stílszerűség is mellettünk szól, mert elvont dolgok fölött rendezni eszmefuttatást manapság a farsangi mulatságok közé tartozik.
Kik fellebbeznek?
— A Z. H. tudósilójától. —
Nagykanizsa, febr. 3.
Ma déli tizenkét órakor járt le a szervezési szabályrendeletet megfelebbezhetésének határideje. Beérkezett öt felebbezés, azonban valamennyi olyan tulajdonságú, hogy az eredeti szabályrendeletet csak részteleiben érintik, ugy hogy abban az^gpítben, ha a vármegye elfogadná a felebbezők indokait, a szabályrendelet akkor is életbe lépne, csak a megfelelő fejezetek módosulnának.
A szabályrendelet ellen felhozott panaszok nagyobb része ismeretes. Jórészt ugyanazok az érvek, amelyek szabályrendelet megalkotása előtt fe...