Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
84.92 MB
2014-04-11 15:19:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1192
3539
Rövid leírás | Teljes leírás (732.49 KB)

Zalai Hírlap 1914 049-073. szám március

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 56. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. évfolyam.
társadalmi és közgazdasági napilap.
KIOflx«t**> árafct Helyben házhoz hordva 1 hóra 60 f. Egyes Bzáni 2 fillér Vidékre, postán . . I hóra I K. Nyllttér ós hirdetések megállapított árak szerint
Lapveiér: Dr. HAJOU GYULA.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazln^zy-nteza B. szára. Kiadóhivatal: Outer/>erg-nyomda Csengery-ut 7. szára.
Telefon: Szerkesztőség 136.
Kiadóhivatal 41.
A Imiül országa.
Két szürke könyv jelent meg a minap a minisztérium kiadásában, az egyik, a kormány 1912. évi jelentése az ország közállapotáról, a másik a statisztikai évkönyv. Mindkettőből lesújtó erővel, vádolóan szólalnak meg a néma számok.
Elejétől fogva forgatva a hatalmas köietet, az első adat, amelynél meghökkenve áll meg az ember: Magyarországon 492 ezer ember halt meg a jelentés évében.
Félmillió halott. Rettenetes szám ez és még rettenetesebb az a felfedezés, amelyre a részletek vizsgálatánál bukkan az ember: ennek a félmillió embernek nem a természet a gyilkosa, hanem a társadalmi viszonyok. Ennek a félmillió embernek a nagyobb része nem az öregségbe pusztult bele, hanem abba, hogy a mai társadalomban és a mai Magyarországon élt!
A félmillió halott közül 143 ezer volt az egy éven aluli gyermek, akiket szüleinek nyomorúsága ölt meg. Száz élveszületet közül 19-et elpusztít Magyarországon egy éves kora előtt a tömegnyomor és tömegtudatlanság, az anya sok munkája és kevés élete, a patikaszer drágasága és az orvos hiánya.
Van olyan országrész, a Tisza bal partja, ahol a halottak egyharmada (32 2 százalék) egy éven aluli gyermek. Egy másik részén az országnak, a Tisza-Marosszögén 20 7 százaléka az élveszületetteknek halt el egy éves kora előtt.
Ebben az országban 14000 gyermek születik halva: minden negyvenedik. Minden negyedik-ötödik gyermek pedig — elhal az első születésnapi évforduló előtt. 124 ezer egy éven aluli csecsemő, 177 ezer öt éves gyermek pusztult el egy esztendőben s a halottaknak majdnem fele (44 százalék) hét éven aluli gyermek.
Csak minden második gyermek nő föl Magyarországon a félig érett 20 éves korig, a többit megöli a munka, a nyomorúság, a tudatlanság. Az aggastyánkort alig valaki, az öregkort (60 esztendőt) csak minden negyedik ember éri el.
Ez csak néhány kikapott adat. Csak néhány részlete annak az önvádnak, amely a tömegpusztítás megszakítatlan, folyamatosan elkövetett, tudatos vétkével vádolja a magyar államot s a társadalom magyarországi darabját.
Csak egy pár kényszeredetten világító sugár vetődik ezekből az adatokból a magyar, világra, de emellett a világítás piellett is • látni, hogyan arat a halál ebben a szerencsétlen országban . . .

Tataroznak Kiskanizsán ^
A Z. //. tudósítóidtól. —\'
Nagykanizsa, márc, 2.
Kiskanizsa ncin az a városrész, amelyet utcáinál fogva megirigyelhetnének mátok. Akad ott sár, pocsolya, árok, nem kell csodálkozni azon, ha az ember útközben kénytelen visszakerülni, mert egy tavacska elzárja az utat.
Minap megírtuk, hogy a Szent Rókus-utcát hozzák rendben most meg a Kisrác-utca és a Varasdi-ut tatarozására kerül a sor.\'A Klsrác-utcában, nem csak a k^csi utat hintik fel szénporral, hanem az 1. számú háztól egész a Polgár-utcáig gyalogjárót létesítenek.
Persze ez csak egy porszem a tengerben, amely a kiskanizsai utak ügyében történt. A gyökeres lényeges javitásokat, már az általános városrendezési program kiviteléig kel halasztani.
A járványos állatbetegségek.
— A Z. R tudósítóiétól. - _______
Nagykanizsa, márc...