Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
69 MB
2016-03-17 17:07:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
882
2278
Rövid leírás | Teljes leírás (598.88 KB)

Zalai Hírlap 1914 123-145. szám június

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 139. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

II. évfolyam.
Nagykanizsa, 1914. Junius 2. kedd.

123. szám.
•Tll
társadalmi és közgazdasági napilap.
■ IOfl*«t«sl Arak! Helyben bá/Jio* hordva 1 hóra 60 !. tgye» axAm 2 fillér Vidékre, pontán . . I hóra t K. Nyllttér éi hirdetések megállapított árak szerint.
Lapvcxér: Or. HAJDÚ GYULA.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kaxlnczy-ateza I, azám. Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Cs«ngery-ut 7. «»4-.,
Telefon: Szerkesztőség 149.
Kiadóhivatal 4!.
Post festum.
Nagykanizsa, junius 2.
Az esztendő hárorti csúcsa közül elhagytuk a másodikat s a tavasz virágos szekerén ellankadnak az ibolyák és orgonák : junius meleg hullámai, egy érő és erjedő idő köszöntése érintette őket. Bágyadt szinek, ainik az alkonyat-bau \'oly finoman megejtők, mint régi holland mesterek valeurjei egy müncheni képtár homályos szögletén, bántó és erős ragyogással tündökölnek eztán. Minden megoldódik, az árnyékok is sötétebben nyúlnak el, a badogkupolák sziporkázva égnek, csukott ablakszemek «terednek a déli verőn, s az örök élet forrása, a nap, lángolva vadul csókolja a földet, szomorú szerelmesét . ..
Valahogy a tavasz végét jelentette a pünkösd, az enyheség forróra fordulását. Bucsuzunk a gyöngyvirágtól, a május titkos sejtelmeiíöl, fellobbant szerelemtől, az ég határozottan gyönyörű kékjétől,. . mi a hajnali órák leié lehunyó csillagok visszfényétől • opálos. Mert másmilyenek a májusi éjek is, mint az ezulán következők... Mentél-e már li.iza éjféli órán, valami régi utca szürke kövein, mikor kek holdfény reszketett a háztetők felett ? . . . Mintha álom ringatna. Ugy kong a léptünk, initit Andersen-mesék Üvegkastélyában. A hold ott sápad felettünk, s a levegőben keleti illatok nehéz fűszere száll: a szivünk fáradt és fáj foghatlan bana-tok súlyától ....
Pünkösd: a szónak muzsikája volt, benne zenélt régi népmesék hangja, a pünkösdi királyságról, az alföldi legény kérészéletű boldog mrámoráról, s távoli idők keszkenőjét lengeti meg a juniusi naplényben. A derűs idők ábrandja éledt föl újra, egy szomorú, futó pillanatra, s eltakarta szemünk elől a mát, amiben nincs\' illúzió, nincs helye a szépnek s az ellágyulásnak.
Sötétvörös pünkösdi rózsák most nyílnak buján a kerti bokrokon s ilyenkor lázítanak a kőpaloták s a sötét, szomorú udvarzugok. Várósi ember álma, örök szerelme fölröppen újra s bus nosztalgiát érzünk egy hüs lugas után. Kert, ez a drága fantom, ami elé aranyrácsot fest képzeletünk. Keskeny kis utak, finom sárga homokkal fölhlntve, gyümölcsös, — ó tarka bagdadi álom — s virágágyak, százszorszépek és nefelejtsek .. .
Ilyenkor fáj nekünk, hogy a Szépitő Egyesület hiába vágyakozik a virágos Nagykanizsa után, ahol minden ablakból virág nevet. És ha nem megyünk ki Fabik bácsi birodalmába, be kell érnünjf egy-két cseréppel, mit itt-ott látunk. f ürgona hiába nyit, illatos lila és
fehér felhői nem borulnak az életünk fölé. Lépcsőházak és emeletek, sötét tűzfalak, homályos zugolyok és pi>r,egy végnélküli szintelenség: ime napjaink amik leperegnek, s amikben lepergünk mi magunk is. — Az életünk pünkösdi királyság. ^V i.
Az Iparos fononcísliola
kiállítása.
-AZ. //. tudósítójától. -
Nagykanizsa, junius 2.
A helybeli iparos tanonciskola növendékei a polgári iskola rajztermében sikerült kiállítási rendeztek.
Ha nem tudtuk volna kinek a kiállítása ez, bizvást elhittük volna, hogy az iparosok maguk rendezték az egészet, mert még azok sem vallottak volna vele szégyent.
A sokat lekicsinyelt .kanizsai ipar"...