Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
77.66 MB
2016-03-17 17:17:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
794
2676
Rövid leírás | Teljes leírás (695.08 KB)

Zalai Hírlap 1914. 146-172. szám július

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 147, 149, 169. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


■ t. évfolyam.
Nagykanizsa. 1914. jullus 1. szerda.
146. szám.
ZALAI
társadalmi és közgazdasági napilap.
1111 1 .■ ? ..............
«IOflx*té»l A»*k Helyben házhoz hordva I hrtro 60 f. »zám 2 fillér Vidékre, pontún \'. . 1 hóra I K. Nyilttér és hirdetések rr.eKAMupItott ár«k nzerint.
Lapveier: Dr. HAJDÚ GYULA.
Szerkesztősé«: Na^ykíinlz*«, Kazlnczy-uteza 6. ttám. Xlhdóhlvatnl: flutenN-rfc-nyomdn Csentfery-ut % izém.
Telefon: Szerkesztésé* 149. Kiadóhivatal 41.
-^--
\\ • /
A merénylők büntarsa.
\\
Sarajevo, julius I. A vizsgálat megállapította, hogy Principnck segítőtársa volt Cambrinovichnak egy régi barátja: T r i s c o G r a b e r, a pálii görögkeleti szerb pap fia. Ez Princip mellett állott, mikor a merényletet végrehajtotta. — A vizsgáló bíró azonnal utána utazott, de apjától, a szerb pap:ól a/t a választ nyeite, hogy a fiu elutazott Budapestre vagy Szentendrére, a rokonaihoz. A vizsgálóbíró azonnal a fővárosba utazott, ahol nyomoznak. Ez az első összefüggés Princip és Cabrinoyich között. Princip bevallotta, hogy Trisco Granez a bűntársa volt.
Bomba az utcán.
Sarajevo, julius 1. Néhány lépésnyire a merénylet elkövetésétől, egyik\'mellékutcában Siern Manó konfekciós üzlete, t lőtt egy bombát találtak a járdán. Lehetséges, hogy a bombának Trisco Graber volj a tulajdonosa, aki abban az esetben követett volna el merényletet, ha Princip kisírlete meg-hiusul. Minthogy Princip célt ért, — a bomba tulajdonosa elmenekült, s menekülés közben tette le a bombát. Ez a bomba is a szerb katonai arzenálból valo.
Tüntetés Szerbia ellen.
Sarajevo, julius 1. A hétfői romboló tüntetések okozta károk túlhaladják a hat millió koronát. Érdeke.-; jelenség, hogy nemcsav a csőcselék tüntetett az utcán, hanem tekintélyes számmal vett részt benne az intelligencia is. Így Hőrmann tartományi osztályfőnök felesége vezette azt a csapatot, amely az utcán barriká-dokat emelt.
Egész Balkáni
Siraíevo, julius 1. Kétségtelen, hogy ;i -.erenylet elő<észitesébe az egész Balkán bele volt vonva. Nemcsak Szerbia, hanem Dalmácia, Zágráb, sőt Budapest is. Eddig háromszáz azon szerb foglyoknak a száma, akik előre tudtak a merényletről.
fl függöny
amelyre korona van himezve fellebben és dráma kialakul a szemünk előtt.
A halottak fölött elsírta a könnyeit Európa és most tiszta izemmel kell a világba néznünk. A szemünk dél fele van szegezve . . .
„Erős férfiakat erős elhatározással illik gyászolni" — mondotta tegnap Apponyi Albert gróf a képviselőház ülésén. Vájjon célzás volt ez valamire ? Vájjon összefügg ez azzal, hogy a szerb trónörököst vissz? utasitoita az udvar a temetésről ?
A jövő képe ismeretlen és bizonytalan, A ket merénylő vallomásától sok függ. És bármily irónikus a sorstól, ez az eset, amikor két gazember vallomásatói függ a bcke vagy- háború sorsa.
A merényletet belgradban terveztek, a pénz s/erb pénz volt, már most csak az a kérdés, hogy mennyiben volt hivatalos jellegű u szerb maffia munkája. • Az „Officirska Zadruga", a szerb katonatiszti kaszinó, amelyek élén György herceg van, áll a bünügy hátterének középpontjában Ez az orgyilkos társaság, amely I9i3. junius 12-én saját királyát árulta el és ölte meg ugyancsak feleségével együtt, azóta terrorizálja Szerbiát. Mindenki tehetetlen Szerbiában velük szemben.
Hartwig belgrádi orosz követ már éppen két hónappal ezelőtt jelentette a pétervári legmagasabb köröknek, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös ha...