Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
43.76 MB
2016-03-17 17:30:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
796
1842
Rövid leírás | Teljes leírás (429.57 KB)

Zalai Hírlap 1914. 173-196. szám augusztus

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Kazinczy-utcza 5. szám
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 175, 183, 185. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14 évfolyam.
Nagykanl^^U^Äugut^u, i «ombat
173. »Im
társadalmi és közgazd ttságl napilap.
■46f1x*tésl Arak i Helyben házhoz hordva 1 hóra 00 t. BfjrM Mán 2 ffllér Vidékre, po«tán . . t hóra 1 K. Nyllttér éi hirdetések megállapított árak azarlnt
Lapveiér:
Dr. HAJDÚ GY ULA,
2íe!^!Ztö.gí*;,Nag?kan,ZM\' Kazíaczy-utcza Kiadóhivatal: Outenberg.nyowd« Ca«og»íyíJ| 7.
Telefon: Szerkeíztóséfl 149. 41>
Mi is
megyünk 1 A fejünk felemelve, az akaratunk felszabadítva, most már nem kell összetett kézzel néznünk az események elé.
Anyák, csókoljátok meg a fiatalokat és búcsúzzatok el a spártai anya módjára::
Viszontlátásra, győztesen vagy holtan 1
Ma már Oroszország elrendelte az általános mozgósítást, — mint hivatalos távirat jelenti — Németország megtette a szükséges ellenintézkedéseket.
Ez a hír a világháborút jelenti be.
Megmérkőzünk a fegyverek erejével és győzni fogunk. Sok katonája van az Orosznak, de mit ér vele I Németország pozdorjává fogja zúzni.
japán csak pici kis ázsiai állam és már megtáncoltatta Oroszországot. Mert Oroszországban nincs alkotmány, a buta orosz paraszt nem tudja mért harcol, és az okos sem tudja. Az orosz katonaság nagy, de elsikkasztják az élelmezési pénzeket, vigyázniok kell a belső forradalomra, sztrájkolókra, lázadókra.
Oroszország nem fog ráérni Szerbiának segíteni, mert ha megmozdul, ketté törik.
Bizalommal, nótával megyünk, előre!
Anyák, feleségek, rajtatok a sor, legyetek hősök, ne tegyétek nehézzé a válást. Legyetek büszkék, hogy fiaitok, férjetek a. hétköznapi élet porából a világtörténet lapjaira masíroznak.
Isten velünk I
A Budapesti Közlöny mai száma nem hivatalos részében a következőket publikálja: Folyó év julius 31-én kelt hivatalos értesülés szerint ö .császári és apostoli királyi Felsége a hadsereg, .a haditengerészet, a két honvédség általános mozgósítását, valamint a népfölkelés fölhívását és mozgósítását legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. Ezen intézkedésre az Oroszország részéről el-\\ rendelt mozgósítás szolgáltatott okot. Az ö császári és apostoli királyi Felsége által megparancsolt rendelkezés semmiféle néven nevezendő támadó célzatot nem foglal magában, hanem kizárólag óvatosságból foganatosított intézkedésről van szó a Monarchia elengedhetlen védelme céljából.
Moraforium!
Budapest, augusztus 1. éjjel 2 óra 39 perc.
A magyar kormány tizennégy napi moratoriumot rendelt el.
E szerint nem kell tizennégy napig kifizetni váltókat, csekkeket és kereskedelmi utalványokat.
A moratórium nem vonatkozik lakbérre, követelésekre és kétszáz koronánál kisebb betétekre.
A lakbérfizető kötelezettsége csak akkor van felfüggesztve, ha az adós katonai szolgálatót teljesít, vagy katonai szolgálatot teljesítővel egy tekintet alá esik.
A moratórium augusztus 1-én lép életbe. (Hivatalos megerősítés még nem érkezett) Békássy (tudósítónk).
A mozgósítási parancs közzététele.
Ó. cs. és kir. Felsége a közös hadsereg, a haditengerészet és mindkét honvédség általános mozgósítását, valamint a népfölkelés felhívását és behívását legkegyelmesebben elrendelte. — A legközelebbi tudnivalók a nyilvánosan kifüggesztett hirdetményekből vehetők ki. Az első mozgósítási nap augusztus hó 4-ike.
Sipniewsky állomásparancsnok.
Mit akar Oroszország ?
Julius 31. délután.
Pétervár. A külügyminiszter a monar-kia nagykövetének határozottan kijelentette, hogy kormánya Beldrád megszállását n...