Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
42.82 MB
2016-04-07 13:31:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
867
1804
Rövid leírás | Teljes leírás (372.13 KB)

Zalai Hírlap 1917. 026-048. szám február

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

t ;
V. óvfolyam
Nagykanizsa, 1017 Fabruár 1. csütörtök
26. szél*.
zalai hírlap
társadalmi és közgazdasági napilap.
EMtixet«*! árakt Helyben háthox hordva 1 hóra I K. P.0M "á* 6 fillér. Vidékre postán . . I hóra 1-50 K. NyHttér éa hirdetések megállapított árak szerint.
Alapította > Dr. HAJDÚ GYULA.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda Csengery-ot 7. szán. Telefon: SzerkeaztöséR 41. Kiadóhivatal 41.
fi vlláshúboru.
------- ft Ma«ynr Távirati Iroda éa flz Bet mai táviratai. ----
A mol Hőfer.
Budapest, február 1. (Érkezett délután fél 4 órakor.) A főhadiszállásról jelentik hivatalosan:
Keleti harctér. A rendkívül szigorú téli időjárás az egész keleti arcvonalon megakadályoz minden harci tevékenységet.
Az olasz harotérröl és Albániából szintén nincs lényeges jelenteni való.
HÖFER, altábornagy.
Az u| twri harc.
A ma reggeli fővárosi Ispok jelentették, hogy Belhmann Holweg német birodalmi kancellár a birodalmi gyűlés tegnapi ülésén a legkíméletlenebb tengeri, illetőleg tengeral ttjáró harcot jelentette Anglia és szövetségesei ellen. Az uj tengeri harc bejelentésének első következményeiről az alábbi távirataink szólni k:
A német nép öröme.
Berlin. Az egész rémet sajtó a legnagyobb örömmel üdvözli a kormány azon elhatározását, mellyel az uj tengeri harc megkezdésére határozta y) magát s az összes lapok egyértelműen kijelentik, hogy az egész német nép egységesen áll kormánya mögött, mert jól tudja, hogy ez mindent mérlegelt és megfontolt, mielőtt ez elhatározásra jutott. S tudja a német nép, hogy ez eszközök alkalmazása meghozza a diadalt, mert most már csak a teljes győ zelem utján lehet az ellenséget a békére kényszeríteni.
Az angolok támadást
követelnek flottájuktól.
Stockhom. Az Aítenbladed jelenti Londonból: Az angol fővárosban már tegnapelőtt biztosra vették, hogy Németország az Anglia elleni blokád lehető legnagyobb szigorítására határozza el magát. A Times és a többi londoni lapok azt követelik az angol admirali-tástól, hogy az angol hadiflotta a leg-erélyesebb támadással lépjen fel Németország tengeri hadereje ellen.

Höfer jelentése.
/
HÍREK
Nem indulnak
a hollandi hajók.
Rotterdam. Németország uj tengeralattjáró harcainak bejelentése folytán a hollandi hajókat eltiltották attól, hogy kifussanak kikötőikből. A tilalom még a halászbárkákra is vonatkozik. Ma reggel óta holland kikötőből egyetlen hajó se indult Anglia felé.
Német repülők uj sikerei.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti ; Német repülők a nyugati fronton tegnap ismét számos angol és francia csapattábort eredményesen bombáztak. A keleti fronton is igen tevékenyen működtek a német repülői», .ikik az ellenségnek számos vasúti gócpontját, ezek között Riga pályaudvarát sikeresen bombázták.
Lloyd deorsest és Hentíerjont mesokortnk ¡nérfieznl.
Rotterdam. A Reuter ügynökség jelenti. hogy Londonban elfogtak és letartóztattak három asszonyt és egy férfit, akik Lloyd George angol hadügyminisztert és Hendcison tengerészeti minisztert merényletet terveztek, méreggel akarván elpusztítani az angol háborús szellemnek ezt a két fő éltető elemét.
Budapest. (Hivatalos)
Keleti harctér: Mackensen vezértábornagy harcvonala: A Szerelh torkolata közelében török csapatok visszavertek erős orosz felderítő osztagokat.
József főherceg vezérezredes harcvonala: A mesticanescil szakaszon az oroszok újra megkezdték támadásaikat. Két rohamukat téliesen visszavertük, a harmadiknál a valepuinai országúttól délre elvesztettünk egy támaszpontot.