Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
41.54 MB
2016-05-10 10:58:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1061
2058
Rövid leírás | Teljes leírás (369.67 KB)

Zalai Hírlap 1917. 175-199. szám augusztus

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 195. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

társadalmi és közgazdasági napilap
tUOttM*U* árak Helyben bizhoi hordva e«r*» ném © UUét. Vidékre postán . . NylUtér ét hirdetések m«fừp]tott árak
I hóra 1 K. 1 hóra 1-90 K. uerlnt.
AlapUotta t Or. HAJDÚ QYULA.
Kiadóhivatalt (lutenbarg-nyomda C*eng*ry-nl 7. trém T»l«fon: SwkfitM* éh Kiadóhivatal él
V. áuftüymim _ Nagykanizsa, KM*- A*iftt«ztua 1. 175. «*ám>
R
A Magyar Távirati Iroda és Az Est inal táviratai.
A békepártok Kerekednek felül.
Htiga. Oroszországban a helyzet teljesen reménytelen. Mindenütt « békepártok felQlkerekedését várják és remélik. Londonban az a meggyőzödét vált általánossá, hogy Kerenszky vaskeze nem hozta meg a várt eredményt. Az orosz hadsereg; eddigi veszteségeit <500,000 főre lehet tenni.
Két millió a visszavonuló oroszok száma.
Hága. Londonból jelentik, hogy a Mörnlng Post a visszavonulásra kénysze-riteit orosz seregek létszániát 2 millió fóré: becsüli. A. németek arra tórekesznek, liogy/a 8-ik: orosz hadsereget elfogják, tk* a ■ 111 és 7-ik hadseregeknek is n sarkában vannak. Kornilow hadserege eddig egésren\'jól\'nyomult elóre, de most válságos helyzetbe került. A németek elfog-: lalták Dembrovát, mely Tnyatintól mind-(tesze 25 kilométernyire van. A két ellenséges sereg közti távolság 42 kilométer.
Liensir elmenekült ?
Skwkliolm. Ax. órosr koimány. tárgya lást kezdett , a . nyílt> angplbarátságukról isnwt kadettpá^t: vezérei vei , högy- őket a kormányba való belépésre birja. Hír szerint-, Leniunek. sikerűit Svédországba menekülnie.
lUtmttai lumnltflonimnl
^erzelt jojokat.
Koppenhága, Szentpétervárról jelentik : KerenszKy- rraplparancsban megfosztotta az orosz katonákat a; forradalomban szerzett polgári jogaiktól.
Ujabb 26,000 tonna
elsülyesztett hajó.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti hivatalosan: Tengeralattjáróink az északi elzárt területeken ujabban ismét 26.000 bruttótonna sulyu ellenséges hajót sQlyesztettek el.
A német császár a keletafrikai csapátokhoz.
Berlin. Vilmos császár a háború harmadik évfordulójakor napiparancsban köszönetét fejezi ki a Keletatrikában harcoló német védőcsapatoknak eddigi magatartásukért és további kitartásra lwditja őket.
Az uj kancellár Bécsben.
Bécs. Dr. Michaelis német birodalmi kancellár ma reggel ideérkezett. A kancellár Wedel bécsi német nagykövetnél villásreggelb.elt és délután illötiikes tényezőkkel fontos tanácskozásokat folytat. Károly király a kancellárt holnap délelőtt Reichenaubau fogadja.
A 18-Ztr évesek njrasorozdsn.
Budapest. A hivatalos lap mai száma honvédelmi miniszteri rendeletet közöl, melynek értelmében az 1897—98--99 években született (18-—20 éves) népfölkelésre kötelezettek szeptember 3>tól \'22-g terjedő időben ujabb népfölkelési szemlén, tartoznak megjelenni.
Hadik gróf hivatalban
Budapest, üróf Hadik János, az Országos Közélelmezési Hivatal uj elnöke ma reggel elfoglalta hivatalát és a sajtó képviselői előtt kifejtette programiuját.
Az uj osztrálc kormány.
Bécs; Hir szerint az- alakulásban lévő parlamenti kormánynak* 6 német és 6 szláv, további 4 hivatalnok-miniszter tagja lesz, miáltal a kormány a parlamentben. ;KX) szótöbbséget nyer.
EtöMetek
a kanizsai képviselőválasztásra
A központi választmány határozatáról.
Telefoni híradásunk szólt már arról, hogy hogy Zalavármegye központi választmányának tegnapelőtt Zalaegerszegen tartott gyűlésén a nagykanizsai országgyűlési képviselőválasztás napját augusztus hó U-ére, szombathoz egy hétre tűzték ki. A központi válas...