Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
46.85 MB
2016-05-10 11:09:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1055
1967
Rövid leírás | Teljes leírás (397.68 KB)

Zalai Hírlap 1917. 224-248. szám október

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 247. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

etOflMtfal ár«k Helyben lűUhoj bordv* I bóra I K Hoh Kán 6 mur. VM«*rs postán . . I h6ra 1*90 K
Nvlltt\'r é« hlr<1.\'if«*k »>|t*«l<»ni>\'<t> 4r„|, «rrrln|
»I»N40M« l
Dr. HAJDÚ OYULA.
KU4óltl vatat 1 OM
Tatetom Si«rkrMt<W« 41.
Kiadóhivatal 41.
táraadalm. d* közgazdasági napilap.
V, évfolyam.
Nagykanizsa, 1917. OktÓbar 1. hétfő 224. axám.
. J< ^
—i—--* • •__ l _ _«•;_i_- V ,:__> • -T.___•• _ " \' - - \' *
A világháború.
A Magyar Távirati Iroda én A* Est mai táviratai.
Az orosz HÍM rohamos erősödése.
St jcVholm Szentpétervárról táv Irsiassák: A b>l*«vlkl«w, akik n azonnali béktlfttéi AfliipOitthn vannak, u egész orszáub ta vörö <-gárdákat alakítanak. Pdfegyverxii m munkátokat ét katonai gyalog Utotat tartanak. A kurmAnyblz>o* t ok katonai Htgltaégért Pélcrvárra tAv raioztak Karicinbun a kirendelt ctapa uk a vOröagérdéval együtt átpártoltak a buiMvikiet hez éa a beoflr Minőit holseviklehct Maza baditották a fogházakból
Azonnali békét
követelnek a bolsevikiek
Stockholm. Szentpétervárról kö/Jik: A bolsevikiek azzal i/gatnak Anglia és Fran-ciaország ellen, hogy Oroszország rov.1-sára különbékét akartak kötni az ellenséggel. A kormány ezt a hirt erélyesen cáfolja. A maximalisták az orosz kormányt a béke azonnali megkötésére akarjak kényszeríteni.
Lemondott az orosz
tengerészeli miniszter
Stockholm. Berzercszky orosz tengerészeti miniszter lemondott állásáról, mert a flották fölült nem tudott úrrá lenni. A lemondási Kerenszki nem fogadta el.
Az olasz király
a nyugati fronton.
Berlin. Az olas/. király szerdán Bei-fontba érkezett, honnan Pioucarré és Ribot kíséretében végigjárta a Somme-frontot, útközben különvonatán Pétain és Painlevé generálisok részvételével konferencia vojt., A király a belga föltadi-szállás meglátogatása utan elutazott a nyugati frontról.
Bepoiötúimnlils London ellen.
Rotterdam. A Retiter-ílgvnOkség jelenti hivatalosan : Ellenséges repülőgépek Kent és Esset partvidékei felett meg közelítették a fővárost és több bombát dobtak le.
Rotterdam. A\' tegnapi londoi repülőtámadás alkalmával az összes angol el hárító ágyuk szakadatlanul akciőban vol-
tak. ezért nem sikerült a német repülök nek a belváros fölé kerülni. A támadás nagy izgalmat keltett Londonban és tar tama alatt a szinliázukban és mulatókban szünetelt a/ előadás.
A pápa tovább kísérletez.
Berlin. It\'.eni diplomádat körök értesülése szerint a pápa az angol követnek ujabb jegyzéket fog átnyujtmi,
Ujabb ha óelsülyesztések.
Ber ln. A Wolff Agyaékség jt-lenti fc vtalosaa* Tangarslattjáróink as ísinkl tengeren legujábban Ismét 25,000 brattótonna ta ya ellenséges azálllt£h»jót esölyeazte*-tek — Német tengeralattjárók a La Ma cha csatornában és az Atlanti óceiaon 4 gőzöst, 8 vitorlást éa egy halász ajó sö yeazUttek el.
Tengeri csata Flandriánál.
Berlin. Wolíf. Tengeralattjáró naszádjaink szeptember 28-.ui a flandriai partok mellett fölényes számú eilenréges torpedórombolókkal megütköztek. Az egyik ellenséges egységen erős robbanast figyeltünk meg. Nekünk veszteségünk nem voit.
Iliből nyilatkozik o kutellír.
Berlin. Csütörtökön dr. Micltaelis kancellár a birodalmi gyűlés pienuma előtt felszólal és akkor bővebben kifejti Németország hadicéljait.
Ostende elpusztult.
Berlin. Ostende az angol hadihajók tüzelésétől teljeser elpusztult. Egész városnegyedek romokban hevernek.
Adakozzunk o vak katonűknnk
Nagymennyiségű Regenbárd ...