Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
41.24 MB
2016-05-10 11:17:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
692
1310
Rövid leírás | Teljes leírás (367.01 KB)

Zalai Hírlap 1917. 274-296. szám december

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1. ..
V. évfolyam. Nagykanlxe®, 1917. december 1 szombat 274. ezám.
társadalmi és közgazdasági napilap,
BIMzetM árak] Hdybw házhoi hordva I hóra 2 korona. Bgyea aiim 8 fiUée. Vidékre postán . . 1 hóra 2 50 kor. = NylIUér é« hirdetek megAllapItoM Arak mellett.
Alapította Df. HAJDÚ GYULA
Kiadóhivatal : Outenl>erg nyomda Caengeiy-ut 7. szám Telefon: Szerkeaztősé* 41. Telefons Kiadóhivatal 41
Az aniont (Hozása oz orosz főhidlszalű^on
Rotterdam. Londonból jelenti a Reuter-ügynökség: Anglia, Franciaország, Itália, Románia, Jupan es Szerbia katonai attaséi az orosz főparancsnokságon Duchoninnai nyomatékosan tiltakoztak a londoni egyezmény megszegése ellen, mert az egyezményben a szövetségesek arra kötelezték magukat, hogy külön fegyverszünetet nem kőinek. Ezért az aitasék figyelmeztették az orosz vezérkart, hogy a szerződós megszegése a legsúlyosabb követelményekkel járhat.
A If ik orosz hadsereg
kenyér után néz.
Stockholm, Szentpétervárról táviratozzák, hogy a 11-ik orosz hadsereg bejelentette, hogy élelmiszere elfogyott, s ezért a kaionák elhagyták állásaikat, hogy kenyér után nézzenek.
Az orosz leszerelés.
Rotterdam. A Daily Mail jelenti, hogy az orosz . kormány) folytatólag elrendelte 38—39 éves katonak leszerelését és hazabocsátását.
Duchonin magyaráz.
Rotterdam. A londoni Times jelerti Szentpétervárról: Duchonin, a bolseviki kormány által elmozdított, de állásához ragaszkudó orosz főparancsnok hadiparancsban kifejtette az okokat, miért nem akar az ellenseggel tárgyalni. S/.erinte a központi hatalmak dolga, hogy a tárgyalásost megkezdjék. Végül nyilatkozattételre szólítja fel a katonákat, akik ha nem értenek vele együtt, ugy önként lemond a főparancsnokságról.
A bolseulbUb meiszllöríuiiísi
Rotterdam. A Daily Mail petervári távirata szerint Kerenszkf teljesen megbukott és Orb^zorszagban úgyszólván mindenki a boLevikteknez csatlakozott. Már Ka led in, a kozákgenerális se hajlandó Petervar ellen vonuml.
Stockholm. Szentpétervárról jelentik,
hogy Kerenszki prokiamacióban formálisan lemondott a miniszterelnökségről és a főparancsnokságról.
Duchonin — fogoly.
Koppenhága. Szentpétervárról jelentik\' hnpv Duchonin szerda óta a maximalisták keaeben van, akik letartóztatták és fogolyként őrzik.
A fegyverszünet ügye.
Koppenhága. Krylenkó, az uj oro8z főparancsnok megparancsolta, hogy a tüzelést az egész fronton szüntessék be és csak akkor folytass: k, ha azt az ellenség provokálná. A néinet hadvezetőség csak azon föltétellel hajlandó a fegyverszünetet megkötni, ha az oroszok minden ellenségeskedést megszüntetnek.
Wekerle ma nyilatkozik,
Budapest. Wekerle Sándor miniszterelnök a Ház ma délutáni ülésén nyilat-kozni-íog. az orosz fegyverszünet és béketárgyalások dolgában.
Az olasz fronton.
Sajtóhadiszállás. \'A Monté Perticán tegnap olasz előretöréseket visszavertünk.
Ujabb 13,000 tonna.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti hivatalosan: Te%eraiattjáró!nk az Anglia körüli elzárt vizeken legújabban ismét 13,000 bruttóregisztertonna űrtartalmú ellenséges hajót elsülyesz-tettek.
A IMnnlzsoi Bmiluíyesűlef = Részvénytársaság =
mint hivatalos aláírási hely elfogad eredeti feltótelek mellett jegyzéseket a
és a Jegyzések előmozdítására olcsó ka t at mellett magas előleget nyújt.
. ■ , >? I»- M t. »l i/r.r.
Vázsonyi a királynál.
Bécs. Dr. Vázsonyi Vilmos miniszter ma a király elótt kihallgatáson jelent meg s bemutatta a választójogi törvényjavaslatot, amit őfelsége előzetes szankcióval látott el.
Nagy r...