Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
43.96 MB
2016-06-02 09:35:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
788
2217
Rövid leírás | Teljes leírás (407.28 KB)

Zalai Hírlap 1918. 026-048. szám február

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI. évfolyam
Nttgykmiizra, 1910. február 1. péntek
20. szám
társadalmi és közgazdasági napilap.
KNHIzetéai árak: Helyben házhoz hordva I hóra 2 korona. Hgyea ittim 8 fillér, Vidékre postán . . I hóra 250 kor. = NyiMtér és hirdetések megállapított árak mellett. =
Alakította
Dr. H AiJ D U OVULA.
II vilüsiiólioru.
* . .. I
A Magyar Távirati Irodadélutánl telefonjelentísel.--
A béUetórgyalósÉ
A tegnapi illós.
t Bresztlitowszk. (Magyar Távirali Iroda.) ^ területi és politikai kérdések tárgyalására kikpldölt bizottság tegnap gróf Czer-íiitt élHökíelével ülés tarlóit.
Tröckij kinyilatkoztatta; hogy a né-met lapokban megjelent azon közlemény, nely szerint 6 á szovjetek kongresszusán íiiel?ntet}e volna, Hogy az orozok nefn
Miiek ktil^höéket, " ez Itilalfitós:
Cz^inin felhívta y bi/otls^jot, hogy tisztázza a monarchia által megszállt te-rttfei<&k kérdéséi. Tudomása szerint áz ukrajnaiak álláspontja az, hogy ebben a Kérdésben önállóan határozhatnak.
T r öc ft í | 4 le^tarozptiábban tiltakozik a kiewi Rada ezen álláspontja ellen.
Czérniri ugy látja, ho|y a kél állás-fpnt közölt igen nagy a különsbég és a >izojlt$gra minden egyéb dolgot tjjeg-iözőleg az a feladat vár, hogy ebben a érdésben megegyezést létesítsen.
Trockij megállapítja, hogy az önálló tikrán állam határainak megállapításáról Ukrániának nincs joga dönteni. jjU< IJkránia teljesen szabad állam lenne, akkor megvolna ez a joga, de Ükránia csak egy része az orosz loederatlv köztársaságnak. Ismerteti ezután annak a pétervári táviratnak alapjait, mely szerint az Ukrán helyőrségek átpártoltak á szovjetekhez és hogy a ra^a rövidesen meg fog szűnni. Végül a/t kérdezi Trockij, Hogy a legközelebbi tárgyaláson felvetik é Lehgyelország-ibak a békelárgyaláson való részvételé*.
Kühlmann kijelenti, hogy e kérdésben korábbi álláspontja mellett marad.
Czernin a legmelegebben üdvözli, ha az orosz delegátusok hozzájárulnak Lengyelországnak a béketárgyalásokon való részvételéhez.
Az ülést ma folytatják.
i csehek és a MketMKís.
Bécs. Az osztiák parlament cseh nemzetiségű képviselői beadványban kérik a delegációk sürgős összehívását. A bead yápyban előadják azon kvánságukat, hogy a mönarcliia népeit engedjék be a breszt-litowszkl tárgyalótermekbe.
Orlondá is nyilatkozik.
Lugano. Rómából jelentik : ürlandó miniszterelnök az olasz kamara megnyitásakor válaszolni fog gróf Gzernmnek és Herlling német birodalmi kancellárnak a béke ügyében tett legutóbbi kijelentéseire.
Megváltoztatják a londoni egyezményt.
Lugano. Az antant versaillesi haditanácsa revideálja az antantállamok hadicéljait és kétségtelenül megváltoztatja a londoni, egyezményt.
Az orosz zfómir.
Kerenszkit kitiltják
Oroszországból.
Szentpétervár. A bolseviki kormány elhatározta, hogy Kerenszkit nem tartóztatja le, hanem kitiltja Oroszország területéről és vagyonát elkobozza.
Vérfürdő Finnországban.
Berlin, A finn forradalmárok 70 orosz tisztet megölték, köztük 3 admiralist és 1 tábornokot. A finn matrózok a felkoncolt tisztek holttesteit lándzsákra tűzve járták be Helsingfors utcáit.
Román hadüzenet
Oroszországnak.
Koppenhága. Jassyból jelentik, hogy Romanla január 29-ikén megüzente Oroszországnak a háborút. A román
kormányt a bolsevikiek elfogták.
i
Cserbacsew a bolsevikiek ellenségei között.
Stockholm. Cserbacsew orosz tábornok, a romániai front volt főparancsnoka, aki egyike volt a fegyverszünetet kérőknek, a legkalandosabb körülmények között eljutot...