Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
47.93 MB
2016-06-02 09:40:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1147
2493
Rövid leírás | Teljes leírás (421.38 KB)

Zalai Hírlap 1918. 049-073. szám március

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI, évfolyam.
Nagykanizsa, 1918. mirclus 1 péntek
40. azám
ZALAI HÍRLAP
társadalmi és ktzgazdaságl napilap.
Előflietéal árak: Helyben hiinoi hordta 1 hórt 2 koreoa. Bfyw szám 8 fülér. Vidékre po»Un . . 1 hér« 2 30 kor. — NjrUttér U hirdetések mejállapiteH áruk mellett «=»
Alapította
Dr. HAJDÚ GYULA.
KUdóbiraUl : Outenberg njrenda Caengery-Ht 7. mám. Telefoi: SzerkMitMg 41. Telefen: KUdéhlrabű 41.
A béke mi
HesKezdOdött Bresztlltouszhban m Ili üÉhetőrgynlúx.
Bécs. Illetékes diplomáciai forrás szerint ma délelőtt megkezdődött Bresztlitovszk-ban a központi hatalmak és Oroszország megbízottai között az uj béketárgyalás. Az oroszokhoz Intézett ultimátum szerint a békeszerződést hétfőn délig alá kell irni.
Románia elleni uj fegyveres akcióról beszélnek.
Bécs. Qróf Czernln osztrák magyar külügyminiszternek és Ferdinánd román királynak találkozását (amelyről a ma reggeli lapok közölnek hirt) az Ava-rescu román miniszterelnökkel folytatott előzetes tanácskozás eredménytelensége tette szükségessé. Megállapítható, hogy Románia kedvezőtlen katonai helyzete dacára sem mutat békehajlandóságot. Illetékes helyen rámutatnak arra, hogy ha Avarescu-val nem egyezhetünk meg és ha Románia merev magatartásával újból arra fog bennünket kényszeríteni, hogy fegyverhez nyuljunk, akkor minden kímélet nélkül fogunk eljárni.
Czernin nem megy
Bresztlitovszkba.
Bécs. (Az Est\' jelentése) Beavatott helyről származó közlés szerint gróf Czernin külügyminiszter nem utazik Bresztlitovszkba az orosz békeszerződés perfektuálásához, hanem helyette ezt a világtörténelmi aktust Mérey Kajetán meghatalmazott nagykövet vég^i el. Németország részéről Köhlmann államtitkár Írja alá az orosz—német—magyar—osztrák török—bolgár békeszerződést.
Hága. Az antanthatalmak versaillesi haditanácsa a Balkánon a hadműveleteknek újból való megindítását határozta el.
Lugano. A németek tavasszal uj offenzívát kezdenek a Balkánon. Albániából el akarják kergetni az olaszokat, továbbá az antanthadseregeket Szalonlki elhagyására akarják kényszeríteni és Konstantin görög királyt újból vissza akarják ültetni trónjára.
Estland — köztársaság.
Bécs. Estland, Reval székhellyel kikiáltotta a köztársaságot.
ft vezérkar mai jelentése.
Budapest. (Érkezett d. ut J órakor.)
A Brentától keletre meghiúsult egy olasz előretörés.
Az ukrán kormány egyre ismétlődő és az utóbbi napokban sürgető kívánságára Bőhm Ermolli vezérezredes csapatai tegnap benyomultak Podoliába és elérték a novosielica—chotin—ka-menlca-podolszk vonalat. Előnyomuló osztagainknak a*, a feladatuk, hogy azon a téren, amelyen áthaladnak, helyreállítsák a rendet, a biztonságot és a kivitelre szánt utakat. Eddig körülbelül 10,000 orosz tette le a fegyvert és nagymennyiségű vasúti kocsit helyeztünk biztonságba.
Nem háborús akció, csak biztonsági szolgálat
Bécs. Illetékes helyen Ukrániának Ke-letgaliciával szomszédos középső tartományába, Podoliába való bevonulásunkhoz aat a hivatalos magyarázatot fűzik, hogy az nem tekinthető háborúi akciónak, hanem csak. biztonsági szolgálatnak.
Ujabb 22,000 tonna.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti hivatalosan : Tengeralattjáróink a Földközi tengeren legújabban ismét 22,000 bruttó-regiszterlonna ttrtartalmu ellensége* hajót elsülyesztettek.
A választójog tárgyalása,
Budapest. A képviselőház választójogi bizottságának ma délelőtti ülésén ües-bordes Ernő munkapárti képviselő a magyarság szempontjából kifogásolta a választójogi törvényjavaslatot.
A katonaszabaditó orvos.
Budapest. A budapesti kir....