Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
39.2 MB
2016-06-02 11:05:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
856
2093
Rövid leírás | Teljes leírás (369.72 KB)

Zalai Hírlap 1918. 098-120. szám május

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 112, 120. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI. évfolyam.
Nagykanizsa, 1918. május 2. csütörtök
08. sz*m
hírlap
társadalmi és közgazdasági napilap.
Előfizetési árak: Helyben házhoz hord** 1 hóra 2 korona. Egye* axim 8 HUéf. Vidékre postán . . 1 hóra 2 50 kor. Nyilitér és hirdetések megállapított árak mellett. =
Alapította Dr. HAJDÚ OYULA.
Kiadóhivatal : Qutenberg ayomda Caengery-ut 7. mám. Teleion: Szerkcaztöaég 41. TeleUn: KiadóhWataJ 41.
A nyugati mérkőzés.
A franciák helyzete Flandriában
Rotterdam. A Rotterdamsche Courant jelenti Párisból: Flandriában a franciák szimára sokkal kedvezőtlenebb a harctéri helyzet, mint a Somme és a Lucke patakok között. A lap katonai szakértője szerint ha a németek az antantseregeket visszavetnék a Poperinghe—Hazebruck vasútig, a flandriai csata igen veszedelmes fordulatot vehetne az antant számára.
Hazebrouckot bombázzuk.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti: Ha-zebrouck pályaudvara április 29-e óta a német ágyuk koncentrált tüzelése alatt áll. Repülőink a bombázott pályaudvaron nagy tüzeket és nagy hatást észleltek.
Párist újra lövik.
Cienf. A Havas-ügynökség közli: A németek messzehordó ágyúi hétfő őta ismét lövik Párist. Poincaré francia köztársasági elnök meglátogatta a német gránátok puiztitásának helyét.
fl vezérkar mai jelentése
Budapest. Hivatalos.
Nincs újság.
A vezérkar (önöké. A bukaresti béketárgyalás.
Buisfrla megbízottja Is odautazott.
Szófia. A Bolgár Távirati Ügynökség jelenti hivatalosan : A bolgár külügyminiszter Bukarestbe utazott, hogy résztvegyen az ott folyamatban lévé béketárgyalások befejezésén.
Felfüggesztették az ir
. védkötelezettséget.
.Rotterdam. A Reuter ügynökség jelenti Londonból: üyörgy angol király rendeletileg elhalasztotta a vedköte-lezettségnek Írországra való kiterjesztését. — A Daily News ehhez a hir-fiez azt az információt fűzi, hogy az angol kormány a legközelebbi hetekben várakozó; állásponton lesz, mialatt azt tanulmányozza, hogy milyen eredménye lesz a védkötelezettségnek.
Ujabb 28,000 tonna.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti hivatalosan : Tengeralattjáróink az Anglia, kröíili elzárt vizeken a legutóbbi napokban ismét 28,000 bruttóregisztertonna űrtartalmú ellenségei hajót sülyesztettek el.
Sixtus herceg Madridban.
Rotterdam. A londoni Times madridi jelentése szerint Sixtus pármai herceg hétfőn öccse Xavér herceg társaságában Alfonz spanyol király meglátogatására Madridba érkezett, akinek felvilágosító magyarázatot fog adni a rokonságával (Károly királlyal) váltott levelek ügyében.
Németellenes áramlat
Ukrániában.
i
Berlin. Hivatalosan közlik: Kiewben legújabban erős agitációk észlelhetők, amelyek Németországnak Ukrániában érvényesülő befolyása ellen irányulnak. Minden jel szerint az ukrán kormány is részes e mozgalomban. Legutóbb ugyanis az ukrán kormány letartóztatta . Dobryt, az orosz kereskedelmi bank igazgatóját, aki a német és osztrák-magyar gazdasági bizottságyknak nagy szolgálatokat tett. Ennek folytán vizsgálat indult meg, mely azt eredményezte, hogy az ukrán kormány letartóztatta ^Sukowszky hadügyminisztert, a belügyminisztériumi és külügy-, minisztériumi osztályfőnököket, a balügyminiszter feleségét és a kiewi polgárőrség parancsnokát.

Dr. Rótt Nándor bérmálási szózata.
Mint immár minden kanizsai katliolikus tudja, jövő csütörtökön Nagykanizsára érkezik uj megycópüspdküiik, dr. Rott Nándor veszprémi püspök, hogy ilt május 10 — 12 napjain a bérmálás szentsegében reszesuse a kanizsai híveket. Ez alkalomból dr. Rótt me...