Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.49 MB
2016-07-22 17:17:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
863
2639
Rövid leírás | Teljes leírás (379.11 KB)

Zalai Hírlap 1918. 197-221. szám szeptember

Társadalmi és közgazdasági napilap
1918. szeptember 18-tól: Politikai napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 197, 205, 212. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


VI, évfolyam.
Nagykanizsa, 1918. szaptambar J. kedd
198. mxAm. <
ZALAI HÍRLAP
társadalmi és közgazdasági napilap.
Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva 1 hóra 2 korona! Egyes szint 8 fillér. Vidékre postán . . 1 hóra 2 90 kor. = Nyilhér és hirdetések megállapított árak mellett =
Alapította
Dr. HAJDÚ OYULA.
Kiadóhivatal t Ontsa^erg nyomd* Cscngcry-ot 7. szám. Telefon: Szerkesztőség 41. Telefon Kiadóhivataléi.
A nyugati ulláscsata.
Flandriában is visszavonulnak a németek.
Berlin. A Wolff-ügynökség jelenti: Azok az állások, melyek a megszakadt német offenzivák alatt állottak elő, nem voltak alkalmasak arra, hogy az erő-megtakaritásra törekvő védekezés alapjául szolgáljanak. Ezért a német hadvezotőség elhatározta az Arras—Soissons közötti vonal hátrahelyezését, hogy megzavarja az ellenségnek a két szárnyon való támadását. A Scarpe és Oise közötti front-rövidités logikai következménye, hogy Flandriábsn is feladjuk állásainkat. Ezt a lehető legnagyobb gondossággal előkészítettük. Minden használható dolgot rendben elszállítottunk a kiürítendő területről, a drótvezetékeket lebontottuk, a vízvezetékeket, utakat, vasutakat és hidakat pedig elpusztítottuk.
A németek néni- akarják egy ellenségüket sem elpusztítani, csak a saját helyüket akarják megtartani. Tiltakozik az ellenség azon eljárása ellen, hogy minket háborús uszítással rágalmaznak a • világ előtt. Ha a németek a háborút akarták volna, ugy nem ezt a pillanatot választják. Belgium Angliának csak ürügye volt, amellyel a német versenyt akarta vágni. A háború végét attól várja, hogy belássa az ellenség, hogy a kolosszális befeketi-tésekkel nem áll arányban az elérhető eredmény.
Elismeri a francia katona hősiességét; az angoloknak is jók az egyes katonáik, de a Vezénylet csütörtököt mondott.- Az amerikai katonák legnagyobb része nem tudja, miért harcol. Egy elfogott amerikai arra a kérdésre, hogy mi Elzász azt felelte, hogy egy nagy tó. Azért nem szabad lebecsülni az amerikai támogatást. Amerika eddig már sok hadianyagot adott az antantnak, s most már emberekben is fiagy segítséget nyújt.
Az uniói sajtó o helyzetről. Az angol vesztesMtrom.
Rotterdam. A Times vezércikkben foglalkozik a nyugati front eseményeivel. Hangsúlyozza a londoni világlap, hogy a németek a front néhány támaszpontját szivósan próbálják védelmezni, s ezért állnak oly soká ellen Peronnenál és Chaul-nesnél. A németek egyebütt mindenhol sietve visszavonulnak a régi Sommecsata területére. Az ellenség célját nem Ismerjük, de az offenziva a mi kezünkben van. A szövetségeset még nagy események előtt állanak, de az előnyomulásnak még lassubbodnia kell.
A német trőnDrflhOs nyllntftozato
a visszavonulásról is az eilenséjröl.
Budapest. Az Est jelenti a francia frontról: Az Est tudósítójának egy francia kis városban alkalma volt a német trónörös-sel beszélgetni.
A trónörökös először is arról nyilatkozott, hogy egyizben már volt Budapesten, de-rövid időre. Még egyszer el kell hozzánk látogatnia, mert ez gyönyörű ország, gyönyörű város. Majd kijelentette a trónörökös,, hogy a parancsnoksága alatt volt magyar-osztrák tüzérség fényesen bevált. — A nyugati frontról közli, hogy az ellenség rohama arcvonalunk ellen tovább folyik. Rugalmas rendszerű védekezésünk folytán arcvonalunk több részén hátráltunk. Arcvonalunk visszavonása a német nép körében hamis következtetésekre szolgált alapul. Miután a nép nagyon megszokta a mi folytonos előnyo-mulásunkat, ha egyszer mi visszavonulunk s nem támadunk, ...