Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
46.81 MB
2016-07-22 17:21:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
978
2133
Rövid leírás | Teljes leírás (434.49 KB)

Zalai Hírlap 1918. 222-248. szám október

Politikai napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám

Hiányzik: 228, 248. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VI,\' évfolyam.
Nagykanizsa, 1918. október 1. kedd
222. ezAm.
ALAI HÍRLAP
POLITIKAI NAPILAP
előfizetési áruk: Helyben háihoi hordva 1 hóra 2 korona. j Egyes szám 8 fillér. Vidékre postán . . 1 hór« 2 50 kor. ! = Nyilttér és hirdetések megállapított árak mellett. = j
Alapította Dr. HAJDÚ O V U L A.
Kiadóhivatal : Gutenberg nyomda Csengery-ut 7. aiám.
Telefon: Szerkesztőség 41.
Telefon KladóhivaUl 41.
A MHr katasztrófa, a Kanceiian űuús jeioitjei
H I R K .
Bulgária föltétlen megadása.
Rolterdam. A Reuter ügynökség jelenti: Bulgária föltételek nélkül megadta magát az antantnak. Macedóniában már beszüntették az ellenségeskedéseket.
Balkáni [rontunk és Törökorszáííol való összeköttetésünk biztosítva van.
Bécs. Mértékadó katonai helyen valószínűnek tartják, hogy a balkáni antanthaderő fővezérének is minden oka megvolt ahhoz, hogy fegyverszünetet kössön a bolgárokkal és pedig tekintettel azokra a nehézségekre, melyek az antantcsapatok további előnyomulásának útjába gördülnek. Ezek közé tartoznak az élelmezési és lőszerutánpótlás nagy nehézségei is. Katonai helyen hangsúlyozzák, hogy a bolgár események miatt pesszimizmusra egyáltalán nincs ok. A helyzet komoly, de hadvezetőségünk részéről minden megtörtént, hogy frontunkat és a Törökországgal való összeköttetést biztosítsuk és hogy megtartsuk azt a területet, mely élelmezési és hadianyag-ellátás szempontjából ránk nézve fontossággal bir.
Berlin. A német birodalmi kancellári
állás jelöltjei: Payer alkancellár, gróf Rö-
dern, eddigi birodalmi kincstári titkár és Miksa badeni herceg.
A vezérkar mai jelentése.
Budapest. (Hivatalos.)
Az albán front különböző pontjain helyi harcok.
Egyébként nem törté.it különös esemény.
A vezérkar főnöke.
Hussareli u délszláv kérdésről
Bécs. A Reichsrat ma délutáni ülésén Hussarek osztrák miniszterelnök hosszabb nyilatkozatot tesz az aktuális politikai kérdésekről, közöttük a délszláv probléma megoldásáról.
A németek feladták Cambrait
Berlin. Ludendorff tegnapi jelentése szerint az angol csapatok Cambral külvárosát megszállták. Tfcgnap délután az angolok folytatták előnyomulásukat és az éjszaka állítólag benyomullak Cambrai város belső területére. Minthogy a szomszédos északi és déli szárnyakon az angol és kanadai osztagok átkarolással fenyegették a várost, a németek rendkívül heves utóvédharcokban hír szermt feladták Cambrait, ahol az angolok 20,000 német foglyot szereztek.
jl béke Ugye. a belga király mint hadvezér.
HüSy békedemonslrácló az osztrák parlamentben
Bécs. Politikai körökben híre jár, hogy a Reichsrat mai ülésén a német szociáldemokrata képviselők nagyszabású békedemonstrációt rendeznek. A német szociáldemokraták tegnap elhatározták, hogy a mai ülésen békein-dltványt terjesztenek elő. Ennek előterjesztésével dr. Adler Viktort, az Arbeiter Zeitung szerkesztőjét bizták meg. A szociáldemokraták követelik a béketörekvések folytatását és Ausztria-Magyarország békef^ltételeinek szabatos közlését.
Anglia válasza üéKeleSuzékűnkre.
Bécs. Külügyminisztériumunk arra a kérdésre, hogy Angliának Burián gróf békejegyzékére való válasza mar megérkezett-e oda, azt a felvilágosítást adták, hogy még semminő válasz sem érkezett. De a Daily Telegraph jelentette, hogy az angol válasz már útban van, s hogy az angol jegyzék megszövegezését hét napi beható tanácskozás előzte meg. A válasz udvarias és határozott hangu.
Hága. A Times haditudósítója jelenti a nyugati frontról, hogy a szövetséges csapatoknak Dixmuiden mellett...