Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.32 MB
2016-08-23 09:42:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
905
2318
Rövid leírás | Teljes leírás (64.43 KB)

Zalai Hírlap 1919. 120-122. szám május

Az újságcím megváltozott: Munkás
A nagykanizsai szocialista párt délutáni hivatalos lapja
Szerkesztőség: Csengery-ut 7. szám, telefon 41.
Kiadóhivatal: Deák-tér 1., telefon 182.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

?) I o
mr
i IN i M 11 ffronrartMaMI^-acr
C»«pg«t7\'Ut 7. &z*rn. — 41. Kiadóhivatal i I D«ák-t*r 1. - Telefon 182. _
..............."I\' \'\'\'"\'\' t^o"
MagjantntK naponta délután 4 órakor. Havi eiöftxetáa: helyben házhoz hordva 4 kor., vtoákr« postán 4-SO kor. Egye* szám 20 fillér. Nyiiittr és hirdetések dijtxabá* ezerint.
VII. évfolyam.
MM
a hawhimi mmmn pírt
uélöyáhi hivatalos unfi
Nagykanizsa 1919. május 28. sxsrda
fflwtnlos frontjelentés.

•udapest. A Magyar Távirati iroda hivatalosan jelenti:
Az Ipoly mentén járőrharcok. Sajószent-péíert csapataink heves harc után ma reggel elfoglalták.
A többi harcvonalon semmi haici tevékenység nem volt.
B*MniM»initttt*ils,
Békilonfaranoli.
gmk i«u*»9i ímmmt - ju
ti Mrtf&si femtítül — Vütittsl slllfií i Nfcéí, — Bm lm—KtMitisti c nwrtitöikfiái
Bécs. A Neue Freie Presserwk jelentik Berlinből: A német békedelegáció ma reggel 6 órakor befejezte a konferenciának átadandó emlékirat kidolgozását. Az emlékiratot még ma kinyomatják és holnap reggé 1 átadják a konferenciának.
Bécs. A Neue Freie Pressenek jelentik Berlinből; Angol lap jelentések azeiint a szövetségesek minden intézkedési meg tettek egy ujabb szigorított blokád élőké-mílésére az esetre, ha Németor-mk* nero írná alá a békeszerződést. Teljesen kidől gozták a tervet, amellyel Németországot Kényszeríteni fogják a béke aláírásra. Hj azonban awrzódés aláirását mégivg megtagadná, ugy 72 órán belül megszüntetik a fegyverszüneti szerződést.
Berlin. A német delegáció a gyarmatok kérdésének anyagi elintézéséről egy javaslatban állapodott meg. A békeszer-zödés tervezetének U9. és következő szakasza U amelyek Németországtól azt kívánják, hoigy mondjon le tengerentúli gyarmabiröl, ellentétben állnak Wtlson 1918. január 9 i beszédének 5. pontjával, Németország azonban hajlandó amennyiben felveszik a népek szövetségébe, gyarmatainak vezetését a népszövetség clíen-
őrzése alá helyezni.
Versailles. A Newyork Herald párisi kiadása Írja: A békekonferencia hir szerint további engedményeket tesz Német-orizágfutk. A lap megjegyzi, hogy ezen az engedményeket éppúgy, mint a Saar-medeocére vonatkozó engedményeket, Franciaország rovására teszik. Hir szerint a békekonferencia elhatározta, hogy a nemzetközi munkáskonferenciára azon államoknak is enged képviseletet, amelyek nem tagjai a népek szövetségének. Németországnak nemzetközi munkáshivatal igazgató-tanácsában adnak helyet, de csak az októberben összeülő washingtoni kongresszus után.
Hága. Párlsbói jelentik : Olaszország nem akarja aláírni a békét, hacsak az Adria kérdést kedvére nem intézik el. Wtlson ellenben kijelentette a négyes tanácsban, hogy Amerika kormánya az olasz kérdésben nem tekinti döntő tényezőnek a londoni szerződést és nem engedi a kezét megkötni olyan egyezménnyel
amely a volt monarchiából alakult országok elől elzárja az utat a tengerhez. Azt javasolja, hogy Olaszországgal csak Anglia és Franciaország tárgyaljanak, mert Amerika nem akar a tárgyaláson részt venni,
Bécs. A Der Neue Tagnak jelentik Párlsbói : Délkína jegyzéket adott át a konferenciának tiltakozásul Németország San-tungban bírt jogainak Japánra ruliázása ellen. A jegyzék igy végződik: „A terv végrehajtása ellen fegyverrel fogunk tiltakozni I"
Berlin. Angol forrísok szerint az amerikai s/akértő-bizotlság 25 tagia lemondott állásáról, mért egyre fokozódó elégedetlenséggel nézik n konferencia munkáját.
üü iiraMliir
u t...