Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.08 MB
2016-08-22 11:10:52
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
982
2218
Rövid leírás | Teljes leírás (814.52 KB)

Zalai Hírlap 1915. 048-073. szám március

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam.
o
Nagykanizsa, 1915. márclua 1. hétfő 48. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
• IONi»t+«l Arak i Helybea háxhoi hordva 1 hóra I K.
EOM »iAm 4 ftllér Vidékre, poétán . . t hóra I-M K.
NylIHér é« hirdetések megállapított árak eserlnt.
Lapvtiér:
Dr. H A J D Ú Q Y U L ^ .
Kiadóhivatalt 0«tenbern-nyonwla CiMferjr-nt 7. i
Teleion: Sxerke«íN>*ég 41. Kiadóhivatal 41.
Ha hét hónapja,
hogy Vilmos, a németek császárja megüzente
a háborút a monarchiánk ellen
lázasan fegyverkező orosz kolosszusnak
s ma hét hónapja, hogy északi határainkon
az első ellenséges puskalövések
megtörténtek. Hét hónapja folyik tehát
a háboru és e jelentős dátum alkalmából
meg lehet állapítani, hogy körülbelül
most kezdődik a nagy küzdelem
tavaszi fázisa.
A háboru folyása megtanított minket
és megtanította a közvéleményt arra,
hogy a várakozást soha sem szabad
tulcslgázni és nem lehet túlfűtött reményeket
táplálni. Cz éppen olyan hiba
volna, mintha a másik végletbe estünk
volna akkor, amikor a mi részünkről
forgott fenn a visszavonulás és csoportosítás
elrendelésének szükségessége.
Ma nem lehet szó szomorúságról, de a
hangos örömet el kell tenni azokra az
időkre, amikor annak teljes jogosultsága
lesz befejezett sikerek és tejes eredmények
idejére. Nagy feladatok vannak
még hátra, óriási nehézségeket kell leküzdeni,
hiszen egy nagy hadsereg SZÍ-
VÓS makacsságával keli birkózni, egy
olyan haderővel, mely most már iniciativ
és aki v erejét rnagyrészben elvesztvén
inkább defenzívára kényszerül és ebben
a védekező hadjáratban még nagyon
erősnek fog bizonyulni.
Ez a helyzet most a háboru első
hét hónapia után amikor a tavaszi fázis
kezdetét állapithatjuk meg. Hat hét
óta alaposan megváltozott, helyesebben
alaposan meggyengült az orosz haderő
helyzete, a decemberi nagy oflenziva
megtörése után kudarcot vallott a januárban
megismételt orosz előnyomulás!
kísérlet is, sőt a magyar, osztrák és
német seregek sikerek egész sorozata
és egy nagy jelentőségű győzelem ulán
felszabadították Bukovinát, Galicia délkeleti
részét é3 megtisztították az oroszoktól
Keletporoszországot.
Ilyen előzmények után köszönt be a
tavasz hónapja, mely ugyan a harctéren
nem jelent tavaszt. Az ágyuk rettenetes
bömbölése ugyanis megváltoztatta a
harcterek fölölt, mig február közepén
tavaszi nap ragyogott és nagy hóolvadás
volt, addig most néhány nap óta
erős hófúvások vannak és hideg van.
A nagy harcvonal keleti szárnyán, Staniszlau
kőiül a Dniesztertől délre most
már igen hosszú \'vonalon nagy csata
fejlődött, mely már közeli tiz nap óta
tart és a tegnap! hivatalos jelentés szerint
még mindig makacsul folyik. A
nyugatgaliciai és közép-lengyelországi
harcvonalon csak ágyuharc van jelentősebb
események nélkül.
A Visztulától északra a nagy harcvonal
északi szárnyán a tegnapi német
hivatalos jelentés szerint uj oiosz erőkkel
uj harc kezdődött. Grodnótól északnyugatra,
Lomzától nyugatra és Prasznisztól
délre uj orosz erők léptek fel,
melyek támadásba kezdtek. Ez előrelátható
volt...