Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.69 MB
2016-08-22 11:27:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
907
2784
Rövid leírás | Teljes leírás (701.39 KB)

Zalai Hírlap 1915. 122-145. szám június

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 135, 139. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam. Nagykanizsa, 1915. junius 1. kedd 122. szám ZALAI HIRLAP társadalmi és Hózgazdasági napilap.
*IOflK*té«l Ar«ki Melyben házhoz homv« t hóra t K.
Sgyea szám 4 UUér Vidékre, postán . . 1 hórn 1*50 K.
Nylltttr éa hirdetések megállapított árak szerint.
Alapítót\'a:
Dr. H A J D Ú GYULA.
Kiadóhivatalt Ontenbet K-njouid« Ctengery-ut 7. izám.
Telefon: Szerkesztőség 41. Kiadóhivatal 41.
MOST,
amikor ellenségeink oldalára uj tábor
pártolt, amikor a szövetséges a hitszegés
kibontott zászlóival vonul ellenünk,
fokozottabb szükség van a nemzet áldozatkészségére.
Az olasz becstelenség
tanítson meg gyűlölni, boszut vágyni
és áldozni. Nagy szövetségesünk példája
lebegjen elöltünk. A német áldozatkészség
örök mintája marad annak, hogy
mire képes egy történelmileg nagy küldetésekre
hivatott nép, ha megpróbálják
fejlődése utjain megállítani. Ami ebben
a háborúban szövetségesünknek az angol,
ugyanaz nekünk az olasz. Ahogy a német
karok izmait az a tudat feszíti, hogy
a világháború véres kegyetlenségeit felidéző
angol gonoszságot nekik kell megbüntetni,
ugy a mi lelkünket is annak a
nagy gondolatnak kell felemelni, hogy
az olasz hitszegés megtorlásával nekünk
a legnagyobb történelmi hivatás, az erkölcstelenség
uralmának megdöntése a
feladatunk.
A németnek az angol, nekünk az olasz
az, ami ébren tartja és éleszti bennünk
a boszu tüzét, melynek lángjainál az
örök igazság győzelmének és betcljesedésének
kell megedződnie. Bs ahogy
fiaink, a háboru koszorús hősei életüket
és vérüket viszik a leszámolás véráztatta
földjére, hogy igazság tétessék a
hitszegőkön, ugy az itlhonmaradottak is
vigyék minden javaikat a nemzeti érdekek
nagy oltárára.
A katonáinkat nézzük meg és azokról
vegyükja példát, akik itthon vagyunk,
akiktől nem követelhetik, hogy életüket
is odavigyék az ellenség letörésérc.
Olyan büszke fajta ez a mienk, hogy
az időkön által soha sem lehetett meghajtani
a fejét. A nemzeti büszkeség ezúttal
is jövőnk javára virulhat. Vetélkedni
kell gőgösen és dacosan, kinek
több a nemzeti oltárra az áldozni valója.
Vért, fiatal életet, izmokat, hősöket
áldozunk bőségesen. Vájjon lehet-e
emellett gondolkodni rajta, hogy minden
ember minden fillérjének ott a helye,
ahol a nemzeti jövő áldozati ttize ég.
Gondoljunk igy: a katonák, akik tiz
hónap óta életüket, vérüket, fiatalságukat,
erejüket és minden drága és becses
kincseiket odaviszik a határokhoz, hogy
mindent kockára téve és feláldozva,
őrizzék az ellenség betolakodásától az
édes hazai földet, védjék az itthonmaradt
testvéreket, most a gigászi küzdelem
legforróbb napjaiban azt mondják: ti
pedig, otthon maradt testvéreink, a
pénzetekkel segítsetek, hogy legyen nekünk
töltés a fegyvereinkbe, ételünk a
nf. . , J s a t k, közb.e,V h 0M ^vább is Erre való a hadikölcsön és ugyan ki
ott állhassunk a helyünkön, ha a go- viselné el a tudatát, hogy nem adott,
nosz ellenség széné akarja rombolni mikor a hős katonák a legszentebb
nyugalmas tűzhelyeinket. C(j|ra kérték.
A világháború. Stryj a miénk.
Győzelmes előnyomulás le...