Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
35.58 MB
2016-08-22 12:59:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
794
2299
Rövid leírás | Teljes leírás (729.61 KB)

Zalai Hírlap 1915. 173-197. szám augusztus

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 174, 192. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I I I . évfolyam. N a g y k a n i z s a , 1915. augusztus 2. h é t f ő 173. szám
ZALAI HIRLAP társadalmi és közgazdasági napilap.
I l 6 f l * * t » « i fcraki Heljb«n háxJSox hord*. I bóra ! K.
• gjrM ( X i n 4 fillér Vidékre, postán . . 1 hóra 1-50 K.
Nyllttér «i hird.té—i m,Ráll«p|»ott ar«k »z«rlnt.
Alapította:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal: Oounbtrt-njromda C»«ng»ry-ot 7. tzira.
Telt fon: Szérk«.7ió»íK 41. Kiadóhivatal 41.
A békéért
folyik ez a nagy vérontás, amely lár^oa
borította a világot és emésztő tüzével a
kultura legszebb javait pusztítja el. A
mi erőnk és igazságunk -öntudata diadalmasan
győz le minden túlerőt és az
északi harctéren közel kell lenni már az
időnek, amikor a legerősebbnek hitt
ellefiség kénytelen könyörögni a békét.
A jelentések amelyek az északi véres diadalról
napról-napra érkeznek, meggyőzőn,
tisztán mutatják, hogy a nagy leszámolás
utolsó órái folynak kétségbeesett,
sok vért ontó küzdésekben. Az
orosz hadsereg demoralizáclója szemmel
látható, a nagy kolosszus csapásaink
alatt széjjelomlik, mint a homokvár a
vihar alatt.
Odafönt a háboru már nem tarthat
sokáig, A ledöntött óriás még megpróbál
végső vonaglásában marni és harapni,
de ez már nem tudja feltartóztatni
a nagy dráma utolsó felvonását.
Mindenki tudja, hogy vannak még
ólyan ellenségeink is, akik eddig nem
fogtak fegyvert ellenünk. A Balkán megbízhatatlan
és ugrásra készen van, hogy
ha gyöngeségünket látja, ránk rohanjon
és földünk testét ö is segítsen marcangolni.
A ml szövetségesünk a hadiszerencse
maradt, amely féken tartotta a
balkáni rablópolitika kalandor-seregét
és most már — döntő győzelmeink után
— már inkább arról lehet szó, hogy
az eddig várakozók is az orosz koloszszus
ledöntésében segítsenek nekünk.
Az az erőteljes, becsületes intelem, melyet
Németország intézett a gyanúsan
ingadozó Romániához, ugy látszik megtette
a hatását. Csend van most ott és
az oroszok uj vereségei bizonyosan még
jobban lehűtik a romániai orosz imádatot.
A román lapokból látjuk, hogy a
hang, amely ezelőtt nemrégen is olyan
éles volt, immár eltompult és — régi
jó balkáni erkölcsök szerint — a győző
felé pislognak a kacér tekintetek. A most
folyó döntő mérkőzések sikere pedig
bizonyosan elhallgattatja azt a nehéz véres
szájat, amely orosz pénz hatása alatt
ordít ellenünk. De Romániátsakkban tartja
Bulgária is, amelynek fáj az elveszített
Dobrudsa és csak az alkalmat várja,
hogy megfizessen a bukaresti kényszerült
békéért. — Bizonyosnak látszik,
hogy Bulgária a szikla szilárdságával
várja az alkalmat, hogy akcióba lépjen,
ha a központi hatalmak helyzete és érdekei
kívánnák. És Romániát nemcsak
királya és kormánya óvatossága, de a
szomszéd Bulgária felkészültsége is viszszatartja
attól, hogy kalandos bizonytalanságokba
ugorjon, vagy hogy továbbra
is megakadályozza a központi hatalmak
és török szövetségesünk közötti érintkezést
és vasúti összeköttetést.
A helyzet teljesen tisztulni fog rövid
időn belül a Balkánon Is. - Hihetetlennek
Játszik, hogy az északi és déli