Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
36.44 MB
2016-08-22 14:34:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
727
1582
Rövid leírás | Teljes leírás (688.14 KB)

Zalai Hírlap 1915. 249-273. szám november

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 272. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ili. évfolyam. Nagykanizsa, 1915. november 2. kedd 249. szám
^
társadalmi és közgazdasági napilap.
• lOfliatéftl Ar*ki Hclybon házhoz faordvn 1 hóra 1 K.
BgJM u á n 6 fillér Vidékre, potUa . . 1 hóm 1*50 K.
Nfllttér *» hlrdeté«\'W mt-«A|lapiiott »rúk íierlnt.
AUpUoHa:
Dr. HAJDU GYULA.
Kiadóhivatal! Oatrnberg-nyomda Ctengery-nt 7. txAm.
Telefon: SxurkeiítAsífl 41. Kiadóhivatal 41,
A íiasyhonlzsQi Bankegyesület
= Részuénytdrsaság =
mint hivatalos aláírási hely nz adómentes 111.6%-os
magyar nemzeti
hadikölcsönre,
eredeti feltótelek mellett Jegyzéseket
elfogad ős a jegyzések
megkönnyítésére
oM kamat melleit mapas eloet mii
áldozása szerezte meg nekünk és gyermekeinknek
a nyugodalmas Mikulást.
Nincs szó áldozatról. Fillérek azok,
amelyek az idei Mikulás utján ajándékot
hoznak a rokkantaknak. Az Auguszta
Alap ugyanis 10 és 20 filléres müveszi
kivitelű Mikulás bélyeget bocsát ki azzal
a célzattal, hog/ aki Mikulás ajándékot
vásárol, ajándékát lássa el Mikulás
bélyeggel! Tiz és husz fillér a kiadási
többlet, amivel ajándékunknak
történelmi értéket szerzünk és amivel
hozzájárulunk a rokkant alap gyarapításához.
A Mikulás-bélyeg teljes jövedelmét az
Auguszta Alap a „Nemzet Háza" rokkant-
otthon javára forditja.
Az uj balkáni háboru.
f l Magyar Távirati Iroda éa f i z Est mai táviratai.
A rokkantak Mikulása.
Idestova másfél esztendeje küzdünk
a harctéren és itthon a Titánok erejével,
spártai önfeláldozással nemzeti
nagyságunkért, boldogulásunkért, az elkövetkező
korok nyugalmáért, békéjeért.
A siker, a győzelem az egész nemzeté.
A hős katonáké, akik fegyverrel,
bátorsággal és hősiességgel a harctéren,
derék polgárainké, ak\'k áldozatkészséggel
és munkával Itthon szolgálták a
haza szent ügyét. A jövő historikusa, a
legendák költője Írásának kimeríthetetlen
forrását találja a másfél esztendő örökre
megmaradó emlékeiben.
Az áldozatkészség csodálatosan színdús
bokrétájában uj szin jelenik meg
ismét, amely a háborús poézis bájos
költeménye lesz.
AZ idei Mikulás ugyanis hadiszolgálatba
lép, puttonyában az álomország
tarka-barka holmiai között az idén
a harciéren megrokkant katonák számára
is hoz ajándékot.
Az Auguszta-alap szervezi a háborús
Mikulást. Azzal a kéréssel fordul az
ország közönségéhez, hogy az idén,
amikor a hagyományos Mikulás ajándékot
megvásárolja, gondoljon béna,
sánta, kezetlen, lábatlan, vak, nyomorék
rokkant hőseinkre is, mert ezek önfel-
A bolgárok Misnél,
Szófia. A „Dewnlk" tudósítója jelenti:
A Knyazevác felől délnyugati irányban
előrenyomuló bolgár haderő tegnap délben
elérte Nis külső erődítményeinek
vonalát. Este felé megkezdődött Nis
legszélső erődítményeinek bombázása.
A Pirot irányából előrenyomuló bolgár
csapatok is óráról-órára közelednek Nishez,
ahol a szerbek, hir szerint, minden
eddiginél nagyobb erőfeszítésre
készülnek. Meogindult a dunai forgalom
Első munlclószállltmány Bulgáriának.
Bukarest. Turn Szeverinböl jelentik:
Szombaton több osztrákmagyar
vontatógőzös ment...