Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.52 MB
2020-04-09 10:55:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
591
1205
Rövid leírás | Teljes leírás (463.03 KB)

Zalavármegye 1922. 006-013. szám április

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I. évlolyam.
ElöÜcetcsl ár:
Eféu ém . 240 t fél «TT« . .INI Iém . MI Inei MáB . i lrj
Hirdetések ■ilüaétw «iutMi M«Ut uáaittatuk
Zalaegerszeg, 1922 április 2.
•••---------------
W
6. uáa.
• MMéHHMIMfttMMéélHI
♦HM.....
IMNIIMHIMMI
>«MM>M
;ág
»Miaiii
••»«•»•»•(«•■UtmmuitHMMIHnMMI
lattouidmm: „Zalavármegye"Upktadótánasag [ tAbsadhii te rounui bctilap Feleifis sserkesstő: KORBA! KÁROLY dr.
«MHMWUIMMIHtMtlMMIHiHHiiHMIIIilHlWMIMMM
V
•»•a
HMHHWMMtMUU>uuu<IIUHaHHIIIHIU{,
Sserkesstdsé«
láfcálOB Blllf,
Kiiltliéy-atu 8. n.
Telefon 56 ss.
Kiadóhivatal: SALAttElBZEO, 8séckuy1*tér 5. u
Teleion 131 ss.
nHlu«k «fx ittcnbcn, hittek tfy kuibpf * \' Mltiel« \'»<«"• W* ÍK"»ájít>*n. U* - •
HUxek Mnevaríiwif feHitn«dA«ihan Amrn - ■ ^
Egységben az erő.
Harmadfél esztendővel ezelőtt, mikor azt hittok, hogy a lejtő legmélyén állunk, amikor belső és külső ellenség egyaránt kifosztott bennünket, azt hittük, hogy a háború véráldozatai, a forradalom szenvedései elég tanulságot szolgáltattak már arra, hogy megbékülve együtt keressük a mélységből, az elhagyottságból, a nyomorból kivezető utat.
Ugy állunk, mint az anyátlan árvák, akiknek elvették a hazájukat, akiknek a hitükön és ezeréves szenvedésről beszélő történelmükön kívül egyebük sem maradt.
Hittel indultunk neki mégis a rombolás munkája után az építésnek. Ha pillanatnyilag nem is volt anyagunk,* amivel az új épület alapjait lerakhattuk volna, de volt két doljyzó munkás kezünk és akaratunk. ™
És amekkora bizalmat magunkba és az ország jövőjébe vetettünk, akkora bizalommal fordultunk azok felé is, akiknek elsősorban kötelességük volt, hogy tudásuk és tapasztalatuk alapján csonka Magyarország népét egyedül a lelkiismeretük szava ufán vezessék.
Mikor a háború és a két forradalom elmúlt és az ország megcsonkítva, a nemzet lerongyolódva maradt, az életerős fiatalság helyett pedifc tehetetlen rokkantakat, gyámoltalan áivákat és kétségbeesett, vagy elfásult, közömbös embereket látunk s amikor elvették bányáinkat, erdőinket, gépeink egy részét elhordták ugy, hogy iparunk életének még a levegőjét is elvonták és csak a termőföld maradt meg» amikor agrár-állam lettünk a szó legszorosabb értelmében és a földet művelő, a kenyeret termelő nép alélt közömbösséggel nézte az ország pusztulását, akkor érthető volt, hogy ezt a réteget kölön zászló alá toborozták, hogy a nemzetgyűlésen elsősorban agrár törvényeket dolgozzanak ki és a földmives társadalmat szegényes módunknak megfelelően munkához segítsük. Csak egy politikát ismertünk: a megélhetésért folytatott politikát; egy harcot vívtunk: a veszélyeztetett mindennapi kenyeret biztosító harcot. Ennek a harcnak a katonája volt a földműves társadalom. A két évi parlamenti élet.
azonban megmutatta, amit eleinte mindenki hirdetett és később nagyon kevesen tartottak meg, hogy csak egységes akarat, egyesített erő teremthet itt kivezető ösvényt. Ez a leét évi tanulság hozta létre az egységes pártot, a Keresztény Kisgazda. Földmives és Polgári Partot. A magyar társadalom belátta, hogy a különböző rétegek egymásra vannak utalva és a jövő nehéz problémáit, melyeket a háború és a két forradalom teremtett, csak kölcsönös jóakarattáPés megértéssel lehet elvégezni. A múlt...