Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.7 MB
2020-04-15 14:22:29
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
637
1209
Rövid leírás | Teljes leírás (474.09 KB)

Zalavármegye 1922. 026-037. szám június

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

I. évlolytm.
.„mi—.........—........■.«M..».
Blöflietesl ár :
ífén ént . 4M I Fél int . 240 K I«ye4 ém . ÍM I IlTM uáo . 4 K
Hirdetések
■lWaékr Ajmkéi mrtit uáalttatuk

Ealaeflersaef, 1922 jnituis 2.
HIMH
r
26. fttéa.
...........................................
■•MM...................................................................................................................
IiíiW»Kmm: ..Ial»ár.W lapklídólaraaaáj „.SS^XÜ!«
.............•■■•
.1!
MMIMtMNt
Sierkesittfség
IALAI0II8SB9. Ustaltff-atM I. u.
Teleion 55 ti.
Kiadóhivatal: uumim«,
Síétbesfi-tér 5. n.
Telelői 131 sa.
tMM«M««t
Felelős saerkesstö: KORBil KÁROLY dr.
„Hitte* egy lifeabM, fetmk egy fc*i4fcaa Matek egy Itlenl Rröh lf»iOfb«», , \'
Nteteli M^oraromif fdtáiudáaAbM
Választások a megyében.
A választások az egész megyében a legnagyobb rendben folynak Lapunk zártakor a választások állása a következő : (megjegyezzük, hogy sok helyről még nem érkezett be az eredmény):
Zalaegerszegi kerület: Farkas Tibor dr. (Bethlent tám. pártk) 2112
Frledrich István........1913
Briglevlcs Károly dr. (Rassay cs) . . 2169 Teskánd, Felsóbagod, Botfa és Söjtör községek túlnyomó többsége Farkas Tibor mellett szavazott. -
Alsólendvat kerüld;
Túri Béla <Ernszt-cs)......747
Beznicza Péter (egységes).....444
Lakó Imre (Rassay.cs )......330
1160 1217 206
1907
229 626
Balatonfüredi kerület: Héjj Imre dr. (egységes) .... Cséry Ernő (egységes) ..... Nagy Lajos (egységes).....
Keszthelyi kerület :
Reischl Richárd (Ernszt-csoport) . . Zsilavy Sándor (Nemzet» Kisgazda) . Zsigmondy Géza <Ras?ay-csoport)
Ktskomdromi kerület: Mayerffy György (egységes) .... 661 Drózdy Győző.........1241
Letenyei kerület: Terbócz Imre dr (egységes) .... 216 Hegedűs György dr. (Nemzeti Kisgazda) 180
* \\ Nagykanizsai kerület:
Kállay Tibor dr......... 257b
Rassay Károly .... * • 2416
Pacsai kerület:
Barthos János (egységes) ..... 603 Drózdy Győző......• . 462
Tapolcai kerület: Sipeki Balázs Béla dr. (egységes) . . 667 Forster Elek (pártonkívüli).....^ 506
Zalahuksüi kerület:
Hajós Kálmán dr. (egységes) .... 1136
Buchberger József (egységes) .... 368
Sztankovszky Imre (pártonkívüli) . . . 673
Zalaszentgróli kerület: Tarányi Ferenc dr. (Ernszt csoport) . . 910 Fangler Béla (Andrássy-Friedrich) . 541
VÁLASZTÁSI HÍREK.
Teleki Pál gróf kibuktál«« Mrciy litvánt.
Szeged, május 31. Szeged II. választókerületében Teleki Pál gróf kormányt támogató pártonkívüli jelöltet 930 szótöbbséggel Bárczy István demokrata jelölttel szemben képviselővé választották.
A pótvátasstások Me|e.
Budapest, Junius 1. A hivatalos lap ma rendeletet közöl, mely a pótválasztások határidejét tűzi ki. Eszerint a június elseji választátokkal (tehát a zalaiakkal is) kapcsolatos pótválasztások június 11-én lesznek megtartva.
Peidl kibuktatta Pálffyt.
Szeged, május 31. Ma este 9 ójakor hirdették ki Szeged II. választókerületében a választás eredményét. Leadtak 10135 szavazatot, amelyből 605 megsemmisítettek. Pálffy Dániel egységespárti jelöltre 4163, Peidl Gyula szociáldemokrata jelöltre 5365...